Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politický systém Spojených států amerických a Nizozemska

Politický systém Spojených států amerických a Nizozemska

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373, Praha 9

Charakteristika: Práce si klade za úkol popsat a charakterizovat politické systémy Spojených států amerických a Nizozemska a následně porovnat jejich společné a odlišné rysy. V úvodu autorka zdůvodňuje výběr zemí a poté obecně přibližuje politický systém a zároveň podrobněji probírá moc zákonodárnou, výkonnou a soudní v obou státech. Nakonec je v hlavních rysech porovnává.

Obsah

1.
Úvod
2.
Spojené státy americké
2.1.1.
Moc zákonodárná
2.1.2.
Moc výkonná
2.1.3.
Moc soudní
3.
Nizozemsko
3.1.1.
Moc zákonodárná
3.1.2.
Moc výkonná
3.1.3.
Moc soudní
4.
Komparace
4.1.
Federativní a unitární republika
4.2.
Republika a konstituční monarchie
4.3.
Republika prezidentská a parlamentní
5.
Závěr

Úryvek

"SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Spojené státy americké (USA) jsou nejstarší federativní republikou světa. Mají celkem 50 států. Každý z nich má svojí vládu a prezidenta (guvernér). Spojené státy americké vznikly, když 13 britských kolonií vyhlásilo svou nezávislost- tj. 4. 7. 1776. Jejich prvním prezidentem byl George Washington. Spojené státy jsou demokratickou republikou a jako u většiny demokratických republik je zde dělba moci rozdělena na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Toto dělení je sepsáno v ústavě. Ústava je nejvyšším platným a uznávaným zákonným dokumentem jejich právního systému. Je to společenská smlouva, která uplatňuje základní a nejvyšší pravidla USA. Ustavila jejich vládu jako nezávislý systém institucí, které se o státní pravomoce dělí. Toto ustanovení znemožňuje, aby se státní moc soustředila v rukou buď skupin, nebo jednotlivců. Je měnná, což znamená, že příslušné orgány, moc zákonodárná, můžou upravit její znění. Ústava slouží jako předpis, podle něhož se státní orgány řídí. Jakmile se zákon či ustanovení neshodují s ústavou, mohou být zrušeny.
Ústava USA je členěna na sedm článků a dále obsahuje 26 dodatků. Schválena byla 17. 9. 1787 a je považována za nejstarší stále platnou ústavu na světě.
Moc zákonodárná
První článek Ústavy pojednává o moci zákonodárné. Ta zahrnuje tvorbu (a úpravu) zákonů schvalování mezinárodních dohod, určování výše daní, vyhlašování válek…. Ústava ukládá zákonodárnou moc dvoukomorovému Kongresu. Dolní komora se nazývá Sněmovna reprezentantů a horní Senát. Obě komory ale zaujímají v legislativním procesu stejné postavení. Zákon mohou navrhnout obě komory a musí být také v obou komorách schválen. Pravomoci Senátu jsou ještě rozšířeny o funkce, které omezují a vyvažují pravomoci výkonné moci. Sněmovna reprezentantů se skládá ze 435 členů a 6 nevolících členů. Tento počet je ustálený od roku 1929. Každý stát musí mít minimálně jednoho reprezentanta. Celkový počet reprezentantů za jednotlivý stát se pak určuje podle počtu obyvatel daného státu. Například nejlidnatější stát Kalifornie má ve sněmovně 53 reprezentantů. Funkční období poslanců je 2 roky. Jsou voleni přímou volbou a volební okrsky jsou jednomandátové a rozděleny podle počtu obyvatel. Členem Sněmovny reprezentantů může být osoba, která je starší 25 let, je občanem státu, za který chce kandidovat a musí být nejméně 7 let občanem Spojených států amerických.
Senát Spojených států amerických má 100 členů. Na rozdíl od Sněmovny reprezentantů je v senátu zřízeno rovnoměrné rozdělení zástupců jednotlivých států. Každý stát si volí dva zástupce bez ohledu na jeho počet obyvatel. Senátoři jsou voleni přímou volbou. Volební období každého senátora je 6 let. Každé dva roky se mění třetina senátu. Senátorem může být každý občan Spojených států, který dosáhl věku 30 let, je obyvatelem státu, za nějž kandiduje a je minimálně 9 let občanem USA. Předsedou senátu (ex officio) je viceprezident USA. Nemá ovšem hlasovací právo. Hlasovací právo získá pouze v případě, že dojde k rovnosti hlasů. Pokud není přítomen je zastoupen dočasným předsedou senátu (pro tempore). Tím je zvolen nejdéle sloužící senátor většinové strany. I když má Senát v legislativě stejnou moc jako Sněmovna reprezentantů, byly mu uděleny ještě pravomoci, kterými může ovlivnit moc výkonnou. Například prezident bez souhlasu senátu nemůže volit některé vysoké úředníky či ratifikovat mezinárodní smlouvy.
Jak Senát, tak Sněmovna reprezentantů většinou patří k jedné ze dvou hlavních politických stran – Republikánům a Demokratům."

Poznámka

Součástí práce je menší schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24852
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse