Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Politologie - zkouškové otázky

Politologie - zkouškové otázky

Kategorie: Politologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Co je politologie a jaký je její vztah k dalším vědním oborům? Metodologie politické vědy - metodologické přístupy aplikované v politické vědě, metody v politické vědě a jejich klasifikace, problémy metodologie, experiment, simulace, další metody. Empirická a normativní politologie (deskripce a preskripce v politologii); politická věda a politická teorie (filosofie). Komparativní politologie - charakteristika komparativních metod. Politický systém. Politický konflikt, politický program, politický kompromis - politický konflikt, politika jako kompromis a konsens, politický program. Moc a autorita, distribuce moci ve společnosti - zdroje politické moci, typy získávání moci, různé tváře moci. Teorie elit - elitismus. Teorie politického pluralismu; polyarchie - pluralismus, polyarchie, západní polyarchie. Politické strany a systémy politických stran - politické strany, typy politických stran, funkce politických stran, systémy politických stran (systémy jedné strany, systémy dvou stran, systémy s dominantní stranou, multipartijní systémy). Zastupitelská a přímá demokracie. Zájmové skupiny - různé typy skupin, hlavní faktory určující vliv skupin, cesty uplatňování vlivu. Nedemokratické politické systémy - východoasijské režimy, islámské režimy, vojenské režimy. Teorie totalitarismu. Přechod od nedemokratického systému k demokracii - demokratizace. Politická kultura. Politická socializace. Politická role masových médií - veřejné mínění, sdělovací prostředky, funkce médií, politická role masových médií. Politické ideologie – obecná charakteristika. Velké osobnosti dějin světového politického myšlení, vývoj politické vědy. Významní představitelé českého politického myšlení (v minulosti a dnes), vývoj politické vědy v českém prostředí, politologická pracoviště v České republice. J. J. Rousseau o státu a demokracii. Liberalismus - základní požadavky, klasický liberalismus, moderní liberalismus, neoliberalismus. Konzervatismus - libertarianismus, neokonzervatismus, nový konzervatismus, nová pravice. Anarchismus

Obsah

1.
Co je politologie a jaký je její vztah k dalším vědním oborům?
2.
Metodologie politické vědy
3.
Empirická a normativní politologie (deskripce a preskripce v politologii); politická věda a politická teorie (filosofie)
4.
Komparativní politologie
5.
Politický systém
6.
Politický konflikt, politický program, politický kompromis
7.
Moc a autorita, distribuce moci ve společnosti
8.
Teorie elit
9.
Teorie politického pluralismu; polyarchie
10.
Politické strany a systémy politických stran
11.
Zastupitelská a přímá demokracie
12.
Zájmové skupiny
13.
Nedemokratické politické systémy
14.
Teorie totalitarismu
15.
Přechod od nedemokratického systému k demokracii
16.
Politická kultura
17.
Politická socializace
18.
Politická role masových médií
19.
Politické ideologie – obecná charakteristika
20.
Velké osobnosti dějin světového politického myšlení
21.
Významní představitelé českého politického myšlení (v minulosti a dnes)
22.
J. J. Rousseau o státu a demokracii
23.
Liberalismus
24.
Konzervatismus
25.
Anarchismus

Úryvek

"2. Metodologie politické vědy

= nauka o metodách jichž politická věda používá
- ještě počátkem 60. let 20. stol. politická věda neakceptována jako samostatná vědní disciplína
- rozpracovány technické postupy (např. prostorové modely), postupy umožňující analyzovat data, stále zůstává závislost na jiných vědních oborech, analýza statistických dat
- v Evropě orientace na problémy související se studiem moci, spravedlnosti, studium významu a role občanské společnosti v demokracii, role státu, problematika globalizace
- většina metod, jichž politická věda používá, je „vypůjčena“ z jiných vědních oborů (postupy historie, ekonomie, etnografie, antropologie, psychologie)

Metodologické přístupy aplikované v politické vědě
Historický
- spjat s počátky vědy v USA v 19. století
- politická věda byla pokládána za specifickou subdisciplínu historie, jež se zaměřuje na analýzu současných dějů
- orientace na studium vývoje určitého, pro politickou sféru podstatného jevu či specifické oblasti vztahů
- nejvíce objektem zájmu politické strany, politické ideje
Legalistický
- druhým východiskem právo, resp. studium ústavního uspořádání a právních norem, jimiž se konkrétní společnost řídí
- prohloubení studia mocenské sféry
- důraz na studium mocenských vztahů definovaných ústavou a přetvářených v politické praxi
- kořeny v Evropě, zejm. v Německu
- lze použít samostatně i společně s prvním přístupem (např. studie dějin ústavních institucí)
Institucionální
- rozhodujícím hlediskem přesvědčení, že základem analýzy mocenských vztahů musí být především analýza reálné politiky a všeho co ji utváří a ovlivňuje
- studium politických institucí, jež plní funkce exekutivní, legislativní či soudní

Metody v politické vědě a jejich klasifikace

Problémy metodologie:
Definice metody – důležité je při studiu politických metod se zaměřit na takové postupy, které se orientují na řešení teoretických (nikoli praktických) úkolů; teoretická hlediska musí být prověřena;
Klasifikace metod – východisko již u Aristotela
- idiografické (metody, které popisují jevy – fenomenologie, hermeneutika, historická metoda); vázány přednostně na studium historických a společenských fenoménů, postihují příčiny a okolnosti jejich vzniku i proměnu v čase; přitom využívány metody synchronní, resp. diachronní analýzy (studium demokratizace či emancipace)
- nomothetické (nomologické) (cílem vytváření zákonů – axiomatické metody, empirockoanalytické metody); snaha vymezit obecné zákony, které jsou relativně neměnné."

Poznámka

Zkouškové otázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4518
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse