Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pokus o spekulativní rekonstrukci některých aspektů atomistické kosmogonie a kosmologie

Pokus o spekulativní rekonstrukci některých aspektů atomistické kosmogonie a kosmologie

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje spekulativně zaměřenou interpretaci některých temných či dvojznačných míst kosmologických a kosmogonických zlomků starších řeckých atomistů Leukippa a Démokrita. Po úvodu, v němž autor vyjadřuje své ocenění řeckých automistů, osvětluje významné prvky atomistické fyziky a poté se pokouší domýšlet nedochované aspekty podoby a fungování atomistického kosmu. Zabývá se zde například otázkou gravitace, tvaru Země či pohybu nebeských těles a svůj výklad doplňuje nákresy. Závěr shrnuje důležité vývody textu.

Obsah

1.
Úvod: autorův vztah k řeckým atomistům
2.
Podstatné aspekty atomistické fyziky
3.
Jak drží kosmos pohromadě a proč těžké věci padají dolů
4.
Proč má Země tvar disku a jak tento disk vypadá
5.
Je Země podlouhlá?
6.
Rekonstrukce pohybů nebeských těles
7.
Závěr

Úryvek

"Podstatné aspekty atomistické fyziky
Hovořím-li v rámci této práce o kosmu, mám na mysli náš kosmos, tedy uspořádanou jednotku, jež se vytvořila v jedné oblasti nekonečného veškerenstva naplněného věčně se pohybujícím nekonečným množstvím atomů v nekonečném prázdnu. Atomisté věřili, že ve vesmíru existuje (logicky) nekonečné množství různorodých kosmů , které vznikají, rostou a také zanikají. Náš kosmos je jedním z nich.
Nyní jen stručně shrnu ty aspekty atomistické nauky, které se vztahují ke zvolenému tématu. Dle atomistů tvoří svět atomy a prázdno. Atomy jsou dále nedělitelné části hmoty, které se liší svou velikostí a tvary. Dle Démokrita jsou atomy „neomezené co do velikosti i do počtu, jsou unášeny ve vesmíru vířivým pohybem, a takto vytvářejí všechny složeniny, oheň, vodu, vzduch a zemi, neboť i tyto živly jsou spojením určitých atomů. Atomy jsou neporušitelné a neměnné pro svou tvrdost.“ Tato představa je odpovědí na učení Eleatů, že jsoucí musí být nedělitelné a že aby mohl být realizován pohyb, museli bychom postulovat nejsoucí, což bylo pro Parmenida nemyslitelné. Atomisté také bezpochyby reagovali na Zénónovy paradoxy pohybu založené na nekonečné dělitelnosti. S těmito podněty se však vypořádali po svém. Připustili existenci nejsoucna – prázdna – jako toho, v čem se pohybují částice eleatsky nedělitelného jsoucna – atomy. Popřeli nepřetržitost času, prostoru i pohybu. Dle Aristotelovy zprávy atomisté tvrdili, „že se i veličina, čas a pohyb skládají z nedělitelných částic.“ Atomy se liší pouze „útvarem, dotykem a obratem; útvar (rhysmos) je tvarem, dotyk uspořádáním a obrat polohou.“
Pohyb atomů v prázdnu je věčný, atomy se srážejí, některé se navzájem odrazí, jiné k sobě na nějakou dobu přilnou a začnou tvořit vnímatelná tělesa a někdy i celý kosmos. To vše se děje deterministicky, „dle nutnosti“ . Zde nás mohou mást zlomky, které hovoří o tom, že dle atomistů vznikaly světy náhodou . Existují různá řešení tohoto problému. Podle M. Okála Démokritos rozlišoval mezi vznikem živočichů a rostlin, který připisoval činnosti přírody, a mezi vznikem světa, který připisoval náhodě. Dle J. Petrželky lze podle v závislosti na pohledu říci, že podle atomistů je veškeré dění určeno buď nutností (ἀνάγκη), kterou ovšem neobjasnili, nebo náhodou (τύχη) . Osobně se přikláním k názoru, že příčiny jsou v případě vzniku světa sice deterministické, ale vzhledem k jeho věčnosti vedou do nekonečna, jsou tedy nedohledatelné. Tudíž se z našeho pohledu vznik světa jeví jako náhodný, což však neprotiřečí principiálnímu Démokritovu determinismu.
Zajímavým problémem je otázka váhy atomů. Střetává se zde totiž Aetiova zpráva, že Démokritos uváděl dvě vlastnosti atomů - velikost a tvar – a že Epikúros k nim přidal váhu . Naproti tomu nás Aristotelés informuje, že každý z atomů je těžký úměrně svému objemu. Řešení by mohlo spočívat v tom, že Epikúros narozdíl od Démokrita přijal váhu jako příčinu pohybu atomů (které v jeho představě světa padají nekonečným prostorem směrem dolů), zatímco u Démokrita váha atomů příčinou jejich pohybu v prázdnu nebyla (neuznával žádný význačný směr) Váha se v Démokritově (a zřejmě již i v Leukippově) představě začala projevovat až po vzniku zárodečného víru atomů, který posléze vytvořil svět, kdy podobně velké a podobně těžké atomy měly tendenci se shlukovat v určitých vzdálenostech od středu (větší a těžší blíže středu, lehké ve větší vzdálenosti, nejlehčí unikly do prostoru – což ovšem nutně neznamená, že všechny) . A tím se dostáváme k prvnímu spekulativnímu náhledu na atomistickou kosmologii, totiž k úvaze, proč vlastně těžké předměty padají „dolů“."

Poznámka

Práce obsahuje ilustrace úvah o atomistickém pojetí kosmu o rozsahu cca 3,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22985
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse