Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pojem penológia – význam jej poznatkov pre resocializáciu odsúdeného v súčasnej dobe

Pojem penológia – význam jej poznatkov pre resocializáciu odsúdeného v súčasnej dobe

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na pojem penológia. Jedná se o vědní disciplínu o trestu, která se začala vyvíjet současně s kriminologií.

Obsah

1.
Text

Úryvek

"Pozitívne zdieľam právnu úpravu resocializácie odsúdených a ich začlenenie do prirodzeného prostredia zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Ten ustanovuje aktivity učinené v rámci resocializácie. Všeobecne zadefinované ako prevýchovný postup odsúdeného. Má sa dosiahnuť jeho opätovné zapojenie do bežného spôsobu života v spoločnosti.
Síce z hľadiska penitenciárnej praxe by som prikladala práve tejto časti veľkú vážnosť, rovnako ako sociálny pracovníci zameraný na túto oblasť. Ako uvádzajú, dĺžka trestu a pobyt odsúdeného v izolácii, spôsobuje tým neprekonateľnejšie prekážky pre budúci život na slobode. Hoc väčšina z nich by sa rada vrátila na slobodu, bez ďalšej recidívy.
Značným problémom, s čím musím súhlasiť, sú výrazné zmeny v spoločnosti, ktoré sa odohrávajú zväčša v krátkom časovom období a odsúdený ich vníma len okrajovo, cez sprostredkované informácie, no záleží iba na ňom, či sa s nimi stotožní.
Nie najpriaznivejším javom je postupná strata dôvery, v seba aj k okoliu. Idealizovanie reálneho života. Prerušenie sociálnych pút. Postupná strata zručností a znalostí.
V rámci penitenciárnej reedukácie, síce skôr sa prikláňam k označeniu penitenciárna pedagogika ako uvádza Novák, chápeme ju ako špeciálnu penitenciárnu disciplínu, ktorej predmetom je špecifické penitenciárne výchovné pôsobenie na odsúdených v akomkoľvek nápravnom stupni a zákonitosti tohto pôsobenia. Alebo ako ju charakterizuje Fábry, ako aplikovanú pedagogickú disciplínu, ktorá sa zaoberá výchovou, zákonitosťou a javmi počas a v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody.
V rámci penitenciárnej pedagogiky je nevyhnutné udržiavať aspoň obmedzené prepojenie s vonkajším svetom, spoločnosťou, umožniť im účasť na celospoločenskom dianí, či už cez kultúrne a osvetové práce, či prostredníctvom charitatívnych organizácií alebo združení. V tomto vidím obrovskú perspektívu úspechu a hlavne elimináciu nežiaducich účinkov vplyvom prostredia v akom sa nachádzajú.
Adekvátny význam vidím tiež vo formovaní ich vnútorného vzťahu k práci, možnosť nadobúdať nové pracovné zručnosti, mravné a pracovné návyky.

Súčasne som názoru, že by sa mala rozširovať prístupnosť ponúk vzdelania pre ústavy, aby mohli individuálne podľa potrieb odsúdených stanoviť požadované kritéria či už časové alebo podľa ich náročnosti.
Vždy je ale na prvom mieste sám odsúdený a jeho rozhodnutie chcieť sa vzdelávať a uľahčiť si tak pracovné začlenenie po prepustení na slobodu.
Súhlasím, že sociálny pracovník je tou prvou osobou v zariadení pre výkon trestu odňatia slobody, v umelo udržiavanom priestore, ktorá prichádza do užšieho kontaktu s odsúdeným. Odsúdený si k tejto osobe vytvára aspoň malinký kúsok dôvery. Neviem, či môžeme hovoriť o dôvere v tom pravom zmysle. Skôr to bude isté útočisko. Osoba u ktorej hľadá pochopenie a možnosť sebarealizácie."

Poznámka

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29729
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse