Politologie jako věda


Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Politologie - základní okruhy zkoumání politologie, dějiny (Platón, Aristotelés, Akvinský, T. More,...).

Úryvek

Politologie = je vědecká disciplína zabývající se studie politiky. Slovo politologie má původ v řečtině (polis =řecký městský stát, logos = věda, rozum)
Politologie bývala součástí filozofie, jako samostatná věda se začala rozvíjet až na přelomu 19. a 20. stol. v USA. Celosvětového rozšíření se dočkala až po druhé světové válce.
Předmětem politologie je moc, která je nástrojem prosazování politických zájmů, dále fungování státu, polické teorie a ideologie, politické systémy a instituce, politické strany, politické chování lidí, nátlakové skupiny, mezinárodní vztahy.

Poznámka

Není uvedena použitá literatura

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x442b7f1386e99.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Politologie_jako_veda.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse