Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pojetí lidství ve filosofii doby helénské

Pojetí lidství ve filosofii doby helénské

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá pojetím lidství ve filosofii doby helénské. Seznamuje s problematikou lidství a bytí v kontextu prostoru (kosmu, světového řádu, světa) v mnoha myšlenkových proudech řeckých filozofických škol. Věnuje se představám o člověku, řeší svět kosmu a věčných substancí, zaměřuje se na filosofii člověka. Nastiňuje témata atomů, idejí a člověka, všímá si ctnosti, štěstí a individuální spásy. Po závěrečném shrnutí uvádí otázky k zamyšlení.

Obsah

1.
Představy o člověku
2.
Ve světě kosmu a věčných substancí
3.
Mírou všech věcí je člověk - filosofie člověka
4.
Atomy, ideje, člověk
5.
Ctnost, štěstí a individuální spása
6.
Shrnutí dané problematiky
7.
Otázky k zamyšlení

Úryvek

"Ctnost, štěstí a individuální spása

Filozofie člověka v antropologickém pojetí se rozvíjela i v dalších stoletích-v helénistické epoše u stoupenců sókratovské megarské a élidsko-eretrijské školy, u kyniků a v kyrénské (hédonické) škole a později u skeptiků, u Epikůra a u stoiků. Tyto směry se zrodily v období úpadku starořecké otrokářské společnosti a jsou poznamenány svou dobou. Nepevnost a rozkolísanost ekonomické a politické situace a bída neobyčejně ostře odhalily celou složitost a problematičnost lidské existence. Problematika života a individuální spásy nabyla prvořadého významu. Kynikové a hédonci, skeptici a epikurejci budují svoje učení především jako protiváhu platónské metafyziky, objevují se v něm materialistické přírodní názory spolu s idealistickými a náboženskými hledisky. V megarské a élidsko-eretrijské škole převládá idealismus a náboženské názory. U kyniků materialistické tendence, u hédoniků ateistické.
Kynická a hédonická škola se vytvořily pod vlivem sofistické vzdělanosti a sókratovské etiky. Svérázně například vykládají sókratovský pojem ctnosti jako něčeho totožného s moudrostí. Ctnost, vyjádřena v rozumovém způsobu života, činí člověka šťastným nikoliv tím, co přináší,ale sama o sobě. Ke štěstí postačuje pouze ctnost. Nad moudrým a ctnostným člověkem nemá osud moc. Nejvíc navazují na demokratický rys Sókratovy etiky:nejvíce zdůrazňují štěstí jedince a jemu podřizují i hodnocení společenského pořádku. Navazujíce na individualismus sofistů, odmítají Sókratova božská kritéria morálního jednání,která jsou pro člověka vnější, a lidské štěstí spatřují v autonomnosti lidské osobnosti, v její nezávislosti na okolním společenském prostředí. Avšak štěstí, podle jejich představ, nevylučuje, ba naopak předpokládá také smyslový život, radost a slast.Hédonismus (hédoné-slast) je podstatou etiky kyniků a hédoniků a stal se jedním z východisek filozofie epikureismu.

Filozofické učení Epikúrovo vzniklo jako protiváha spiritualistického a náboženského objektivismu v chápání člověka,jako protiváha k abstraktnímu platónskému idealismu. Epikúrova filozofie obsahovala učení o přírodě, učení o poznání přírody a člověka a učení o dosažení lidského štěstí, v němž spatřovala hlavní poslání filozofie. Poznání světa a člověka nechápe samoúčelně, ale podřizuje je osvobození člověka od strachu před zasahování boha do lidského života, od strachu ze smrti,od pověr a náboženství vůbec. Jen za těchto podmínek může člověk dosáhnout štěstí a blaženosti.

Epikúrovi současníci i mnohem pozdější filozofové různě hodnotili tyto jeho názory. Ideoví protivníci prezentovali Epikúrovo učení jako hrubý materialismus,jako filozofii žaludku, smyslových požitků,a dokonce zhýralosti. Ve skutečnosti láska k životu a hlásání štěstí a blaženosti měly u Epikúra realistický a zároveň s tím hluboce lidský rys. Epikúros hovoří o pozemském původu lidského štěstí, souvisejícího s uspokojením potřeb v jídle, lásce, přátelství a tvůrčí činnosti. Štěstí nedosáhne ten, kdo překračuje potřebnou míru a hoví všem svým choutkám,ale ten, kdo je schopen se plně ovládat a být zdrženlivý. Radost a štěstí člověka spočívají v rozumném duchovním životě, zbaveném strachu a předsudků."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10436
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse