Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pojišťovnictví

Pojišťovnictví


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce stručně popisuje význam pojišťovnictví, trh pojišťovacích služeb České republiky, životní pojištění a penzijní pojištění.

Obsah

1.
Význam pojišťovnictví
2.
Trh pojišťovacích služeb ČR
3.
Životní pojištění
4.
Penzijní pojištění

Úryvek

"7.1. Význam pojišťovnictví
- Umožňuje vložit náklady a následně udržet ekonomickou stabilitu podniku a životní úroveň obyvatel
- Poskytuje pracovní příležitosti
Obecné pojmy v pojišťovnictví
- Pojištěný – osoba, která je pojištěna
- Pojistník – FO nebo PO, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo v prospěch jiné osoby (rodiče dětem)
- Oprávněná osoba – osoba, které je vyplacena pojistná náhrada (nejčastěji pojištěnému, ale mohou výt uvedeny i jiné osoby)
- Pojistná událost- konkrétní vymezení pojistné události, je dána smlouvou – úrazové pojištění, havarijní pojištění
- Pojistné plnění – je částka, kterou vyplatí pojišťovna v případě pojistné události
- Pojistná doba – je doba, na kterou se pojištění sjednává
- Pojistná částka – je částka, kterou je pojišťovna ochotna vyplatit
- Pojistné – je částka, kterou platí pojistník opakovaně v určitém období (1 x měsíčně, 1 x ročně)
Další činnost pojišťoven
- Asistenční služba – např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, doprava do zdravotnického zařízení, atd.
- Zajišťovací činnost – pojištění pojišťovny, využívá se v případech, kdy hrozí mimořádně vysoké škody. Zajišťovna tak převezme část plnění určité pojišťovny, riziko se rozloží mezi pojišťovny a zajišťovny
- Zábranná činnost – směřuje k prevenci a předcházení škod např. činnost osvětová, výchovná, propagační
- Poradenství – pomáhá stanovit rozsah pojištění, příliš velké pojištění znamená neúnosné náklady a příliš malý znamená příliš velké riziko (až neúnosné). Poradenské orgány pojišťoven kvalitně spolupracují s řídícími pracovníky a vytvoří optimální pojištění"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f9945f9e6c3.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pojistovnictvi_CR.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse