Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Politický systém v ČSR

Politický systém v ČSR


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce zpracovává maturitní otázku na téma rozdělení politického systému v ČSR mezi lety 1918 - 1938. Rozebírá volební právo a politické strany, které na našem území v těchto letech působily.

Obsah

1.
29. 2. 1920
2.
Volební právo
3.
Prezident
4.
Politické strany
4.1.
Agrárníci
4.2.
Čs. sociální demokracie
4.3.
Čs. strana (od 1926 - národně) socialistická
4.4.
Čs. národní demokracie
4.5.
Čs. strana lidová
4.6.
KSČ
4.7.
Čs. živnostensko-obchodnická strana středostavovská
5.
Slovensko
5.1.
Hlinkova slovenská ľudová strana
5.2.
Slovenská národní strana
6.
Německá menšina
7.
Mimoparlamentní instituce
7.1.
Hrad
7.2.
Pětka
7.3.
Skupina okolo Živnostenské banky
8.
Správní uspořádání
9.
Jednotlivé vládní koalice
9.1.
Kramářova vláda
9.2.
Tusarova vláda
9.3.
Úřednická vláda
9.4.
Benešova vláda
9.5.
Švehlova vláda
9.6.
Hospodářská konjunktura
9.7.
Malypetrova vláda
9.8.
Hodžova vláda
9.9.
Úřednická vláda generála Syrového
10.
Čs. zahraniční politika

Úryvek

"
29. 2. 1920 - Revoluční Národní shromáždění přijalo Ú S T A V U (6 hlav - mj. i o ochraně menšin nábož., ras. i národ.)  ale nepodíleli se zástupci menšin na vytvoření, občanská práva, branná povinnost
 volby do Národního shromáždění

volební právo: všeobecné, rovné, přímé, tajné (i pro ženy, ale od 1927 ne příslušníci armády a četnictva)
volební systém poměrného zastoupení, vázané kandidátky
zákonodárný orgán Národní shromáždění - 2 sekce - poslanecká sněmovna (právo volit od 21 let, být volen od 26), 300 členů na 6 let
- senát (volit od 30, být volen od 40 let), 150 členů na 8 let

Prezident - volen NS na 7 let, max. 2x (výjimka TGM - mohl být volen doživotně)
- ne příliš pravomocí (v legislativě aj.), vrchní velitel armády ...

TGM zvolen 1918, 1920, 1927, 1934 - abdikace 1935  Beneš

Politické strany

Agrárníci
- oficiální název Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
- opřena o odborové a družstevní organizace
- podpora venkova - prosazována pozemková reforma
- 1922 sloučení s Národní a rolnickou stranou na Slovensku
- vyd. deník Venkov
- osobnosti: Ant. Švehla (Å 1933) předseda do 1928, pak Rudolf Beran
Milan Hodža, Fr. Udržal, Jan Malypetr, Karel Prášek (do 1928)
- nejvlivnější strana

Čs. sociální demokracie
- do rozkolu způsobeného komunisty početně nejsilnější
- Odborové sdružení československé
- osobnosti: Vlastimil Tusar, Rudolf Bechyně, Slov. Ivan Dérer, A. Meissner, G. Habrmann
- 1926 - 29 ne ve vládě

Čs. strana (od 1926 - národně) socialistická
- „národně“ - jako reakce na internacion. soc. dem., 1926 - Brněnský sjezd  radikální sociální program
- podpora Čs. obec sokolská, Čs. obec legionářská
- osobnosti: E. Beneš, V. Klofáč, J. Stránský (vstup 1929), E. Franke,
anarcho-levicová skupina okolo Vrbenského - vyloučena 1923
nacionalistická skupina J. Stříbrného vyloučena 1926  Národní liga

Čs. národní demokracie
- slabé zastoupení v parlamentu
- průmysl. a finanč. kruhy, část nacion. inteligence
- jádro bývalí mladočeši
- osobnosti: K. Kramář, A. Rašín (atentát 1923), V. Dyk
- 1934 - jako opoziční Národní sjednocení (nár. dem. + Nár. liga + Nár. obec fašistická - Rudolf Gajda)

Čs. strana lidová
- za války aktivistická politika
- sociál. učení katolické církve
- osobnosti: Jan Šrámek (moravské křídlo) x Bohumil Stašek (české křídlo),
dále moravs. M. Hruban"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fa42895afba.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Politicky_system_v_CSR.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse