Politologie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Práce obsahuje poznámky na téma politologie začínající obecnými termíny. Pokračují dějinami a dále popisují stát, jeho formy, rozdělení moci. Popsané jsou i volby a volební systémy, ústavní vývoj u nás a poznámky porovnávají totalitní versus demokratický systém.

Obsah

1.
Politologie - úvod
2.
Vývoj politických názorů ve světě
3.
Stát
4.
Politika
5.
Volby
6.
Politické směry
7.
Totalita vs. demokracie
8.
Ústavní vývoj v ČR
9.
Politický systém

Úryvek

" ze dvou řeckých slov – polis = řecký městský stát, starost o věci veřejné a logos = věda
 počátky politologie najdeme už ve starověkém Řecku
 politologie = teoretická věda o politice, která studuje dění ve státě, zabývá se státem, řízením státu, politickými stranami, vztahem člověka k politice, politickými institucemi, politickými systémy, porovnává státy,…
 má blízko k mezinárodním vztahům = vztahy mezi státy, mezinárodními organizacemi,…
 politologie je označení používané ve střední a východní Evropě, v Evropě západní se používá označení politická věda
 na konci 19. století se odděluje od filozofie
 1880 vznikla první katedra politologie na Kolumbijské univerzitě v USA
 1949 politologie uznána jako samostatná věda a byl vymezen její obsah
 1950 vzniká mezinárodní asociace politických věd
 politika = veřejné dění ve státě, základem je boj o moc a vedení společnosti
• do praxe uvedená politologie
• cílem je získat co největší díl politické moci
 politologie – věda o politice, vytváří teorie, zobecňuje názory, tvoří definice politických směrů
• pozitivní politologie = empirická = zkušenostní – zkoumání daných postupů a jejich uplatnění v praxi a následné odvození obecných teoretických závěrů (praxe  teorie)
• normativní politologie – obecný názor uvádí do praxe, aplikuje teorii v praxi (teorie  praxe)
• politologie spolupracuje se všemi vědními obory
Vývoj politických názorů ve světě
 počátek ve starověkém Řecku
 první politické názory zveřejnili sofisté, kteří působili v 5. století př. n. l.
• debatovali o politice a veřejném dění
• Protagoras, Gorgios, patřil k nim zprvu i Sokrates
• sofismata = nesmyslné slovní hříčky, které často používali
• zpochybňovali platné právo společnosti
• platit má podle nich právo přirozené = právo silnějšího, tedy v obci by měl rozhodovat ten nejsilnější a nejschopnější jedinec
 Sokrates byl nejprve sofista, ale později se s nimi rozešel
• zpochybňoval vládu v Aténách a nakonec byl dokonce donucen spáchat sebevraždu
• bavil se s lidmi o politice a chtěl, aby lidé uvažovali a používali vlastní rozum
• jedinec, který bude řídit stát, by měl být chytrý, moudrý a nejlépe filozof
• vůdce musí mít dostatek vědomostí a rozhled v politickém životě
 Platón byl Sokratův žák
• vládci by neměli vlastnit majetek, aby dokázali pochopit i ty nejchudší
• ve svém díle Ústava představuje ideální spravedlivý stát, ve kterém jsou lidé rozdělení do tříd"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30679
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse