Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Pojetí lásky v Platónově filosofii

Pojetí lásky v Platónově filosofii


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá tématem lásky ve filosofii Platóna a představuje tuto problematiku v souvislosti s nepsanou naukou autora. Rozebírá nejprve čtyři formy lásky rozlišované v antickém Řecku a oblasti jejich působení. Dále se zabývá historií paradigmat výkladu Platónových nauk, Platónovým životem a základy jeho idealismu. Posléze dává do souvislosti nepsané nauky filosofa s jeho erotologií. Tyto poznatky dokládá na Platónových filosofických spisech. Cílem bakalářské práce je zpracování pramenné literatury a interpretace získaných poznatků. Součástí práce je rovněž slovníček pojmů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Čtyři podoby lásky
2.1.
Storgé
2.2.
Filia
2.3.
Agapé
2.4.
Erós
2.5.
Shrnutí
3.
2. Problém nepsaných nauk
3.1.
Paradigma Platónových přímých žáků ve starší Akademii
3.2.
Novoplatonské paradigma a jeho vliv
3.3.
Schleiermacherovo paradigma
3.4.
Přechod od stávajícího paradigmatu k novému
3.5.
Nové paradigma a období „mimořádné vědy“
4.
Platón
4.1.
Platón jako živý člověk
4.2.
Pokrok v Platónově idealismu
5.
Pederastie v archaickém Řecku
6.
Přátelství v dialogu Lysis
6.1.
Protologie v Lysis
7.
Erós v Platónově pojetí pederastie
8.
Význam Eróta ve Faidru
9.
Erós v Symposiu
9.1.
Podoby Eróta v Symposiu
9.2.
Zasvěcení do tajemství Eróta
9.2.1.
Iniciace do malých mysterií: mýtus o původu Eróta
9.2.2.
Erotické zasvěcení: velká mysteria
10.
Vztah mezi protologií a Erótem
11.
Závěr
12.
Slovník pojmů

Úryvek

"1 Čtyři podoby lásky
Od antického Řecka až do současnosti se vyskytlo několik koncepcí
a interpretací lásky. Každý pojem prodělal svůj historický vývoj od počátku věků až po naší přítomnost. Moje bádání se proto bude zabývat koncepcí lásky od archaických dob západního myšlení, především ale bude zaměřeno na platonské pojetí. Jaký byl původní antický význam lásky, a co všechno v sobě zahrnoval? To, co dnes považujeme za lásku, se v mnohých aspektech liší zcela od toho, jak lásku definovala a pojímala antická filosofie. Češi označují dění lásky slovesem milovat, ale v případě že se jedná o smyslové požitky, přicházejí na řadu jiná slovesa, např. mít rád, oblíbit si … V angličtině vedle love (milovat) existuje také sloveso like (mít rád). Rozdílnými slovy oba pocity odlišují. Například ve francouzštině slovesem aimer je možné milovat spoustu věci jako jídlo, hru nebo i činnost. Nejlépe tuto koncepci vystihuje Florenskij, který nám představuje různé podoby lásky v řeckém jazyce:
„Čtveřice slov lásky je jedna z nejvýznamnějších drahocenností pokladnice helénského jazyka a jen stěží lze vměstnat do jednoho pohledu celý výčet předností, které díky tomuto dokonalému nástroji takto získáváme pro životní chápání. Co se týče slovního vyjádření ideje lásky, žádný jiný jazyk se něčím podobným nemůže pochlubit ani náznakem.“
Jak autor naznačil, Řekové měli pro lásku čtyři různá slova. Máme tedy před sebou čtyři pojmy lásky, které měly v antickém Řecku velký význam.
Každá láska zastupovala svoji specifickou oblast zcela odlišnou od ostatních. Jsou jimi: storgé, filia, agapé, erós. Dále se budu zabývat podrobným rozlišením konceptů lásek. Touto prací se budu snažit prokázat výjimečnost termínu erós, jelikož se výrazně liší od ostatních antických pojmů lásky.

1.1. Storgé
Neboli láska rodová. C. S. Lewis popisuje storgé jako „nejpokornější
a nejrozšířenější z lásky …, v níž se naše zkušenosti nejméně odlišují od toho, co prožívají zvířata.“ Tento pojem má základ v organickém rodovém spojení. Pro příklad můžeme uvést lásku matky k dítěti, nebo lásku občana k vlasti, či lásku vojáka ke své armádě.
V češtině lze storgé přeložit jako náklonnost. Důležité je ji rozlišit na dva typy – lásku dávající a lásku přijímající. Láskou dávající je například mateřská láska. Naopak láskou přijímající může být typický vztah dětí k rodičům. Avšak náklonnost před nás staví zvláštní paradox, protože je to láska přijímající ale to, co potřebuje, je dávat. Láska dávající zase naopak potřebuje být „potřebována“. Žena musí nakojit své dítě, nebo bude trpět nespokojeností dítěte.
Téměř každý se může stát předmětem náklonnosti. Tento druh lásky si nevybírá a je nejméně diskriminující. „Náklonnost nehledí na věkový rozdíl, pohlaví, společenské třídy a vzdělání.“ Může se zrodit mezi profesorem
a uklízečkou, kde oba žijí v naprosto odlišných světech. Náklonnost tedy spojuje i lidi, kteří se k sobě vůbec nehodí, nemají naprosto nic společného kromě toho, že je osud zavedl do stejné rodiny nebo do téže společnosti.
Storgé se tedy řadí mezi nejběžnější lásku. Je ale zajímavé, že postupem času se začalo zapomínat na její existenci. Doklad můžeme nalézt v encyklice Deus Caritas Est sepsanou Benediktem XVI., kde zcela vynechal termín storgé: „Ze tří řeckých slov označujících lásku – erós, filia (přátelská láska) a agapé – se v novozákonních spisech upřednostňuje poslední zmíněné, které však v řeckém jazyce bylo spíše okrajové“ . Z tohoto úryvku evidentně vyplývá, že Benedikt XVI. vynechal termín storgé, protože se nevyskytuje v Bibli. Samotná teologie ho nikdy nepoužívala. Avšak pouto, které tvoří storgé, se stalo pojítkem katolického manželství až do II. Vatikánského koncilu."

Poznámka

Součástí práce je drobné schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25040
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse