Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pojem spravedlnosti v politickém myšlení F.A. Hayeka a J. Rawlse

Pojem spravedlnosti v politickém myšlení F.A. Hayeka a J. Rawlse

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá pojetím spravedlnosti. Konfrontuje pohledy dvou význačných osob politického myšlení 20. století. Definuje spravedlnost jako pojem, uvádí názory Rawlsona, i Hayeka.

Obsah

1.
Úvod
2.
Spravedlnost jako pojem
3.
Rawlsovo pojetí spravedlnosti
2.
1. Rawlsova kritika
4.
Spravedlnost podle Hayeka
4.
1. Hayekova kritika pojmu sociální spravedlnost
5.
Závěr

Úryvek

"2. Spravedlnost jako pojem

Spravedlnost je stálá a neustávající vůle dát každému, co mu patří. (Justinián I. Veliký) Takto zní jedna z nejobecnějších definic pojmu spravedlnost. V rámci této práce se budeme zabývat především spravedlností ve smyslu odměny, nikoliv trestu. Snad každý člověk dokáže ve světě kolem sebe rozlišit spravedlnost a nespravedlnost. Dokáže uznat, že vražda člověka je nespravedlností, stejně jako je nespravedlností odsouzení nevinného. Zcela logicky se poté snaží tyto morální principy, které v sobě nosí aplikovat na stále větší skupinu lidí, či jevů. Avšak zásady, které platí a fungují v našem individuálním životě, či v životě dalších jedinců, nemusí nutně platit, pokusíme-li se je aplikovat na větší skupinu lidí, či dokonce na celou společnost, a stejně tak, principy spravedlnosti vztahující se ke společnosti jako celku se mohou stát neužitečnými, ba dokonce problematickými, budeme-li je chtít aplikovat na menší sociální skupiny nebo jednotlivce. Stejně jako Justinián i Platón říká, že spravedlnost znamená dávat člověku to, co mu patří, nicméně dané téma problematizuje tvrzením, že je třeba vysvětlit, co lidem patří, jinak spravedlnost zůstává jen nic neříkajícím pojmem . Proto je koncepce spravedlnosti v antickém myšlení úzce spjata s představou jakési ideální společnosti – polis. V Platónově ideálním státě měl každý zaručen svou pozici ve společnosti podle své přirozenosti, což ve vztahu ke spravedlnosti vystihuje Jiří Baroš ve své eseji následovně: „Navržená politická teorie spočívá v tom, jak institucionalizovat mechanismy ideálního státu, kde by spravedlnosti dosahoval jak jedinec ve své duši, tak stát jakožto souhrn jedinců různých duševních kvalit.“ Ovšem právě definice toho, co má komu patřit je tím aspektem, který nás nejvíce rozděluje v chápání pojmu spravedlnost. Jak uvádí Adam Swift ve své knize Politická filozofie, dochází zde ke konfliktu spravedlnosti jako pojmu a spravedlnosti jako pojetí. Spravedlnost je tedy ideou, ke které bychom chtěli společnost směřovat, „spravedlnost je hvězda, podle níž se řídíme (…), ale stejně jako jiné ideály funguje mnoha různými způsoby, a v každém konkrétním případě je vždy důležité se ptát, jakou funkci právě plní“. Spravedlnost je tradičně chápána v úzkém sepjetí s právem, tzn. víra v to, že jednáme spravedlivě, řídíme-li se existujícími zákony. Ovšem abychom tyto zákony mohli považovat za spravedlivé, je nutné, aby měly základ v určitých morálních pravidlech. „To bylo často vyjádřeno v terminologii přirozeného práva: za pozitivním právem stojí morální zákon, poznatelný rozumem, a v případě konfliktu právě tento přirozený zákon definuje, co je spravedlivé.“

3. Rawlsovo pojetí spravedlnosti

Spravedlnost podle Rawlse vzniká jako široký konsenzus nějaké skupiny lidí na morálních principech a hodnotách, které chtějí uznávat. Tato dohoda však vzniká za zvláštních hypotetických podmínek, které Rawls nazývá jako závoj nevědomosti. Je to stav rovnosti, kdy jednotliví členové společnosti neznají své vlastní společenské postavení, ani své individuální schopnosti, vlohy apod., neznají dokonce ani své koncepce dobra a své speciální psychologické sklony. Právě v takové situaci, oproštěné od všech nahodilostí, které vznikají při narození člověka, ať již se jedná o sociální postavení, nebo vrozené schopnosti, vzniká onen konsenzus na principech spravedlnosti, které bude daná společnost uznávat. A právě protože volba probíhá pod závojem nevědomosti, kde není nikdo zvýhodněn a je uzavřena bytostmi prosazujícími své vlastní cíle a majícími smysl pro spravedlnost, je výsledná dohoda slušná. Odtud Rawls odvozuje heslo - spravedlnost jako slušnost. Tato dohoda je jakýmsi statusem quo, který dává základ všem budoucím dohodám. Za dobře uspořádanou společnost pak Rawls považuje tu, ve které každý uznává a ví, že ostatní uznávají stejné principy spravedlnosti a kde základní společenské instituce obecně splňují tyto (dohodnuté) principy, a je obecně známo, že je splňují. Přestože podle Rawlse je společnost kooperativním podnikem, sledujícím společné cíle"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14670
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse