Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pojímání autority jako zdroje informací

Pojímání autority jako zdroje informací

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce poskytuje teoretický i praktický náhled do problematiky autority z pedagogického hlediska. Jejím jádrem je úvaha podložená vlastním výzkumným projektem, do jaké míry je učitel jako institucionální autorita schopen zaujmout také roli informační autority. Práci otevírá vztažení konceptu autority v pojetí Hannah Arendtové k procesu vzdělávání a následuje vykreslení učitele nejen jako institucionální, ale také informační autority. Otázka role učitele jako informační autority je pak řešena prostředky vlastního výzkumu, jehož postup a výsledky jsou v práci předloženy.

Obsah

1.
Hannah Arendtová o autoritě
2.
Vztah učitelů a žáků k autoritě
3.
Institucionální autorita učitele
4.
Informační autorita učitele
4.1.
Mediální zdroje informací
5.
Projekt výzkumu
5.1.
Téma, problém, hypotézy
5.2.
Výzkumné metody
5.3.
Vyhodnocení, analýza, interpretace
5.3.1.
Výsledky výběrového souboru
5.3.2.
Vybrané hodnoty výsledků

Úryvek

"Projekt výzkumu:

Téma: Pojímání autority jako zdroje informací

Problém: Je pro žáky autorita (školy, rodičů) zároveň autoritou coby zdroj důležitých informací?

Hypotézy:
Pojmy týkající se nějakým způsobem informací a autority jsou ve vědomí žáků v určitých zákonitých vztazích projevujících se především v jejich vzájemné blízkosti či vzdálenosti. Vzhledem k formulaci problému a předběžným informacím předpokládáme, že:
1) Koeficient vzdálenosti v sémantickém prostoru je nízký u pojmů:
"autorita" - "učitel"
"autorita" _ "rodiče"
"informace" _ "rodiče"
"informace" - "televize"
"informace" - "kamarádi"
2) Koeficient vzdálenosti v sémantickém prostoru je vysoký u pojmů:
"informace" - "škola"
"autorita" - "kamarádi"
"autorita" - "televize"
"informace" - "autorita"

Výzkumné metody:
Za hlavní výzkumnou metodu sběru dat jsme zvolili sémantický diferenciál. K jeho použití nás vedly výsledky předcházející, dotazníkovou metodou provedené, výzkumné sondy.
Dotazník je základní metoda sbírání informací, jehož základními výhodami je malá časová náročnost při samotné realizaci a možná ochrana soukromí respondentů a tím i větší upřímnost výpovědí. Nevýhodou je, že šíře informací je předem omezena zvoleným schématem.
Tématem našeho dotazníku byly preference žáků ve výběru informačních zdrojů vzhledem k subjektivně vnímané důleži¬tosti informací. Tabulka č.1 srovnává výsledky dvou různě formulovanývh otázek, týkajících se téhož tématu. V první otázce měli žáci vybrat jednu ze sedmi položek podle toho, z kterého informačního zdroje získávají nejdůležitější informace. Druhá otázka, zařazená v jiné části dotazníku, byla vlastně precizovanou verzí otázky první: "Informace z těchto zdrojů pro mě mají význam:" Pro každý zdroj byla uvedena sedmibodová hodnoticí škála. 7 znamená nejdůležitěj¬ší informace, 1 nejméně důležité. Procenta vyjadřují poměrné zastoupení jednotlivých odpovědí.

(tabulka)

Mezi oběma vzniklými pořadími informačních zdrojů podle důležitosti je tak výrazný kvantitativní rozdíl, že ho lze jen těžko odůvodnit chybou v měření a jeden z výsledků zanedbat. Proto jsme přistoupili k užití jiné techniky a pozměnili jsme také zaměření výzkumu.
Jako nejvhodnější techniku sběru dat jsme zvolili sémantický diferenciál, neboť dává možnost mapovat bezpro¬středně žákovu koncepci vybraných pojmů a jejich vztahů, a to bez přímých explicitních dotazů, které by mohly způso¬bit nežádoucí zkreslení.
Sémantický diferenciál sestává ze série škál, do kterých je zařazován každý vybraný pojem. Každá škála je bipolárním párem adjektiv relevantních k tématu výzkumu a k jednotlivým pojmům. Obvykle bývá sedmibodová. Každý pojem je respondentovi předkládán zvlášť, na zvláštním archu se stejným souborem škál. Instrukce může být vzhledem ke zkoumanému problému různě modifikovaná, obvykle jsou subjek¬ty vyzvány, aby hodnotili pojmy tak jak je sami vidí.
Vzhledem k formulaci tématu, problému a hypotéz jsme vybrali pro hodnocení pojmy: "UČITEL", "RODIČE", "KAMARÁDI", "TELEVIZE", "INFORMACE", "AUTORITA".
Sémantický diferenciál umožňuje popsat vztahy pojmů nelineárním modelováním v tzv. sémantickém prostoru. Dimenze tohoto prostoru jsou určeny zvolenými škálami. V našem případě je to sedmnáct škál, takže budeme pojmy zařazovat do sedmnácti-dimenzionálního prostoru."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce k Teorii výchovy.
V práci se objevuje řada pravopisných chyb a překlepů. Práce obsahuje drobnou tabulku.
Teoretická část textu není výrazně členěna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22394
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse