Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Politologie - zkrácené výpisky ze základních pojmů

Politologie - zkrácené výpisky ze základních pojmů

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o heslovité výpisky o nejdůležitějších pojmech a autorech týkajících se základů politologie jako vědy. Věnuje se pěti oblastem - politické vědě, vývoji politologie a teoretické základně politologie, dále komparativní politologii, moci a demokracii, vládním modelům a v neposlední řadě také vertikální struktuře moci.

Obsah

1.
Předmět politické vědy, zrod a vývoj politologie, teoretické přístupy
1.1
Arendtová
1.2
Max Weber
1.3
Pohledy na politiku
1.4
Trojdimenzionální pojetí politiky
1.5
Tři pohledy na charakter politické vědy
2.
Komparativní politologie a stát
2.1
Dvojí typ komparativní analýzy
2.2
5 základníh typů komparativní studie
2.3
Trojí chápání státu
2.4
Rozdíly mezi státem a vládou
2.5
Různé teorie státu
2.6
Úloha státu
2.7
Vyprazdňování státu
3.
Moc, demokracie
3.1
Dimenze moci
3.2
Dělba moci
3.3
Demokracie
3.4
2 pojetí vlády a koncentrace moci
3.5
3 základní teorie demokracie
3.6
Modely demokracie
3.7
Klasifikace typů demokracie
3.8
Teorie demokracie
4.
Vládní modely
4.1
Parlamentní systém
4.2
3 základní charakteristiky švýcarského systému
4.3
Transformační mřížka
5.
Vertikální struktura moci
5.1
2 základní typy států
5.2
Region funkční
5.3
Region teritoriální
5.4
3 typy politických regionů
5.5
Politická decentralizace
5.6
Administrativní dekoncentrace
5.7
Devoluce
5.8
Ideologie
5.9
Liberalismus
5.10
Konzervatismus
5.11
Socialismus
5.12
Marxismus
5.13
Sociální demokracie
5.14
Nacionalismus
5.15
Environmentalismus
5.16
Islám a politika

Úryvek

“ 5) Vertikální struktura moci
- 2 zákl. typy států – Unitární, federace + konfederace
congruent federations/incongruent federations – symetrické/asymetrické federace – neteritoriální přístup k federalismu – Linhart
Region funkční – jednotka s určitým autonomním statutem, mezistupeň mezi centrální a lokální mocí
Region teritoriální – kulturní a politická jednotka vázaná na specifické odlišnosti obyvatelstva, území mezi národním státem a lokalitou + působení aktérů z různých úrovní
mnohdy obojí – administrativní jednotka vázaná na teritorium se specifickými obyvateli
3 typy politických regionů – makroregiony/panregiony, transnacionálnní regiony, transhraniční regiony
Regionalizace – vztahuje se k institucím, vázána na zájmy politického centra, vytváří nové úrovně teritoriální organizace státu, proces shora dolů
Regionalismus – vztahuje se k politickému a ideologickému zázemí obyvatel regionu, požadavek k vytvoření regionální vlády – proces zdola nahoru
Politická decentralizace – přenesení politické moci z centrální vlády na nižší úrovně
Administrativní dekoncentrace – přenos některých administrativních úkolů na nižší úrovně, nedochází k přenesení odpovídajících pravomocí dělat adekvátní politická rozhodnutí
Devoluce – Keating – přenos pravomocí směrem nahoru, od státu k mezinárodním institucím
Ideologie – soubor idejí a názorů, intelektuální rámec nabízející určité vidění světa, hodnocení reality až vizi budoucnosti – vytváření světonázoru
Liberalismus – 1) raný, 2) klasický ekonomický liberalismus (laissez-faire), 3) sociální liberalismus
Principy: Individualismus, Osobní Svoboda, Racionalismus, Rovnost příležitostí a sociální spravedlnost, Občanská společnost – tolerance, konsensus, Liberální stát, Ústavní vláda
John Locke – Teorie přirozených práv
John Stuart Mill – O svobodě – negativní svoboda – do počínání jednotlivce nebude nikdo zasahovat, může jednat podle své vůle – nepřítomnost vnějších omezení
pozitivní svoboda – možnost být svým vlastním pánem, být autonomní, možnost rozvíjet se
Isaiah Berlin – Dvojí pojetí svobody
John Rawls – Teorie spravedlnosti – jakkoliv je bohatství rozděleno nespravedlivě, je spravedlivé, nebyla-li při nabývání porušena práva jiných
Robert Nozick – Anarchie, stát a utopie
John Locke – „Kde není zákon, není svoboda“ – Dvě pojednání o vládě
Adam Smith – ekonomický liberalismus – laissez-faire
Friedrich Hayek – Cesta do otroctví
Milton Friedman – Kapitalismus a svoboda, Svoboda a volby
wefare-state
keynesianismus – zavržení laissez-faire – odmítání samoregulačního trhu
John Stuart Mill – O svobodě, Úvahy o zastupitelské vládě, O poddanství žen
John Maynard Keynes – Obecná teorie zaměstnanost, úroků a peněz
Thomas Hill Green – lidé mají schopnost chovat se altruisticky (nesobecky)”

Poznámka

Text není výrazněji členěn, proto je místy velmi nepřehledný.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18110
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse