Pojmy z geomorfologie

Kategorie: Geografie, Geologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky pojmů z geomorfologie. Nalezneme zde pojmy, které zastupují geomorfologické tvary vzniklé působením řeky (meandr), ledovců (moréna, fjord, kar), moře (abraze), sněhu (nivace) a jiné. Jsou zastoupeny i výrazy z oblasti krasových jevů (škrap, stalaktit, kras) a nechybí ani obecné pojmy z geologie (roklina, kužel).

Obsah

1.
A - abraze, aerocysty, agradace, antecedentní údolí, antiklinála, akumulace, aluvium, atol
2.
B- barchan, bioherma, biostroma, bornhardt, brachyantiklinála, brachysynklinála
3.
C - cenot, creep
4.
D - deflace, deglaciace, deprese nivační, deskvamace, detenze, drumlin
5.
E- endokras, epigeneze, epigenetické údolí, eroze, eskery, echtplén, evorze, exarace, exfoliace, exokras, exfoliační klenba
6.
F - facety, fjord
7.
D- dělení geomorfologie
8.
G – geosynklinála
9.
H – hranec
10.
J - jardang, jesep
11.
K - kam, kaňon, kar, konsekventní údolí, koraze, kras, krčmi, kryopedimenty, kužel
12.
L - loket náčepní
13.
M - meandr, mogot, moréna
14.
N – nivace
15.
O - obsekventní údolí, okrouhlík
16.
P - plucking, polje
17.
R - resekventní údolí, roklina, ruwary
18.
S - saltace, sandr, saprolit, stalaktit, semipolje, sesuv, stalagmit, subsekventní údolí, sufoze
19.
Š - šelf, škrap
20.
T - tabule, tafoni, terasy, thufur
21.
U – útes
22.
V – výsep
23.
Z - zákrut.

Úryvek

„STALAKTIT
Výraz z oblasti krasových jevů. Vzniká tak, že voda rozpouští vápenec Ca(HCO3)2. Tato voda stéká ze stropů jeskyň, vypařuje se a zanechává po sobě nepatrný povlak uhličitanu vápenatého. Postupem času vznikají krápníkové útvary. Jestliže visí ze stropu dolů, nazývají se stalaktity. U nás se tvoří v oblasti Domnice, Moravský kras, Koněpruské jeskyně. V Evropě třeba ve vápencových pohořích na Balkáně.

SUFOZE
Mechanické vyplavování a odnos drobných částic hornin podzemní vodou ve směru sklonu svahu, přičemž vzniká podélná deprese – tzv. sufozní jáma. Ta může zapříčinit další sesuv horniny. S tímto jevem se setkáváme v krasových oblastech.

ŠELF (kontinentální)
Tvoří směrem od pobřeží mořské dno. Jedná se vlastně o pokračování pobřeží do moře. Na nejhlubším místě dosahuje hloubky 200m. Tektonicky stabilní pobřeží mívají šelfovou pláň širokou až několik desítek km. Šelf přechází do kontinentálního svahu. Vyskytuje se např. v oblasti Severního moře, kde se v něm těží ropa.

ŠKRAP
Výraz z oblasti krasových jevů. Povrchová voda stéká po vápencových horninách, rozpouští je a vyhlubuje v nich různé nerovnosti – škrapy. Vývoj a tvar je ovlivňován různými příměsemi ve vápencích. Velký význam při tvorbě škrapů má i vrstevnatost a rozpukání vápenců. Ve škrapech se hromadí tzv. červená hlína, což jsou vyluhované pozůstatky hydrátů železa a hliníku. Tyto útvary se vyskytují ve vápencových pohoří Balkánu, u nás v Moravském krasu.

Exfoliační klenba – geomorfologický útvar který je výsledkem mechanického zvětrávání – exfoliace. Vlivem odlehčení (např. po ústupu ledovce)nadloží dochází k odlučování horninových slupek. Pukliny jsou často cibulovitě prohnuté. Vzniká v masivních, málo pukavých horninách (žula). Př.:JV Švédsko“

Poznámka

Práce obsahuje gramatické chyby a překlepy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2176
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse