Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politická ideologie a doktrína

Politická ideologie a doktrína

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje, co znamená pojem ideologická doktrína a ideologie. Označuje, jaký je mezi nimi rozdíl. Vysvětluje různé příčiny vzniku ideologií. Objasňuje sociologické, axiologické, i gnozeologické zdroje. Vysvětluje pojem hodnotové paradigma. Zabývá se také vztahem ideologie a utopie, a dále rozděluje tzv. únikové utopie a heroické utopie. Zmiňuje politizace ideologie marxismu.

Obsah

1.
Miller - ideologie
2.
Prorok - Lupták - politické ideologie a teorie v dějinách
2.1.
Vznik a existence politických ideologií
2.2.
Ideologie a utopie
3.
Šaradín - historické proměny pojmu ideologie
3.1.
Zrození pojmu ideologie
3.2.
Politizace ideologie - marxismus

Úryvek

"Nemarxistický pojem ideologie
Pojem ideologie se dlouho nacházel pod vlivem marxismu, ale hraje i důležitou roli v hlavních politických proudech. Představitelé např. liberalismu či konzervatismu považují pojem ideologie za škodlivý - jde o uzavřený systém, který používá důkazy potvrzující vlastní závěry. Émile Durkheim namísto pojmu ideologie použil slovo doktrýna - jde o totéž sociální rozpoložení př působení idejí na společnost, jaké představuje ideologie. Doktrýna je produktem života ve společnosti, usazuje se v individuálních vědomích a tam přetrvává i po rozpadu sociálního spojení, přenáší se dál (náboženské, morální a intelektuální koncepce).
Vilfredo Pareto hovoří o reziduích, stále přítomných prvcích, které ovlivňují chování člověka. Mezi rezidua patří rodinné vazby, spjatost člověka s jinými, integrita individua - tyto residua jedinec nelogicky odůvodňuje a toto chování je derivace. Derivacemi pak jsou uplatňování/prosazování, jednání na základě autority, podle citů či principů a slovní důkazy. Racionálními konstrukcemi derivací člověk vytváří ideologie.
Hannah Arendtová chápe ideologie jako logiku ideje, jdo o premisu (myšlenku), kterou ideologie zpětně dokazuje. (Např. antisemitismus vychází z nenávisti k židům a ideologie antisemitismu pak přináší důkazy.) Ideologické myšlení má tyto rysy: ideologie nikdy neobjasňuje přítomnost, ale to, co nastává, vzniká nebo pomíjí. Ideologie není spjatá s realitou, sama sebe považuje za původnější a pravdivější než realita samotná. Staví na dedukci, odvozuje vší zkušenost z výchozí premisy. Na Arendtovou navázal Hans Günter Adler a ideologii dává do souvislosti s myšlením davu - jde o myšlení jednoduché, ne příliš originální, a podlehnutí mu vede ke ztrátě svobody.
David J. Levy považuje ideologii za zhoubnou. Ideologie slibuje postpolitický svě, jejím cílem je zrušení politiky. F. A. Hayek usiloval o diskreditaci doktrýny socialismu, jejímž cílem je přebudovat tradiční morální zásady, práva a jazyka, které brání rozumu, seberealizaci, svobodě a spravedlnosti. Socialismus používá ideologických nástrojů, racionalizací předsudků, zájmů a zálib, vytváří mýty, na nichž stojí vládnoucí teorie - doktrýna. Isaiah Berlin používá neutrálnější a neurčitější výraz politické ideje, které jsou inspirativní. Liberálové tedy chápou ideologie v negativním smyslu. Za toto pojetí jde koncepce Clifforda Geertze - kulturní vzorce jsou programy, schémata či plány, které organizují sociální a psychické procesy. Ideologie je konceptualizace těchto symbolických kulturních systémů.

Pojem ideologie, jeho definice a klasifikace
Jednoznačná definice pojmu ideologie neexistuje. Ideologie představuje soubor preferovaných hodnot, ideolog si vytváří svou představu fungování společnosti, která vychází ze zkušenosti. L. Strauss rozlišoval politickou filozofii, politickou vědu a politickou ideologii. Filozofii posuzujeme z hlediska pravdivosti, ideologii z hlediska úspěšnosti, funkčnosti či komplexnosti. Politické filozofie a ideologie jsou však propojené."

Poznámka

Obsahuje překlepy a pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14988
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse