Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Popis právnického informačního systému

Popis právnického informačního systému


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou částí. V první se nalézají obecné informace o manažerských informačních systémech. Zabývá se zdroji dat, způsobem práce s nimi a propojením a vztahy k ostatním informačním systémům. Druhá část popisuje specifické vlastnosti obecného právnického informačního systému a poté se věnuje struktuře a fungování konkrétního právnického informačního systému s názvem CELEX.

Obsah

1.
Manažerské informační systémy
1.1
Zdroje dat
1.2
Prezentace dat
1.3
Otevřenost
1.4
Propojení MIS a ostatních IS
2.
Právnické informační systémy
2.1
Základní pojmy v právní informatice
2.2
Druhy právních informačních systémů
2.3
Obsah právních informačních systémů
2.4
Členění publikovaných právních dokumentů
2.5
Rozlišování právních dokumentů podle formy publikace
2.6
Klasifikace právních dokumentů podle vztahu k původnímu znění
3.
Popis právnického informačního systému CELEX
3.1
Základní funkce systému
3.2
Základní proměnné systému
3.3
Základní sektory - databáze v rámci CELEXu
3.4
Hlavní druhy dokumentů - kódové označení
3.5
Konvence pro identifikaci dokumentů používané v rámci CELEXu
3.6
Selekční jazyk

Úryvek

“4. Popis právnického informačního systému CELEX

CELEX (Communitatis Europae Lex) je počítačový dokumentační systém o komunitárním právu a dalších souvisejících dokumentech. Vznikl v 70tých letech jako jedna z aplikací informačních technologií do oblasti právních informací, navazující na rozvíjející se právní informatiku a budování právních informačních systémů v zemích západní Evropy.
Cílem bylo usnadnit právní i širší veřejnosti orientaci v legislativě ES a na základě zpracování vazeb mezi dokumenty a indexací vybraných položek obohatit vypovídací schopnost systému. Zpracování dat a rozvoj systému zajišťuje Komise prostřednictvím Databázových služeb v Bruselu. Centrální počítač obsluhující celý systém je umístěn v Počítačovém centru v Lucemburku.
Na CELEXu se podílí všechny významné orgány a instituce Unie a je určen pro potřeby těchto orgánů, jejich členů a pracovníků a všem zájemcům o informace o komunitární legislativě nejen v členských zemích, ale prakticky po celé Evropě. Databáze tohoto systému jsou provozovány ve všech úředních jazycích a na pilotní bázi také řecky a španělsky.
CELEX existuje jednak jako centrálně spravovaný systém, který je přístupný každému uživateli v on-line režimu prostřednictvím modemu a telefonního spojení (v nejbližší době prostřednictvím Internetu), nebo je šířen jako databáze JUSTIS na CD-ROM.
Základní informační jednotkou systému CELEX je dokument, který obsahuje text aktu a vybrané standardizované položky, které podchycují hlavní identifikační atributy příslušného aktu.
Tyto indexované položky zahrnují číslo aktu (osmimístné číslo dokumentu vytvořené na základě jednomístného čísla sektoru, dvoumístného roku vydání, jednomístného kódu aktu a čtyřmístného pořadového čísla aktu), dále zahrnují název aktu, autora, legislativní formu, publikační reference, legislativní pramen aktu, datumové položky (data vydání, schválení, počátek a konec účinnosti, lhůta pro implementaci do národní legislativy, datum podání soudu, datum hlasování apod.).
Další položky obsahují doplňující data (kódy věcného třídění podle analytického registru, klíčová slova, u judikátů navrhovatele a odpůrce, národnost a příslušnost k politickým skupinám v Parlamentu), podchycení vazeb mezi dokumenty (aktivní a pasívní novelizace a derogace, legislativní podklady aktu, citace právních předpisů členských států implementující daný akt) a vlastní textová data (název aktu a úplný text dokumentu, příp. zkrácený text, nebo výtah z něho).

4.1 Základní funkce systému
- vyhledávací (Query Screen) funkce
- prezentační (Title Screen) funkce
- dokumentační (Document Screen) funkce"

Poznámka

Práce kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10235
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse