Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pojem státu

Pojem státu

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola sociálně správní, z.ú., Havířov - Město

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem základních pojmů a principů z oblasti státovědy. Nejprve uvádí funkce a znaky státu a objasňuje koncepci horizontální a vertikální dělby moci. Zabývá se dále unitárním státem, autonomními územími, federacemi a typy volebních systémů.

Obsah

1.
Stát
2.
Vnitřní a vnější funkce státu
3.
Znaky státu
4.
Právní stát a jeho znaky
5.
Státní mechanismus a jeho složky
6.
Dělba moci
6.1.
Horizontální dělba
6.1.1.
Moc zákonodárná
6.1.2.
Moc výkonná
6.1.3.
Moc soudní
6.2.
Vertikální dělba
7.
Unitární stát
8.
Autonomie
9.
Federace
10.
Volební systém
10.1.
Vymezení
10.2.
Většinový, poměrný a smíšený systém
10.3.
Jednokolové a dvoukolové systémy

Úryvek

"Stát je forma politické organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek. Státní moc je nezávislá, neodvozená, od žádné jiné ( suverenita svrchovanost státu ).Vnitřní i vnější záležitosti si řeší každý stát sám.
Vnitřní funkce státu jsou:
- bezpečnostní
- právní (svoboda a právo občanů)
- ekonomická ( stanovení podmínek pro chod ekonomiky a jejich garance
- sociální ( zajištění občanů v nemoci, stáří a při ztrátě prostředků obživy
- kulturní ( péče o kulturní dědictví, rozvoj školství) apod.

Vnější funkce státu jsou:
- zajištění vztahů s dalšími státy (diplomacie)
- regulace zahraničního obchodu – stanovení podmínek a okolností pro zahraniční obchodní vztahy
- obrana území před případným napadením, zapojení se do boje za světová mír a mezinárodní bezpečnost (např. proti terorismu).
Stát je společenská instituce.
-relativně ustálené formy společnosti
-společenské instituce mohou být zároveň organizací
-organizace je soubor prvků, hierarchicky uspořádaných (př. trh – je instituce, která není organizací, stát- jsou organizace i instituce)
Instituce – soukromé (rodina)
-veřejné (armáda)
- dále ekonomické, politické, kulturní
Stát je organizací veřejnou a primárně politickou.

Znaky státu: organizace státu, právo, území a obyvatelstvo, státní suverenita.
 Organizace státu – soustava státních orgánů spjatá se státním aparátem
 Právo – nejdůležitější prostředek pro stanovení obecně závazných politických, hospodářských a kulturních úkolů dané společnosti a stanovení takových pravidel chování lidí, které jsou s těmito zájmy v souladu.
 Území a obyvatelstvo – jsou dalším charakt. znakem a podmínkou státu.
Státní řízení- je vymezené hranicemi státu.(hr. Státu-smlouvami)-vymezena mezinárodními smlouvami – mnohostranné mírové smlouvy – obecně řeší uspořádání určitého prostoru.
Existuje i mezinárodní smlouvy dílčí povahy-obchodní výměna nepatrných částí území.(mimořádná odlehlost).
Právní stát je takový, v němž je vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí práva. Právní řád stanoví i pravidla chování státních orgánů, aby nemohla být jejich moc zneužita proti občanům, a také pravidla chování občanů ve státě. Je prosazována vláda práva. Podle ideje právního státu slouží stát občanovi a nikoli naopak. Stát je vázán právem tj. ústavou, dalšími právními akty a demokratickými principy (pluralismus, legitimita, spravedlnost). Suverenita občana je v právním státu dána kodexem lidských a občanských práv a možností účastnit se politického života. Zárukou fungování právního státu jsou nezávislé soudy."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25017
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse