Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politický systém Francie

Politický systém Francie


Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce rozebírá politický systém Francie v anglickém jazyce. Navíc obsahuje i vlastní názor a rozbor semiprezidentského systému.

Obsah

1.
Komparace politického systému ve Francii.
2.
Vlastní názor a rozbor semiprezidentského systému.

Úryvek

"Shrnutí:
Současný politický systém ve Francii je určen ústavou Páté republiky. Francie je unitární semiprezidentskou republikou. Co se týče výkonné moci, zde patří prezident, který je volen od roku 1962 volen přímo a to na volební období 5 let (do roku 2002 byl volen na 7 let). Vláda sestává z rady ministrů a premiéra. Zákonodárná moc se skládá z dvoukomorového parlamentu do něhož patří Národní shromáždění (577 členů na 4 roky) a senát (321 členů na 9 let).
Vývoj stranického systému byl velmi zdlouhavý a samotné politické strany se utvářeli až na začátku 20. století. Svou roli zde sehrála protistranická a antiparlamentní tradice. Francie od roku 1789 vystřídala velké množství forem vlád a to od konstituční monarchie, neoabsolutistického zřízení přes císařství ž k republice. Období utváření stranického systému můžeme vymezit do třech období.
První období bylo období třetí republiky a trvalo od roku 1871 do roku 1940. V tomto období docházelo k počátečnímu utváření politických stran. Strany se dělili na 5 hlavních oblastí a to na socialistickou levici, radikální levý střed, republikánský pravý střed, na liberální konzervativce a pravici. V této době strany nebyly příliš stabilní, za ty neměnné můžeme označit pouze dvě a to PRRRS a SFIO. Ve 20. a 30. letech 20. století docházelo ke změnám v konfiguraci stran, což vyústilo v rozkol ve straně SFIO, kdy se vytvořila Francouzská komunistická strana. V třetí republice došlo ke zhroucení v důsledku vojenské porážky v roce 1940.
Stranický systém čtvrté republiky byl dosti podobný tomu předcházejícímu. V tomto poměrně krátkém období, které mělo trvání mezi lety 1945-1958 docházelo k působení mnoha vnějších faktorů a to například průběh studené války, nebo tzv. Alžírské krize. Poválečný vývoj stranické soustavy bývá často označován jako "provizorní tripartismus" z důvodu převahy síly třech stran - PCF (Francouzská komunistická strana), SFIO (Francouzská sekce dělnické internacionály) a strany MRP (Lidové republikánské hnutí). Vláda těchto třech stran skončila s nástupem studené války v roce 1947. V tomto období sehrál důležitou roli i generál Charles de Gaulle, zakladatel Gaullistického hnutí. Toto hnutí obsahovalo mnoho nových a něčím zajímavých prvků. Také nemělo ani své předchůdce, ani protějše, mělo osobitý profil a také mělo silné prvky populismu. Etapa čtvrté republiky končí v roce 1958 kolapsem francouzského multipartismu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5461c9de07d7b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Position_paper.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse