Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Popis - maturitní otázka 24/26

Popis - maturitní otázka 24/26


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje definici slohového útvaru - popis. Uvádějí se zde specifika jako návrh osnovy, dělení, kompozice, cíl, jazykové prostředky. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Slovníky - maturitní otázka 23/26, následující Větné stavby a větné členy - maturitní otázka 25/26.

Obsah

1.
Dělení
2.
Kompozice
3.
Návrh osnovy
4.
Jazykové prostředky

Úryvek

"- kompozice:
- různý pořádek - od celku k části
- věcné poznávání objektu
- nejdůležitější  méně důležitějšímu
- nejzajímavější  méně zajímavé
- mechanický postup (zleva doprava)
- výsledek - ucelený, přehledný - soustředěné pozorování
- určení částí, pojmenování, logické seřazení
- návrh osnovy:
I. Úvod - seznámení s předmětem, dějem, zdůvodnění
II. Vlastní popis
a) statický - jednotlivé části, vlastnosti, vztahy, podle principu
b) dynamický - jednotlivé činnosti, děje příčiny důsledky, zdůvodnění jednotlivých kroků - popisováno chronologicky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4794af735dfcb.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Popis.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse