Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pojišťovnictví

Pojišťovnictví


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na pojišťovnictví. Zabývá se předmětem činnosti pojišťoven, pojistnou smlouvou, rozebírá jednotlivé druhy pojištění a na závěr je část věnovaná sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Součástí práce je také přehled základních pojmů ze světa pojišťovnictví a historie českého pojišťovnictví.

Obsah

1.
Předmět činnosti pojišťoven
2.
Členění pojištění
3.
Pojistná smlouva
4.
Druhy pojištění
5.
Sociální a zdravotní pojištění

Úryvek

"Základní pojmy:
Pojistný trh – trh střetu nabídky a poptávky po pojistné ochraně, tvoří se cena  pojistné
Pojištění – specifický druh zboží vyjadřující právní vztah mezi pojišťovnou a pojištěncem
Pojistitel – pojišťovna, zprostředkovatel či pracovník pojišťovny
Pojištěný – osoba, na níž se pojištění vztahuje
Pojistník – FO nebo PO, která uzavírá pojištění
Pojistné – peněžní částka placená pojištěncem
brutto pojistné = netto pojistné + nákl. poj. + zisk
(pojistné přijaté (vyplacené
od klientů) pojistné náhrady od pojišťovny)
Pojistná událost – např. živelná pohroma, úraz, krádež, smrt, dožití věku – je skutečnost, s níž je spojen vznik povinnosti hradit pojistné plnění
Pojistná částka – max. částka, kterou je pojišťovna ochotna vyplatit
Pojistné plnění – vyplacení pojistné náhrady
Pojistná doba – časové období, na které se pojištění sjednává
Pojistná smlouva – písemný právní dokument mezi pojišťovnou a pojištěncem
Všeobecné pojistné podmínky – součástí pojistné smlouvy, práva a povinnosti klienta, najdeme tam co podléhá a nepodléhá pojištění
Spoluúčast – pojišťovna nehradí, stanovena v % z pojistné náhrady
Př. škoda 500000,- spoluúčast 25000,- pojistná náhrada 475000,-
Výluka z pojištění – uvádí, na co se pojištění nevztahuje
Bonus – sleva z pojistného pro ty bez pojistných událostí (havarijní pojištění)
Malus – přirážka k pojistnému pro ty co mají příliš pojistných událostí
Pojistné fondy – tvoří pojišťovna z přijatého pojistného a čerpá na pojistné náhrady (Základní rezervní fond, Fond rezerv pojistného, Devizový rezervní fond, Fond zábrany škod)
Historie českého pojišťovnictví:
1821 – první česká vzájemná pojišťovna
1945 – znárodnění všech odvětví
1948 – Československá pojišťovna n. p.
1968 – Monopol jedné pojišťovny se rozdělil na dvě: Česká pojišťovna n. p., Slovenská pojišťovna n. p.
1990 – demonopolizace pojišťovny  odstátnění ČP
1992 – vznik ČP, a. s.
Předmět činnosti pojišťoven:
1) Podnikání na věcném pojistném trhu
 POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI: vyřizování pojistných událostí, poskytování pojistných plnění, evidence pojistných smluv
 ZAJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI: pojištění pojišťoven v případě velkého počtu událostí
 ZÁBRANNÁ ČINNOST: cílem je předcházet škodám, minimalizovat rizika
 ASISTENČNÍ ČINNOST: pomoc při opravě auta, ...
 PORADENSKÁ ČINNOST

2) Investování dočasně volných prostředků na finančním trhu
 nákup a prodej CP, nemovitostí a termínovaných vkladů
Členění pojištění:
1) dle míry povinnosti
- zákonné – uzavíráno automaticky ze zákona, platí se povinně (veřejné pojištění – SP a ZP, pojištění odpovědnosti za škody způsobené pracovními úrazy a nemocemi z povolání)
- povinně smluvní – uplatňuje se v oblastech, kde je vysoké riziko pojistné události, lze si vybrat pojišťovnu (povinné ručení)
- smluvní (dobrovolná) – havarijní pojištění, úrazové pojištění ..."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5328b119b072.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Pojistovnictvi.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Peněžní trh 213x
2. Osobní finance 169x
3. Život podniku 110x
4. Bankovnictví 96x
5. Zásobování (logistika) 95x
6. Financování podniku 83x
7. Pojišťovnictví 83x
8. Kapitálový trh 81x
9. Náklady, výnosy, HV 81x
10. Zaměstnanci 79x