Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pojišťovnictví

Pojišťovnictví


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na pojišťovnictví. Zabývá se předmětem činnosti pojišťoven, pojistnou smlouvou, rozebírá jednotlivé druhy pojištění a na závěr je část věnovaná sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Součástí práce je také přehled základních pojmů ze světa pojišťovnictví a historie českého pojišťovnictví.

Obsah

1.
Předmět činnosti pojišťoven
2.
Členění pojištění
3.
Pojistná smlouva
4.
Druhy pojištění
5.
Sociální a zdravotní pojištění

Úryvek

"Základní pojmy:
Pojistný trh – trh střetu nabídky a poptávky po pojistné ochraně, tvoří se cena  pojistné
Pojištění – specifický druh zboží vyjadřující právní vztah mezi pojišťovnou a pojištěncem
Pojistitel – pojišťovna, zprostředkovatel či pracovník pojišťovny
Pojištěný – osoba, na níž se pojištění vztahuje
Pojistník – FO nebo PO, která uzavírá pojištění
Pojistné – peněžní částka placená pojištěncem
brutto pojistné = netto pojistné + nákl. poj. + zisk
(pojistné přijaté (vyplacené
od klientů) pojistné náhrady od pojišťovny)
Pojistná událost – např. živelná pohroma, úraz, krádež, smrt, dožití věku – je skutečnost, s níž je spojen vznik povinnosti hradit pojistné plnění
Pojistná částka – max. částka, kterou je pojišťovna ochotna vyplatit
Pojistné plnění – vyplacení pojistné náhrady
Pojistná doba – časové období, na které se pojištění sjednává
Pojistná smlouva – písemný právní dokument mezi pojišťovnou a pojištěncem
Všeobecné pojistné podmínky – součástí pojistné smlouvy, práva a povinnosti klienta, najdeme tam co podléhá a nepodléhá pojištění
Spoluúčast – pojišťovna nehradí, stanovena v % z pojistné náhrady
Př. škoda 500000,- spoluúčast 25000,- pojistná náhrada 475000,-
Výluka z pojištění – uvádí, na co se pojištění nevztahuje
Bonus – sleva z pojistného pro ty bez pojistných událostí (havarijní pojištění)
Malus – přirážka k pojistnému pro ty co mají příliš pojistných událostí
Pojistné fondy – tvoří pojišťovna z přijatého pojistného a čerpá na pojistné náhrady (Základní rezervní fond, Fond rezerv pojistného, Devizový rezervní fond, Fond zábrany škod)
Historie českého pojišťovnictví:
1821 – první česká vzájemná pojišťovna
1945 – znárodnění všech odvětví
1948 – Československá pojišťovna n. p.
1968 – Monopol jedné pojišťovny se rozdělil na dvě: Česká pojišťovna n. p., Slovenská pojišťovna n. p.
1990 – demonopolizace pojišťovny  odstátnění ČP
1992 – vznik ČP, a. s.
Předmět činnosti pojišťoven:
1) Podnikání na věcném pojistném trhu
 POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI: vyřizování pojistných událostí, poskytování pojistných plnění, evidence pojistných smluv
 ZAJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI: pojištění pojišťoven v případě velkého počtu událostí
 ZÁBRANNÁ ČINNOST: cílem je předcházet škodám, minimalizovat rizika
 ASISTENČNÍ ČINNOST: pomoc při opravě auta, ...
 PORADENSKÁ ČINNOST

2) Investování dočasně volných prostředků na finančním trhu
 nákup a prodej CP, nemovitostí a termínovaných vkladů
Členění pojištění:
1) dle míry povinnosti
- zákonné – uzavíráno automaticky ze zákona, platí se povinně (veřejné pojištění – SP a ZP, pojištění odpovědnosti za škody způsobené pracovními úrazy a nemocemi z povolání)
- povinně smluvní – uplatňuje se v oblastech, kde je vysoké riziko pojistné události, lze si vybrat pojišťovnu (povinné ručení)
- smluvní (dobrovolná) – havarijní pojištění, úrazové pojištění ..."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5328b119b072.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Pojistovnictvi.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse