Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pokus o československou reformu 1968

Pokus o československou reformu 1968

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Práce popisuje průběh pokusu o reformu v roce 1968 v Československu. Hlavní pozornost je věnována událostem roku 1968. Podrobně jsou zpracovány také skutečnosti, které tomuto roku předcházely a které po něm následovaly. V závěru jsou pak shrnuty hlavní důvody neúspěchu reformního pokusu.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Rámcové seznámení s tématem, cíl práce
1.2.
Události předcházející
1.2.1.
Léta 1948 - 1966
1.2.2.
Rok 1967
2.
Průběh roku 1968 - významná data a události
2.1.
Pražské jaro
2.2.
Zrušení cenzury
2.3.
Nekomunistické aktivity
2.4.
Další události roku 1968
3.
Okupace 20. -21. srpna 1968
4.
Události následující
4.1.
Podzim 1968
4.2.
Rok 1969
5.
Závěr - důvody neúspěchu
6.
Použitá literatura
7.
Přílohy
7.1.
Úvodní teze Akčního programu Komunistické strany Československa
7.2.
Dokument Dva tisíce slov z 27. 6. 1968
7.3.
Dokument: Tzv. Zvací dopis (1968)
7.4.
Provolání Všemu lidu Československé socialistické republiky
7.5.
Zákonné opatření č. 99/1969 Sb. z 22. srpna 1969

Úryvek

"3. 2. Události předcházející
3. 2. 1. - léta 1948 - 1966
V historii se nyní vrátíme až k době po r. 1948, kdy Sovětský svaz dotvořil svůj mocenský blok v Evropě. Mimo tento - pevně zorganizovaný blok - existovalo i jakési společenství komunistických států, kam patřily i asijské země, ty však měly vazby na Sovětský svaz volnější, než v Moskvou ovládaném evropském bloku. Sovětský svaz považoval tento blok za samozřejmý a za svou "odměnu" za účast a vítězství v II. světové válce. Západní velmoci tuto sféru vlivu respektovaly, protestovaly však proti způsobu uplatňování této nadvlády. Vzhledem k omezeným možnostem - rozsahu - této práce není možné se podrobně zabývat celými dvaceti lety, které roku 1968 předcházely, i když tento rok byl jejich vyústěním. Pojďme si je tedy rozdělit na několik etap a stručně se podívat na nejdůležitější události.

První etapou bude bezesporu období 1948 - 1956. Tuto dobu můžeme charakterizovat jako etapu bezpodmínečného podřízení se diktátu Moskvy. Skončila však krizí bloku nejen jako celku, ale i jednotlivých členů. Do roku 1956 také patří kořeny rozpadu společenství komunistických států a začátek "drobení" sovětského bloku. K tomu přispěly jak spory mezi komunistickými stranami, tak i neslučitelné zájmy dvou socialistických velmocí (SSSR a Číny), ale i osobní vztahy. Klíčovým byl XX. sjezd KSSS, kdy došlo ke zveřejnění krize.

Tím se dostáváme k druhé etapě datované roky 1956 - 1964. Od té doby slábla autorita SSSR a KSSS a postupem času došlo i faktickému rozdělení socialistického tábora. Během období krize odpadla od sovětského bloku Albánie a problémy byly s celou řadou dalších států. Z toho vyvstala potřeba změnit způsob ovládání těchto států Sovětským svazem - většina změn je spojována se jménem N. S. Chruščova. Výsledky jeho koncepce byly však rozporuplné - převaha ve vojenské oblasti a technice, na kterou Varšavská smlouva spoléhala, se vytrácela ve srovnání s moderní technikou Atlantického paktu, socialistický svět oproti kapitalistickému stále více zaostával i v hospodářské oblasti. Nakonec Sovětský svaz na Chruščovovo "dohnat a předehnat" rezignoval. Tím skončilo období změn a Chrušcov byl (po odstoupení v r. 1964) nahrazen Leonidem I. Brežněvem. Reakce na odchod Chruščova byly různé - představitelé Číny, Vietnamu a Severní Korey změnu přivítali, na Kubě byl reakcí šok, a citlivě byl jeho odchod vnímán i v Praze - Chruščov byl u nás ještě 5. září na oficiální návštěvě a 14. října byl odvolán. Navíc mezi Novotným a Chruščovem byl velmi přátelský vztah. Nicméně i po jeho odchodu byl Novotný ujištěn, že na vztazích mezi námi a SSSR se nic nemění a nastavená politika zůstává platná. Oficiálním důvodem odchodu Chruščova byl jeho vysoký věk a zdravotní stav. Sovětský velvyslanec Zimjanin ale také uvedl, že Chruščov byl odvolán z funkcí mimo jiné za "hrubé narušení leninských norem…za kult osobnosti Chruščova, který on pomáhal spoluvytvářet". Jeho rychlý odchod vyvolal jen další napětí a nedůvěru mezi socialistickými státy. Chruščevův následník Brežněv zastavil kolotoč ekonomických a personálních změn a tzv. stabilizací kádrů (přidělování doživotních funkcí) zmrazil politické poměry uvnitř Sovětského svazu na dalších třicet let.

Poslední etapa před "naším" rokem 1968 začíná rokem 1965. Na podzim tohoto roku pozměnil Sovětský svaz zásadně vojenskou doktrínu Varšavské smlouvy a v důsledku stále stoupajícího zbrojení a pokračující studené války, si Moskva v tajné úmluvě vynutila souhlas s budoucím zřízením tří sovětských raketových základen na československém území. V dalším roce poprvé Moskva navrhla trvalou dislokaci dvou sovětských divizí a Praha odmítla. Následovaly nejméně dvě další žádosti, poslední v létě r. 1967."

Poznámka

Rozsah práce včetně příloh je 28 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21746
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse