Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Popis - maturitní otázka 6/15

Popis - maturitní otázka 6/15


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků definuje popis a určuje základní druhy popisu. Poté se věnuje kompozici textu samotného tj. organizaci textu a jejím jazykovým požadavkům. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Literatura v době Národního obrození - maturitní otázka 5/15, následující Média a publicistický styl - maturitní otázka 7/15.

Obsah

1.
Definice
2.
Druhy
3.
Kompozice
4.
Postup
5.
Jazyk popisu
5.1
Slovník
5.2
Větná stavba

Úryvek

“Kompozice popisu:

- je určena cílem popisu
- má být věcně účelná a přehledná (od celku k částem, od důležitých k méně důležitým věcem, zleva doprava,….)
- může být použito i formu výčtu

Postup:

Pozorování, pojmenování a logické zařazení

Jazyk popisu:

a) slovník - snaha o přiléhavost a názornost – podst. jména, přídavná jména, příslovce místa a času, slovesa bez dějového významu...."

Poznámka

Práce postihuje jen základní rysy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a9c0a92e82f.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Popis.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse