Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pohyby v kloubech - slovensky

Pohyby v kloubech - slovensky


Kategorie: Medicína, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá pohyby v kloubech. Jmenuje, které pohyby jednotlivé klouby dokážou. Popisuje svaly a skupiny svalů, které jsou do tohoto pohybu zapojeny.

Obsah

1.
Pohyby v klboch hornej končatiny
1.1.
Pohyby v kĺbe pletenca hornej končatiny
1.2.
Pohyby v ramennom kĺbe
1.3.
Pohyby v lakťovom kĺbe
1.4.
Pohyby v zápästných kĺboch
2.
Pohyby v klboch dolnej končatiny
2.1.
Pohyby v bedrovom kĺbe
2.2.
Pohyby v kolennom kĺbe
2.3.
Pohyby v členkovom kĺbe

Úryvek

"Pohyby v ramennom kĺbe
Flexia: kľúčna časť svalu deltového, kľúčna časť veľkého svalu prsného, krátka hlava dvojhlavého svalu
ramenného, hákový sval
Extenzia: hrebeňová časť svalu deltového, široký sval chrbtový, veľký sval oblý, dlhá hlava trojhlavého svalu ramenného
Abdukcia: sval deltový, nadhrebeňový sval
Addukcia: veľký sval prsný, široký sval chrbtový, sval podlopatkový, malý oblý sval, veľký oblý sval, dlhá hlava
trojhlavého svalu ramenného
Vonkajšia rotácia: sval podhrebeňový, malý oblý sval, hrebeňová časť svalu deltového
Vnútorná rotácia: široký sval chrbtový, veľký oblý sval, podlopatkový sal, hrudná časť veľkého svalu prsného

Pohyby v lakťovom kĺbe
Flexia: hlboký sval ramenný, dvojhlavý sal ramenný, sval vretenný, svaly začínajúce na vnútornom
nadkĺbovom hrbole ramennej kosti
Extenzia: trojhlavý sval ramenný, sval lakťový
Pronácia: pronujúci sval oblý, pronujúci sval štvorhranný, vonkajší ohýbač zápästia, dlhý sval dlaňový, sval vretenný
Supinácia: dvojhlavý sval ramenný, supinátor, sval vretenný, dlhý odťahovač palca, dlhý vonkajší naťahovač zápästia

Pohyby v zápästných kĺboch
Flexia – volárna: ohýbače zápästia, ohýbače prstov, dlhý sval dlaňový
Extenzia: naťahovače zápästia, naťahovače prstov, naťahovače palca
Radiálna dukcia: vonkajší ohýbač zápästia, vonkajší naťahovač zápästia, krátky a dlhý, dlhý odťahovač palca, dlhý a krátky naťahovač palca
Ulnárna dukcia: vnútorný ohýbač zápästia, vnútorný naťahovač zápästia


POHYBY V KĹBOCH DOLNEJ KONČATINY
Pohyby v bedrovom kĺbe
Flexia: sval bedrovokyčlostehnový, sval hrebeňový, priamy sval stehenný, dlhý a krátky priťahovač, napínač stehnovej povrázky, krajčírsky sval
Extenzia: veľký sedací sval, dvojhlavý sval stehna, sval pološlašitý, sval poloblanitý, veľký priťahovač
Abdukcia: stredný sval sedací, malý sval sedací, sval hruškovitý, napínač stehennej povrázky
Addukcia: priťahovač stehna
Vonkajšia rotácia: skupina vonkajších rotátorov, krajčírsky sval, skupina priťahovačov, bedorovokyčlostehnový sval, veľký sedací sval
Vnútorná rotácia: stredný sval sedací, malý sval sedací, napínač stehnovej povrázky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49297f3419de7.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pohyby_kloubech.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse