Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politický konzervatismus

Politický konzervatismus

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou nečleněného textu postihuje základní znaky a tendence politického konzervatismu. Na úvod shrnující jeho hlavní rysy navazuje výklad konzervativního postoje ke změnám, pojetí lidského jedince a společnosti i jejich vzájemného vztahu. Práce dále poukazuje na ocenění rodiny, náboženství, přirozené autority a hierarchie typické pro konzervativce. Odvíjí vznik politického konzervatismu od díla Edmunda Burkeho, načrtává jeho osudy v 19. století a podává rozlišení mezi libertariánskou a tradiční větví tohoto směru.

Obsah

1.
Obecné znaky politických konzervativců
2.
Postoj ke změně a tradici
3.
Chápání lidského jedince
4.
Pojetí společnosti
4.1.
Společnost v očích konzervativců
4.2.
Vztah jedince a společnosti
4.3.
Významné instituce
5.
Zdůrazňování autority a hierarchie
6.
Pojetí majetku
7.
Konzervatismus v 18. a 19. století
7.1.
Edmund Burke a britský konzervatismus
7.2.
Konzervatismus v kontinentální Evropě a Spojených státech amerických
8.
Libertariánský konzervatismus
8.1.
Benjamin Disraeli
9.
Tradiční konzervatismus
10.
Libertariánský konzervatismus a ekonomika

Úryvek

"Slovo konzervativní (pochází z latinského conservare = zachovávat) má v běžné řeči celou řadu významů. Může označovat umírněné nebo opatrné chování, konvenční a konformistický životní styl, odmítání změn nebo strach ze změn. V politice je konservatismus orientací na tradiční kulturní, ekonomické a politické hodnoty. Konzervativci jsou proti prudkým společenským změnám buď proto, že současné poměry pokládají za dobré, nebo z obavy před poměry ještě horšími. Jsou skeptičtí k radikální proměně, k utopickým reformátorským teoriím, k liberální koncepci i k socialismu. Jejich základním přístupem v politice je pragmatismus. Sami konzervativci obvykle nepovažují konservatismus za politickou ideologii, ale spíš za "způsob myšlení či "životní postoj".

Proti změnám používali konzervativci celou řadu argumentů. Hlavním a neustále se opakujícím tématem konzervatizmu je obhajoba tradic a touha uchovat zavedené zvyky a instituce. Podle nich je třeba je zachovávat právě proto, že se jim podařilo přestát všechny historické zkoušky. V tomto postoji se také u některých konzervativců promítá náboženská víra. Jestliže je svět pojímán jako dílo Boha stvořitele, jsou tradiční zvyky a obyčeje pojímány jako "Bohem dané" a tím spíš se nemohou měnit, protože by se tak konalo proti Boží vůli. Konzervativci ctí tradice i proto, že jedincům poskytují pocit sounáležitosti a stability. Tradice (tím není myšlena pouze tradice politická, ale i sociální) tak dává lidem identitu. Každá změna vytváří nejistotu a neurčitost a ohrožuje tak štěstí lidí.

Konzervatizmus, na rozdíl od ostatních ideologií, opírá své teorie o názor, že lidé jsou nedokonalí a nezdokonalitelní. Lidé jsou chápáni jako psychologicky omezená a závislá stvoření, která se bojí izolace a nestability, a která jsou proto přitahována k tomu, co je bezpečné a známé. Tento názor dovedl konzervativce k zdůrazňování významu společenského řádu, který zajišťuje stabilitu a předvídatelnost v životě člověka a poskytuje mu tak jistoty.
Také původ nemorálního či trestného chování ve společnosti má podle konzervativců své kořeny v každém jedinci. Lidstvo je totiž přirozeně sobecké a chamtivé, zároveň ale nepolepšitelné, což někteří konzervativci vysvětlují náboženskou doktrínou o "prvotním hříchu". Zločin tedy není produktem společenských podmínek jako je například bída nebo nerovnost, ale spíše důsledkem přirozených instinktů a choutek. Právo proto nemá za úkol podporovat svobodu, ale zachovávat řád a pořádek.
Za omezené považují konzervativci i rozumové schopnosti lidstva, protože svět je podle nich prostě příliš složitý, než aby jej lidský rozum mohl pochopit. Proto také opírají své ideje o zkušenost a realitu, osvojují si opatrný, umírněný a především pragmatický postoj ke světu a vyhýbají se všem abstraktním idejím, doktrínám či dogmatickým učením.

Společnost vidí konzervativci jako organismus, jehož části se doplňují a spolupracují stejně jako mozek, srdce, plíce a játra v lidském organismu. Každá část této organické společnosti, rodina, církev, škola, vláda, hraje svou roli při udržování celku a všechny se starají o "zdraví" společnosti. Jedinci, kteří ve společnosti žijí, jsou povinni chránit, zachovávat a respektovat její stavbu."

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22710
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse