Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pojišťovnictví - přednášky

Pojišťovnictví - přednášky

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracované přednášky se formou výpisků věnují základním pojmům pojišťovnictví, druhům pojištění a historii pojišťovnictví. Nejprve se důkladně seznámíme s termíny typu pojištěný, pojistitel, pojistné riziko, apod. Druhá přednáška se zabývá pojistným trhem, od třetí přednášky výše jsou popisovány jednotlivé typy pojištění. Šestá a sedmá přednáška rozebírá vznik a vývoj pojišťovnictví. Na závěr jsou vypsány okruhy ke zkoušce z Pojišťovnictví.

Obsah

1.Definice základních pojmů
1.1
Pojišťovnictví
1.2
Pojištění
1.3
Pojistné riziko
1.4
Zprostředkovatelská činnost
1.4
Pojistné podmínky
1.5
Pojistná událost
1.6
Zajišťovací činnost
1.7
Pojistný trh
1.8
Státní dozor
1.9
Česká asociace pojišťoven
2.
Pojistný trh
2.1
Členění pojistného trhu
2.2
Důležité mezníky na českém pojistném trhu
2.3
Faktory ovlivňující pojistný trh
2.4
Ukazatelé úrovně trhu
3.
Životní pojištění
3.1
Členění a druhy životního pojištění
3.2
Role životního pojištění v ekonomice
3.3
Pojistné -struktura, výše
3.4
Daně
4.
Penzijní připojištění se státním příspěvkem
4.1
Typy penzijního připojištění
4.2
Způsoby financování
4.3
Penzijní fondy
5.
Neživotní pojištění
5.1
Neživotní pojištění osob
5.1.1
Úrazové pojištění
5.1.2
Nemocenské pojištění
5.2
Pojištění majetková
5.2.1
Pojištění majetku obyvatelstva
5.2.2
Pojištění podnikatelských a průmyslových rizik
5.3
Pojištění právní ochrany
5.4
Cestovní pojištění
5.5
Pojištění odpovědnosti
5.5.1
Pracovní úraz a nemoc z povolání
5.5.2
Profesní odpovědnostní pojištění
5.5.3
Obecné odpovědnostní pojištění
5.5.4
Pojištění odpovědnosti za škody manažerů, ředitelů, představenstev
6.
Historie pojišťovnictví
6.1
Základní etapy vývoje pojišťovnictví
6.1.1
Období vzájemné pomoci
6.1.2
Období liberálního přístupu
6.1.3
Období státních zásahů
6.2
Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky
6.2.1
První pojišťovny
6.2.2
Zakládání pojišťoven - 3 vlny
6.2.3
Důležité časové mezníky
7.
Okruhy ke zkoušce

Úryvek


Objevilo se na začátku 19. stol. Hlavním významem bylo pojištění pro případ úmrtí, z důvodu finančního zajištění závislých osob. V současné době má charakter spořícího nástroje, krytí rizika pro případ dožití. Má daňové úlevy. Výše pojistného plnění není určena. Má spořící funkci, kromě funkce krytí rizika.
ŽP zahrnuje krytí rizik ohrožujících životy lidí.

Výše pojistných plnění je dána velikostí pojistné částky, kterou pojistník sjednal a tato výše pojistné částky má podle jeho představ a možností příslušné riziko pokrytí.

Krytí 2 základních rizik:
o Smrti – ve smlouvě je uvedena osoba, které naspořená částka připadne
o Dožití – PP jsou vyplaceny pojištěnému

V současné době ŽP různými způsoby kombinuje tato dvě rizika, přičemž bývají do krytí v rámci produktů ŽP často zahrnuta ještě další rizika neživotního charakteru (invalidita, úraz, vážné nemoci apod.).
ŽP tedy může být chápáno jako spořící a investiční instrument, protože v rámci ŽP jsou vytvářeny specifickým způsobem úspory. Toto může být podtrženo podporou ŽP ze strany státu.

Členění ŽP:

o Rizikové pojistné – dočasné pro případ úmrtí; není jisté, že dojde k pojistnému plnění; pojišťovna nemusí vytvářet rezervu pro každou smlouvu; tvoří tu část netto pojistného, kde se hodnota pravděpodobnosti pojistné události po dobu trvání pojištění v čase nemění a tato část pojistného se spotřebovává v průběhu pojistného období a není z něho tvořena dlouhodobá rezerva

o Rezervotvorné pojistné – tvoří tu část netto pojistného, kde hodnota pravděpodobnosti
pojistné události v čase roste a kdy se podstatná část pojistného ukládá do rezervy na závazky budoucích let; pojišťovna musí počítat s výplatou vždy; musí se vytvářet rezervy pro každé pojištění; patří zde všechny druhy pojištění s výjimkou životního pro případ dožití"

Poznámka

Přednášky z předmětu Pojišťovnictví na VŠB-Ostrava. Rozsáhlá práce, která však nemá příliš výrazné členění textu. Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17890
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse