Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pojem, prameny a subjekty pracovního práva

Pojem, prameny a subjekty pracovního práva


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků definuje pojem pracovní právo, pracovně-právní vztahy, subjekty a prameny pracovního práva.

Obsah

1.
Pracovní právo
2.
Prameny
3.
Zákoník práce se (ne)týká
4.
Pojem pracovního práva
5.
Práva občanů
6.
Pracovně- právní vztahy
6.1
Zaměstnanec
6.2
Zaměstnavatel
7.
Subjekty pracovního práva
7.1
Zaměstnanec
7.2
Zaměstnavatel

Úryvek

“Subjektem jsou zaměstnanec a zaměstnavatel a v některých případech i odborová organizace

zaměstnanec – je zásadně jenom FO. Tato Fo musí mít způsobilost k právním úkonům a způsobilost k právům a povinnostem. Tato právní způsobilost vzniká od 15 let, ale za předpokladu, že má již dokončenou základní školní docházku. Osoby mladší 15 let mají zakázanou pracovní činnost. (výjimkou je umělecká sféra)

zaměstnavatel – je FO nebo PO, vystupuje svým jménem, způsobilost FO stát se zaměstnavatelem vzniká narozením a končí smrtí. Pokud je tato osoba zbavena nebo omezena způsobilosti, nemůže výkon dělat (jen prostřednictvím zástupce).

Pokud je zaměstnavatelem právnická osoba, vystupuje v těchto vztazích svým jménem a má plnou odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Jménem takového zaměstnavatele jedná a činí úkony jeho statutární orgán nebo jím pověřené osoby."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4711d1ef5e8ec.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Pojem_prameny_pracovni_pravo.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse