Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Popis - maturitní otázka

Popis - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z Českého jazyka na téma Popis a jeho náležitosti. Představena je obecná charakteristika, druhy popisu, cíl, kompozice, postup, návrh osnovy, popis postavy, názornost a jazyk popisu.

Obsah

1.
Druhy popisu
2.
Kompozice
3.
Postup
4.
Návrh osnovy
5.
Popis postavy
6.
Názornost
7.
Jazyk

Úryvek

"druhy popisu:
prostý (úsilí o názornost, nápadné vlastnosti) x odborný (úsilí o přesnost, podstatné vlastnosti)
statický (popis předmětu) x dynamický (popis děje = pracovní postup, návod k činnosti)
umělecký (líčení) – umělecký styl

cíl: učinit si představu o popisovaném předmětu (přednosti, nevýhody, použití)
 lze popis doplnit schématy, obrázky, tabulkami, přehledy

kompozice: vhodný postup z hlediska cíle (podat ucelený obraz částí a vla nebo popis jednotlivých fází děje), přehlednost, uspořádanost (např.od celku k částem, od důležitých k ménně důležitým, od nejzajímavějších k ménně zajímavým; mechanicky od blízkého ke vzdálenému, zleva doprava (a opačně), shora dolů apod."

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4800aa4e7b39d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Popis.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse