Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politika nezaměstnanosti

Politika nezaměstnanosti

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá politikou nezaměstnanosti. Popisuje skupiny uchazečů o zaměstnání. Věnuje se problematice veřejně prospěšných prací, i společensky účelných pracovních míst. Jmenuje možnosti existenčního zajištění uchazečů o zaměstnání. Zmiňuje překážky v zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Definuje chráněná pracovní místa.

Obsah

1.
Úvod
2.
Skupiny uchazečů o zaměstnání
3.
Veřejné prospěšné práce
4.
Společensky účelná pracovní místa
4.1.
Vyhrazení pracovního místa
5.
Řešení dalšího existenčního zajištění uchazeče o zaměstnání
5.1.
Překlenovací příspěvek
5.2.
Příspěvek na dopravu zaměstnanců
5.3.
Příspěvek na zapracování
5.4.
Příspěvek přechodu na nový podnikatelský program
6.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
7.
Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna
8.
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
9.
Závěr

Úryvek

"3. Veřejné prospěšné práce

VPP jsou časově omezené pracovní příležitosti (spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací, atd.), které vytváří obec nebo státní nebo jiné obecně prospěšné instituce na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání. Krátkodobým pracovním umístěním se rozumí doba nepřesahující 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání na tyto práce. U tohoto nástroje APZ může ÚP poskytnout příspěvek až do výše 100% skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance umístěného na VPP (hrubá mzda včetně sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele-35%).

Zaměstnavatel podá u ÚPžádost o vytvoření VPP a požadované přílohy. Po projednání žádosti na úřadu práce a po jejím schválení, uzavírá zaměstnavatel s úřadem práce dohodu o úhradě mzdových nákladů spojených se zřízením VPP.
Po uzavření dohody je zaměstnavatel povinen doložit kopii pracovní smlouvy s umístěným uchazečem o zaměstnání, kopie přihlášek ke zdravotnímu pojištění asociálnímu pojištění, zasílat ÚP měsíčně na předepsaných formulářích výkaz zaměstnancem odpracovaných hodin; na základě tohoto pracovního výkazu jsou zaměstnavateli uvolňovány dohodnuté finanční prostředky a vést pracovní deník.

4. Společensky účelná pracovní místa

SÚPM se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s ÚP a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nejde zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. SÚPM je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s ÚP uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti.


5. Vyhrazení pracovního místa
SÚPM u zaměstnavatele - při zřízení nebo vyhrazení pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání

Při zřízení pracovního místa
Výše příspěvku na 1 společensky účelné pracovní místo může činit:
-Max. čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství nebo při zřízení více než 10 pracovních míst max. šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství, pokud míra nezaměstnanosti v měsíci předcházejícím podání žádosti nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v ČR
-Max. šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství nebo při zřízení více než 10 pracovních míst max. osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství, pokud míra nezaměstnanosti v měsíci předcházejícím podání žádosti dosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v ČR nebo je vyšší

Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je ÚP povinen vyžádat si vypracování odborného posudku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14904
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse