Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politika sociálních služeb

Politika sociálních služeb

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá smyslem a funkcí sociálních služeb jako garanta důstojného života pro vyloučené, nebo znevýhodněné skupiny obyvatel a sociální službou jako důležitou funkcí celé společnosti a státu. Práce se skládá z několika částí. Nejprve se věnuje definici toho, co je sociální služba, její objekty a subjekty. Poté vyjmenovává instituce poskytující sociální službu v ČR. Závěr se pak zabývá vývojem ve sféře sociálních služeb ve stínu celosvětové finanční krize.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sociální služby
2.1
Cíle a poslání sociální služby
2.2
Objekty sociálních služeb
2.3
Subjekty sociálních služeb
2.4
Výčet subjektů sociálních služeb v ČR
3.
Aktuální problémy sociálních služeb a možné způsoby jejich řešení
4.
Závěr
5.
Seznam monografické publikace a elektronických zdrojů

Úryvek

„Aktuální problémy sociálních služeb a možné způsoby jejich řešení
V současné době kdy se světová ekonomika potýká s finanční krizí, je logické, že se této krizi nepodařilo vyhnout žádnému státu a tudíž, se tato finanční krize také podepsala na financování služeb dotovaných ze státního rozpočtu. Sociální služby v ČR jak již bylo zmíněno výše, jsou rozděleny na základě specifik poskytovaných služeb a na základě charakteristiky poskytovatele. Avšak nejdůležitějším participačním partnerem, který se velkou mírou podílí na financování sociálních služeb, je a pravděpodobně vždy bude stát. V tomto případě se také dostáváme k prvnímu a zároveň ke globálně nejvážnějšímu problému sociálních služeb dnešní doby a to je financování těchto služeb. Většina z poskytovatelů sociálních služeb je v současné době závislá na finančních dotacích a u některých z těchto poskytovatelů to může být i existenční otázka. Problémem v této oblasti není ani tak to, že by k těmto poskytovatelům neproudily finanční prostředky, ale zásadním problém je systém financování sociálních služeb. V letošním roce prošel výraznou úpravou Zákon o sociálních službách, kdy například jednou ze změn je zvýšení příspěvku u nejvyšší skupiny a to z 11000 na 12000 korun měsíčně. Tato novela zákona má i další změny, které by měly, podotýkám „měly“ systematicky přispět ke zlepšení situace v oblasti poskytování sociálních služeb.
Potíž je v tom, že skrze příspěvek na péči přichází státní rozpočet o velké množství peněz. Zatímco MPSV plánovalo v roce 2006 vyplácet ročně cca 9 mld. korun (důvodová zpráva k zákonu o sociálních službách), skutečnost je výrazně jiná – letos cca 20 mld. a stále to narůstá. Navíc se nijak nesnižují (naopak) požadavky institucionalizovaných sociálních služeb na státní (krajské a obecní) dotace, z nichž je hrazena pomoc lidem starým a se zdravotním postižením. Táž věc je tedy zdánlivě hrazena dvakrát, navíc v mnohem větší výši. MPSV proto mění pravidla čerpání příspěvku na péči v nejnižším stupni, kde podle něho dochází k nejvyšší míře „úniků“ a „zneužívání
Další oblastí, kde je, vnímám problém, a která bude nutně v rámci sociálních služeb vyžadovat zvýšenou pozornost, je nerovnoměrné rozložení sociálně slabších obyvatel v jednotlivých krajích a větší zatížení nezaměstnaností zejména na území okresů, kde dochází v rámci ekonomické krize k velkému snižování pracovních míst. Tato skutečnost nese s sebou rizika spojená s nemalými nároky na sociální služby typu azylových a nízkoprahových zařízení, které by mohlo a v současné době, hlavně tedy v zimním období, využívá velká řada sociálně slabých občanů a tyto centra kapacitně nemohou pokrýt poptávku. Je tedy také nutné zaměřit pozornost a finanční prostředky k efektivnímu využití v rámci zřízení dočasných nízkoprahových center a sociálních služeb azylového typu v zimním období. Nelze přihlížet skutečnost, že většina problémových osob bez přístřeší migruje směrem do centra velkých měst, kde předpokládá vyšší míru anonymity a příležitostí k získání finančních prostředků. Velmi často se tito občané uchylují k nezákonným způsobům obživy a stávají se tak sami možnými cíly trestné činnosti.
Dalším ze závažných problémů v oblasti sociálních služeb je nerovnoměrné pokrytí sociálních služeb v rámci jednotlivých krajů a jednotlivým cílových skupin klientů, nerovnoměrné rozvržení jednotlivých zařízení poskytujících specifické sociální služby. Jako příklad lze uvést problém v obcích příhraničních oblastech, kde je neustále aktuální a nadměrný výskyt prostitutek. Problém prostitutek se týká oblasti politiky sociálních služeb, protože v rámci prostituce se vyvíjí a vznikají další problémy související s následky prostituce. Problém prostituce, je dalším zdrojem problémů a může i v sociální oblasti vyžadovat vznik nových služeb k řešení problémů s tímto způsobem života souvisejících.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18362
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse