Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Pojmy z předmětu psychologie

Pojmy z předmětu psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručné vysvětlení téměř 200 hesel z oblasti psychologie.

Obsah

1.
Abstrakce
2.
Adaptace
3.
Adjustace
4.
Adolescence
5.
Afekt
6.
Afektivita
7.
Agrese
8.
Amnézie
9.
Analyzátor
10.
Anamnéza
11.
Anamnéza objektivní
12.
Apercepce
13.
Archetyp
14.
Asertivita
15.
Asociace
16.
Asocianismus
17.
Autismus
18.
Autorita
19.
Averze
20.
Baterie otázek
21.
Baterie testů
22.
Bdělost
23.
Behaviorismus
24.
Blud
25.
Brady
26.
Bradypsychismus
27.
Brainstorming
28.
Brainwashing
29.
Burnout
30.
Celek
31.
Cit
32.
Couéismus
33.
Čas reakční
34.
Čivost
35.
Čivost absolutní
36.
Čivost obecná
37.
Čivost relativní
38.
Dav
39.
Dav aktivní
40.
Dav expresivní
41.
Dav inaktivní
42.
Dedukce
43.
Defekt
44.
Defekt funkční
45.
Defekt orgánový
46.
Degradace osobnosti
47.
Dekompenzace
48.
Dekompenzace psychická
49.
Delikvence
50.
Demence
51.
Depersonalizace
52.
Depravace
53.
Deprese
54.
Deprivace
55.
Deteriorace
56.
Deteriorace osobnosti
57.
Diagnostika
58.
Diagnostika psychologická
59.
Diagnóza
60.
Dis-
61.
Doba reakční
62.
Docilita
63.
Dojem první
64.
Dotazník
65.
Dovednost
66.
Dys-
67.
Efektor
68.
Ego
69.
Eidetismus
70.
Emoce
71.
Environmentalismus
72.
Ergonomie
73.
Etiologie
74.
Etologie
75.
Experiment
76.
Explorace
77.
Extrospekce
78.
Extroverze
79.
Fenotyp
80.
Figura
81.
Figura a pozadí
82.
Fobie
83.
Frustrace
84.
Frustrace existenciální
85.
Genotyp
86.
Gestalt
87.
Gestaltismus
88.
Haló efekt
89.
Human relations
90.
Hygiena duševní
91.
Hyper-
92.
Charakter
93.
Charisma
94.
Chování
95.
Iluze
96.
Image
97.
Imitace
98.
Imprintace
99.
Inteligence
100.
Interpersonální
101.
Interview
102.
Introspekce
103.
Introverze
104.
Kasuistika
105.
Koheze
106.
Kojenec
107.
Komunikace
108.
Komunikace neverbální
109.
Komunikace patologická
110.
Komunikace sociální
111.
Koncentrace
112.
Konflikt
113.
Konformismus
114.
Konstelace rodinná
115.
Konstituce
116.
Kruh bílý
117.
Křivka Gaussova
118.
Křivka učení
119.
Křivka zapomínání
120.
Kvocient inteligenční
121.
Labilita
122.
Latence
123.
Lateralita
124.
Libido
125.
Logoterapie
126.
Longitudinální
127.
Lucidní
128.
Mal-
129.
Maladaptace
130.
Manuál
131.
Meta-
132.
Metakomunikace
133.
Metoda
134.
Mimika
135.
Motiv
136.
Motivace
137.
Myšlení
138.
Nadání
139.
Návyk
140.
Neuróza
141.
Odpočinek aktivní
142.
Oligofrenie
143.
Ontogeneze
144.
Osobnost
145.
Paměť
146.
Percepce
147.
Percepce sociální
148.
Plató
149.
Počitek
150.
Podmiňování
151.
Pojem
152.
Postoj
153.
Potřeba
154.
Pozornost
155.
Pozorování
156.
Práh vnímání
157.
Proband
158.
Problém psychofyzický
159.
Profesiografie
160.
Prožívání
161.
Představa
162.
Pseudo-
163.
Psychika
164.
Psychodiagnostika
165.
Psychoterapie
166.
Psychóza
167.
Pubescence
168.
Reakce
169.
Reflex
170.
Reflex nepodmíněný
171.
Reflex podmíněný
172.
Regrese
173.
Role
174.
Rysy
175.
Schopnosti
176.
Skupina
177.
Sociabilita
178.
Socializace
179.
Soud
180.
Status sociální
181.
Strach
182.
Stres
183.
Sugesce
184.
Symptom
185.
Syndrom
186.
Tacho
187.
Temperament
188.
Test
189.
Test inteligenční
190.
Typologie
191.
Učení
192.
Úzkost
193.
Vědomí
194.
Vědomost
195.
Vjem
196.
Vnímání
197.
Zájem

Úryvek

"Abreakce
Znovuprožití patogenních emočních zážitků, potlačených emocí, s odpovídajícím citovým doprovodem; cílem je uvolnění emočního napětí.

Abstrakce
Psychická činnost, pomocí níž jsou odkrývány podstatné vlastnosti předmětů nebo vztahy mezi nimi; způsob myšlenkového postižení předmětu, jehož pomocí vymezujeme určitou stránku či vlastnost věcí, které bychom smyslově neodlišili; výsledkem jsou pojmy, které nelze vnímat nebo si představit.

Adaptace
Obecná vlastnost organismů přizpůsobovat se podmínkám, ve kterém existují; biologicky základní vlastnost živé hmoty, schopnost organismu nebo jeho jednotlivých orgánů přizpůsobit se vnějším, dříve neobvyklým podmínkám; psychologicky zahrnuje přizpůsobení se chování, vnímání, myšlení postojů; soc. proces postupného přizpůsobování se člověka sociálním podmínkám; poruchy chování jsou pak chápány jako ztroskotání adaptace.

Adjustace
Proces vpravování se do nových život. situací jako specifický případ adaptace; přizpůsobení se novým soc. podmínkám při vstupu do práce, učení aj., rozhoduje aktivita subjektu, kterou vynaloží, aby překonal předchozí formy jednání.

Adolescence
Období mezi pubertou a ranou dospělostí, nástup sekundárních pohlavních znaků, dosažení pohlavní zralosti, dozrávání rozumových schopností a dotváření integrity osobnosti.

Afekt
Silný, bouřlivě, ale krátce probíhající citový stav, např. hněv, zděšení, radost, nadšení apod., projevuje se zrychleným dýcháním a tepem, zčervenáním (stenický), nebo zpomaleným dechem a tepem, zblednutím ( astenický).

Afektivita
Soubor emočních procesů duševního života; schopnost reagovat prostřednictvím citů a emocí.

Agrese
Nepřátelství, útočnost či výbojnost v jednání vůči určitému objektu, útok na překážku (osoba, předmět) na cestě k uspokojení potřeby; jsou rozlišovány čtyři stupně: 1. bez vnějších projevů, probíhá pouze v myšlení, 2. projeví se navenek, např. nadávkou či hrubým slovem, 3. destrukce, projeví se bouchnutím dveří, rozbíjením předmětů aj., 4. fyzické napadení druhé osoby."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27376
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse