Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Politický systém českých zemí, příprava na zkoušku

Politický systém českých zemí, příprava na zkoušku

Kategorie: Politologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se zabývá politickým systémem českých zemí od revoluce v roce 1848 do období mezi dvěma světovými válkami. Sleduje ústavní vývoj od Dubnové ústavy z roku 1848 až do Únorové z roku 1920.Popisuje vznik a vývoj nových českých politických stran. V závěru se věnuje zahraničněpolitické doktríně Československa v meziválečném období. Druhou část textu naleznete zde.

Obsah

1.
Dubnová ústava 1848
2.
Březnová ústava 1849
2.1
Oktrojovaná ústava
2.2
Obnovení absolutismu
3.
Absolutistická fáze 1851 – 1859
3.1
Bachovský neoabsolutismus
4.
Vývoj v 60. letech 19. století
4.1
Únorová ústava 1861
4.2
Prosincová ústava 1867
5.
Zárodky českého politického systému v rámci monarchie po roce 1867
5.1
Národní strana svobodomyslná
5.2
Sociální demokracie
5.3
Agrární strana
5.4
Křesťansko-sociální strana
5.5
Národně sociální strana
6.
Česko-německé vztahy na konci 19. a začátku 20. století
6.1
Zostřující se soupeření
7.
Vývoj stranického systému českých zemí v podmínkách monarchie
8.
Vývoj jednotlivých stranických subjektů v Čechách a na Moravě do roku 1914
8.1
Národně-liberální
8.2
Národně-katolický
8.3
Sociálně-demokratický
8.4
Agrární
8.5
Národně-sociální
9.
Proměny volebního systému Předlitavska
10.
Česká politika v období 1. světové války
11.
Vznik Československa
12.
Čechoslovakismus
13.
Léta 1918 až 1920 z ústavního hlediska
14.
Únorová ústava 1920
14.1
Moc zákonodárná
14.2
Moc výkonná
14.3
Moc soudní
15.
1. republika
15.1
Vývoj administrativy a správy
15.2
Národnostní politika ČSR
15.3
Systém politických stran
15.4
Vývoj jednotlivých stranických rodin a stran
15.4.1
Jejich klasifikace a typologizace
16.
Zahraničněpolitická doktrína ČSR v meziválečném období

Úryvek

"1. Absolutistická fáze 1851 – 1859
Tradicionalisticky zaměřené autoritářské intermezzo.
Toto období je označováno nejčastěji jako „bachovský neoabsolutismus“. „Silvestrovskými patenty“ 1851 byla zrušena Stadionova ústava a zavedeny „Zásady organického řízení.“ Zachována zůstala jen rovnost před zákonem, náboženská svoboda a zrušení poddanství. Samospráva byla redukována jen na úroveň obcí. Dochází k těsnému sepětí vlády a církve. Mezi Svatou stolicí a rakouskou vládou uzavřen konkordát. Církev získala značný vliv na školství a na rodinné právo i v případě nekatolíků. Dochází k redukci výuky češtiny na školách (1854), český veřejný a politický život byl postaven pod policejní dohled.
České národní hnutí bylo nuceno se omezovat na čistě kulturní akce. Pohřeb „brixenského mučedníka“ K.H. Borovského se stal jednou z prvních českých manifestací proti režimu. Systém státní správy z této doby: samosprávná obec – politický okres – zemská místodržitelství se v našich zemích s malými úpravami udržel až do roku 1950.
Režim si uvědomil význam obchodního a průmyslového podnikání pro rozvoj společnosti.Jsou zakládány obchodní a živnostenské komory. Liberalizovaný „Živnostenský řád“ z roku 1859odstranil poslední zbytky staré cechovní organizace.
Modernizace se dočkalo i rakouské školství, které skončilo s pojetím univerzitního studia jako výchovy státních úředníků a důraz začal být kladen na vědeckou práci.
Nicméně bachovský systém trpěl nízkou legitimitou, státní pokladna zela prázdnotou a porážka v krymské válce 1859 urychlila pád neoabsolutistického experimentu. Ministerský předseda A. Bach byl odvolán a císař znovu obrací kormidlo mnohonárodnostního státu směrem k parlamentarismu svoláním říšské rady.

2.Vývoj v 60. letech 19. stol. – únorová ústava 1861 a prosincová ústava 1867
Návrat od bachismu k ústavnosti a parlamentarismu potvrdil „Říjnový diplom“ z roku 1860, který rovněž vyzvednul význam zemských sněmů.
Únorová ústava 1861 svěřuje zákonodárnou moc dvoukomorové říšské radě (panská a poslanecká sněmovna). Vláda ještě není odpovědná říšské radě, ale císaři. Každý zákon vyžadoval souhlas obou komor rady i císaře. Pravomoc zemských sněmů byla poměrně omezená a při jejich volbě se uplatňovala teorie zájmového zastoupení. Ženy a osoby ekonomicky závislé neměly volební právo, zbytek se členil do volebních kurií podle výše majetku, čímž byla značně zvýhodněna úzká vrstva vlastníků půdy a bohatých statkářů.
Říšská rada postupně vydává Tiskový zákon, uzákoňuje osobní, domovní, spolčovací a shromažďovací svobodu.
V prvním čísle Národních listů v roce 1861 nastínil F. L. Rieger „Český politický program“, obsahující požadavek národní rovnoprávnosti, občanských práv a rozsáhlé samosprávy. Některé požadavky byly říšskou radou v létě 1861 schváleny, zamítnuto bylo však svébytné postavení zemí Koruny české, třebaže jej podporovala i zemská šlechta."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2429
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse