Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pojišťovnictví - podklady ke zkoušce

Pojišťovnictví - podklady ke zkoušce

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracování jednoho tématického okruhu ke zkoušce. Jedná se o velmi podrobný popis pojišťovnictví v ČR, kde není zapomenuto, ani na vývoj této oblasti, ani na její současné dělení, právní základnu a podmínky. V práci jsou rozepsány jednotlivé typy pojištění, ať už osob nebo podnikatelských subjektů. Zároveň jsou rozvedeny i státem zajišťované služby v pojišťovnictví. A není opomenut ani přehled pojišťoven působících v ĆR spolu s přehledem služeb, které poskytují v rámci jednotlivých druhů pojištění. V práci je zmíněna i činnost okolo reforem pojišťovnictví, ať už v rámci státu - důchodové reformy, příspěvky na mateřskou, sociální dávky, tak i změny v komerční sféře - změny v pojištění motorových vozidel. Práce zároveň podává i přehled kritérií a nabídky, jakou jednotlivé pojišťovny nabízejí s tím, co a jak by měl pojistitel vyhledávat pro jednotlivé typy pojistek.
Obsah:
1. Pojištění
a) Základní pojmy
b) Principy
c) Vývoj, celkově i v ČR
d) Členění a právní úprava
2. Pojišťovny a pojistný trh ČR
a) Charakteristika pojišťovnictví a pojistný trh
b) Instituce - pojišťovny
c) Činnosti
3. Riziko a pojištění
a) Pojmy
b) Vztah rizika a pojištění
4. Komerční pojištění
a) Podstata
b) Formy pojištění pro osoby a firmy
5. Zdravotní pojištění
a) Charakteristika
b) VZP ČR
6. Systém sociálního zabezpečení
a) Podstata
b) Sociální zabezpečení ČR v nezaměstnanosti, nemocenské a důchodové pojištění
7. Státní sociální podpora v ČR
a) Význam
b) Druhy dávek sociální podpory
8. Pojištění průmyslových a zemědělských rizik
a) Ekonomický význam
b) Druhy pojištění
9. Zajištění
a) Podstata
b) Členění
10. Pojištění osob
a) Význam
b) Druhy
c) Životní pojištění
11. Majetkové pojištění
a) Charakteristika
b) Základní druhy
12. Sociální zabezpečení a důchodové pojištění
a) Podstata
b) Očekávané změny v ČR
13. Životní pojištění a penzijní připojištění
Úryvek z práce:
"MAJETKU OBČANŮ
české pojišťovny pod tlakem zajišťoven (ty prochází krizí), špatné investování, o rezervy přišly při katastrofách (USD 60mld), pojišťovny se zbavují druhů pojištění, zdražují, šetří; bez zajišťoven by nemohly existovat (povodně 73 mld, 95% hradily zajišť.);
2003 – změna skladby zajištění, není možno sjednat proporční zajištění pro katastrofy, vyžaduje se vysoká spoluúčast pojištění,
zajištění se hradí hned, pojistné roste, nevýnosné, klesají výnosy na FT, marže 1-2%;
malé poj. – životní, zbavují se živelného (jen velké), vzroste význam makléřů
stavebnicové pojistky – pojistit rizika, která jsou pro podnik nejvyšší
obecná ustanovení: povinnosti pojištěného – oznámit pojišťovně, že uzavřel pro pojištění věci další pojistku proti témuž riziku
a sdělit jméno pojistitele a výši částky, dbát aby pojistná událost nenastala, oznámit bezodkladně pojišťovně nastalé změny, nastání pojistné události
plnění pojišťovny – poskytne 15 dnů po skončení šetření rozsahu škod, max. měsíc – záloha plnění
pojištění domácnosti (movitých věcí, zvířat) – jednotlivé věci / soubory; soubor zařízení, více rizik, živly;
základní – standartní pojistná ochrana, částku sám; doplňkové – starožitnosti pod.
obytných budov, staveb (pozemky se nepojišťují) – starší, budovy ve smlouvě, nové stavby, materiál; po povodních stouplo
pojistné, pojišťují se oblasti nezátopové
proti jednomu riziku / více rizik v jedné smlouvě: požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla; povodeň, záplava; vichřice,
krupobití, sesuv půdy, pád stromu, zemětřesení, tíha sněhu
bonus – zvýhodnění za bezeškodní průběh (sleva); malus – znevýhodnění, přirážka, nadprůměrná škodovost
spoluúčast – o částku se snižuje plnění; pojistná částka – horní hranice pojistného plnění, stanoví si pojistník;
obměna spotřebičů – změna, raději větší částka
pojistná hodnota – hodnota majetku v penězích v okamžiku, kdy nastala pojistná událost
vyjadřujeme jako: novou cenu – odpovídající N na pořízení nové věci bez opotřebení / časová cena
odpovědnosti za škodu
mladé odvětví (počátek ve Fr.), impulsem vznik továrního zákonodárství, 80. l. 19. st. – pro speciální profese (lékaři...)
kryje riziko způsobení škody jinému subjektu, předmětem je právní vztah;
vznik události – povinnost uhradit škodu, rozhodne soud, výplata poškozenému
odpovědnost: subjektivní (za zavinění) – pro vznik nutné zavinění; objektivní (za výsledek) – neposuzuje se zavinění
pojištění při úrazech a nemocech z povolání – pro výpočet je důležitý VZ pro pojištění na sociální zabezpečení, počítá si
organizace, vzniká s pracovní smlouvou (u nás Česká pojišťovna + Kooperativa)
profesní odpovědnostní pojištění – smluvně povinné (lékaři, notáři, daňoví poradci)
obecné odpovědnostní pojištění – jednotlivci i podnik; za škody v běžném životě, vlastníka nemovitosti, držitelů zvířat,
z výkonu povolání, z výkonu práva myslivosti
pojištění vozidel (povinné ručení) – do 99 monopol ČP, 2000 liberalizace – 12 poj., 31.12. 2002 – skončilo 3-leté přechodné
období, poj. si samy určují výši (dříve státem upravené tarify – min., max.), dnes 9 poj., 2004 – největší rozdíly v cenách (konkurence); Česká podnikatelská poj., ČP, Generalli, Kooperativa, pojišťovna ČS, Uniqua..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4226
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse