Pojišťovnictví


Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se formou stručných poznámek zabývá tématem pojišťovnictví. Definuje pojem rizika, finančního krytí a samopojištění. Klasifikuje druhy rizika, formy i druhy pojištění. Uvádí podstatu a historii pojišťoven, i výpočet ceny pojistného. Podrobně se věnuje jednotlivým druhům pojištění.

Obsah

1.
Riziko
1.1.
Co je riziko
1.2.
Fáze rizika
1.3: Spekulativní a čisté riziko
1.4.
Druhy rizika, ocenění rizika
2.
Finanční krytí rizika
2.1.
Samopojištění
2.2.
Vlastní prostředky
2.3.
Rozložení rizika
2.4.
Výhody a nevýhody
3.
Dohoda o vzájemné pomoci
4.
Tvorba společných fondů
5.
Tvorba spolků a družstev
6.
Tvorba kapitních pojišťoven
7.
Pojištění v komerčních pojišťovnách
8.
Pojistný zájem
9.
Cena pojištění, její určení
10.
Historie pojišťovnictví
11.
Členění pojištění
12.
Členění pojišťoven a zprostředkovatelů
13.
Historický vývoj pojistného práva u nás
14.
Formy pojištění
14.1.
Pojištění odpovědnosti za škodu
14.2.
Pojištění odpovědnosti za škodu
14.3.
Živelní pojištění
14.4.
Pojištění krádeže a loupeže
14.5.
Pojištění strojů
14.6.
Pojištění přerušení provozu
14.7.
Pojištění stavebně montážní

Úryvek

"Živelní pojištění

-taxativní pojištění = na všechna rizika, která jsou vyjmenovaná v pojistných podmínkách
-Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci:
a)požárem
b)výbuchem
c)úderem blesku
d)nárazem nebo zřícením letadla s posádkou, jeho části nebo jeho nákladu.
-Pojištění je dále možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci následujícími pojistnými nebezpečími
a)záplavou
b)povodní
c)vichřicí
d)krupobitím
e)sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin
f)sesouváním nebo zřícením lavin
g)pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
h)zemětřesením dosahující alespoň 6. stupně richterovi stupnice)
i)tíhou sněhu a námrazy, je-li pojištěnou věcí budova
-pojištění se vztahuje na movité a nemovité věci,soubor movitých věcí, cizí věci
-Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé následkem válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky).

Pojistná hodnota, pojistná částka
-pojistná hodnota je hodnota pojištěné věci rozhodná pro stanovení pojistné částky. Pojistná částka je částka určená ve smlouvě jako nejvyšší hranice plnění pojišťovny.
-Pojistná hodnota budov a jiných staveb:
-nová hodnota
-časová hodnota
-obecná hodnota
-Pojistná hodnota movitých věcí
-nová hodnota
-časová hodnota
-Pojistná hodnota zásob – částka, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení věci
-Pojistná hodnota cizí věci, které pojištěný užívá, je jejich časová hodnota

15.
Pojištění krádeže a loupeže

-taxativní pojištění = na všechna rizika, která jsou vyjmenovaná v pojistných podmínkách
-Pojištění se sjednává pro případ odcizení pojištěné věci, pokud k odcizení došlo:
a)krádeží vloupáním;
b)loupežným přepadením.
-Pojištění se vztahuje na:
- věci movité, jejichž vlastníkem je pojištěný, soubor movitých věcí, cizí věci,
•platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a běžné mince
•vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny
•písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, děrné štítky, magnetické pásky
•motorová vozidla
•automaty na vhazování mincí včetně obsahu
•zvláštní kulturní a historické hodnoty, umělecká díla a sbírky
-Pojištění se nevztahuje ne:
•Porosty a rostliny, které jsou součástí pozemku
•Věci zaměstnanců, které jsou viz výše"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z tohoto zdroje: http://www.prodopravce.cz/sluzby-25-1.php.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14376
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse