Název Goodness Staženo

Regionální ekonomické krize

Autor se zabývá regionálními ekonomickými krizemi. Konkrétně v Mexiku, v Asii, v Brazílii a v Argentině. U každé krize zkoumá její průběh, východiska ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

236x

Politiky EU: sociální, životního prostředí, energetická, dopravy, evropského sousedství - výpisky z přednášek

Jedná se o velmi krátké a stručné výpisky z přednášek o EU na téma politiky EU. Stručně zmíněny jsou následující politiky: sociální politika, politika... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika, Doprava, Energetika

82x

Historické příčiny vzniku regionální politiky - přednáška

Práce zkoumající vznik regionální politiky z pohledu historického, ale i současného pohledu na tuto otázku z pozice vstupu ČR do EU. Práce se zmiňuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

79x

Hrubý domácí produkt a jeho struktura v ČR

Práce heslovitou formou seznamuje s hrubým domácím produktem. Jeho strukturou v České republice, metodami měření a jejich problémy. Dále se zabývá def... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

62x

Regionální ekonomika - výpisky z přednášek

Jedná se o výpisky z přednášek na téma regionální ekonomika. Práce představuje nejen lokalizační teorie a teorie prostorového uspořádání, ale zabývá s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

45x

Specifické aspekty strategického řízení regionálního rozvoje - výpisky z přednášek 5/5

Přednášky seznamují se specifiky strategického řízení regionálního rozvoje, především se zaměřují na charakterizování jednotlivých fází postupu strate... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

42x

Regionální ekonomie - přednášky

obsah přednášek a seminářů z tohoto předmětu
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

33x

Regionální struktura, územní správa a samospráva v ČR

Stručná práce se zabývá regionální strukturou a územním členěním státu. V krátkých kusých heslech je představena územně správní struktura České republ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

33x

Regionální ekonomie ve zkratce

Práce se zabývá regionální ekonomií. Charakterizuje ji, věnuje se regionalizaci a dynamickému modelu regionu. Všímá si nemovitostí, uvádí téma státní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

26x

Regionální management - přednášky

Jedná se o zpracované přednášky z předmětu Regionální management, které se této oblasti věnují z pohledu historického, i z pohledu současného správníh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Regionální ekonomika

23x
1  2  3  4  5  »