Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Politiky EU: sociální, životního prostředí, energetická, dopravy, evropského sousedství - výpisky z přednášek

Politiky EU: sociální, životního prostředí, energetická, dopravy, evropského sousedství - výpisky z přednášek


Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika, Doprava, Energetika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o velmi krátké a stručné výpisky z přednášek o EU na téma politiky EU. Stručně zmíněny jsou následující politiky: sociální politika, politika životného prostředí, energetická, dopravy a evropského sousedství. Každá z nich je charakterizována několika hesly, jen u společné dopravní politiky autorka také krátce nastiňuje vývoj této politiky.

Obsah

1.
Sociální politika
2.
Politika životního prostředí
3.
Energetická politika
4.
Politika evropského sousedství
5.
Společná dopravní politika SDP
5.1
Význam dopravy
5.2
Vývoj SDP

Úryvek

"Sociální politika

- různý přístup členských států k sociálním otázkám ((Francie a SRN se snaží o sjednocení sociální politiky EU, VB naopak)
- nejdříve ovlivněna snahou otevřít společný trh (tím se měl otevřít trh pracovních sil)
- očekávání: zlepšení sociální situace a vyrovnání podmínek v členských zemích

- Římská smlouva o EHS obsahuje 2 ustanovení týkající se sociální politiky (volný pohyb pracovníků po celém území ES, právo usazování – právo podnikat na celém území ES)
- zřízen ESF: podpora hledání pracovních míst, mobility pracovních sil

- po vytvoření společného trhu: nutné řešit důkladně sociální politiku – zahrnuta v JEA:
- harmonizace podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví
- návrh na rozvíjení dialogu mezi sociálními partnery (zaměstnanci a zaměstnavateli)
- stanoven cíl: posilovat ekonomickou a sociální soudržnost

- 1989 – přijata Sociální charta (Evropská charta základních sociálních práv zaměstnanců)
- nepřijala Velká Británie (až 1997)
- obsahuje zásady v oblasti pracovních a životních podmínek

- Smlouva o EU, Amsterodamská smlouva
- problém nezaměstnanosti v celé EU"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a2cbe7707048.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Politiky_EU.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse