Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Polské volební inženýrství - význam celostátního volebního obvodu pro výstupy volebního systému v Polsku v 90. letech 20. století

Polské volební inženýrství - význam celostátního volebního obvodu pro výstupy volebního systému v Polsku v 90. letech 20. století

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje polskému volebnímu inženýrství, a to z hlediska významu celostátního volebního obvodu pro výstupy volebního systému v Polsku v 90. letech 20. století. Analyzuje proměny listinného poměrného volebního systému od polosoutěživých, tzv. „kontraktových“ voleb v roce 1989, až do zatím poslední změny implementované v roce 2005. Zabývá se především vlivem jeho jednotlivých komponentů na podobu stranické soustavy a s ní spojenou stabilitu a akceschopnost parlamentu či vlády. Zvýšenou pozornost věnuje významu celostátního volebního obvodu, vyčleněného pro určitou sumu mandátů, pro výstupy volebního systému.

Obsah

1.
Od kontraktového Sejmu (1989) k silně proporčním volbám v roce 1991
2.
Situace v letech 1991 – 1993
3.
Volební inženýrství a jeho dopad v letech 1993 – 2001
4.
Účelová volební reforma z roku 2001 a její důsledky
5.
Období po roce 2001
6.
Přílohy (tabulky)
6.1.
Volební výsledky ve volbách do Sejmu v roce 1991 s indexy deformace
6.2.
Volební výsledky ve volbách do Sejmu v roce 1993 s indexy deformace
6.3.
Volební výsledky ve volbách do Sejmu v roce 1997 s indexy deformace
6.4.
Volební výsledky ve volbách do Sejmu v roce 2001 s indexy deformace
6.5.
Volební výsledky ve volbách do Sejmu v roce 2005 s indexy deformace
6.6.
Index fragmentace a indexů efektivního počtu stran mezi lety 1991 až 2005

Úryvek

"3. Situace v letech 1991 – 1993

Jedním z hlavních politických témat se stala otázka volebního zákonodárství, které by zcela vyhovovalo demokratickému státnímu zřízení. S ohledem na komunistickou zkušenost a desintegraci Solidarity na mnoho malých polických formací se prvořadým cílem jevilo vytvoření takového volebního systému, který by podpořil zformování stranického systému, ve kterém by našlo zastoupení co největší spektrum názorových proudů. Vědomě tedy došlo k přijetí silně proporčního listinného poměrného volebního systému. Poměrný volební systém mohu charakterizovat jako systém, ve kterém se na úrovni volebního obvodu dělí mandáty (přibližně) v souladu s poměrem hlasů mezi jednotlivými stranami. Vyznačoval se těmito atributy:
• Z celkového počtu 460 mandátů bylo 391 mandátů alokováno v rámci 37 relativně velkých volebních obvodů (velikost od 7 do 17 mandátů, v průměru 10,3). Zbylých 69 poslanců voleno v jednom celostátním volebním obvodu.
• Na úrovni vícemandátových obvodů se užívala vysoce proporční Hare-Niemeyerova kvóta, která určovala volební podíl dané formace prostřednictvím násobení počtu mandátů připadajících na příslušný obvod počtem hlasů získaných konkrétní stranou a následně dělení tohoto násobku celkovým počtem hlasů, které byly odevzdány v daném obvodu. Pro celostátní volební obvod určili zákonodárci modifikovaný Sainte-Lague dělitel, který narozdíl od klasického Sainte-Lague dělitele, kdy volební zisky jednotlivých formací jsou děleny řadou lichých čísel (1, 3, 7, 9…), užívá jako prvního dělitele 1,4. Mandáty se postupně přidělovaly stranám s nejvyšším průměrem po toto dělení.
• Na úrovni vícemandátových obvodů se neuplatňovala klauzule, zatímco podíl na 69 celorepublikových mandátech získaly strany, které celkově obdržely minimálně 5 % všech odevzdaných hlasů nebo získaly mandát alespoň v pěti vícemandátových obvodech.
• Mírné podmínky registrace kandidátní listiny – předložení minimálně pěti tisíc podpisů voličů. Pokud kandidátku podpořilo svými podpisy v jednom volebním obvodě minimálně 50 tisíc voličů nebo pokud volební výbor (v Polsku formálně nekandidují politické strany či aliance stran, ale tito aktéři musí nejprve utvořit volební výbory) zaregistroval své kandidátky nejméně v pěti volebních obvodech, potom byl od dalšího shromažďování osvobozen a jeho listiny v ostatních obvodech zaregistrovány automaticky.
• Existence vázaných kandidátních listin s možností vyznačení jednoho preferenčního hlasu."

Poznámka

Obsahuje tabulky. Jde o seminární práci na Fakultě sociálních studií MU v Brně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11204
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse