Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Popisná analýza dvourozměrného číselného souboru - řešená cvičení

Popisná analýza dvourozměrného číselného souboru - řešená cvičení


Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje dva graficky, a číselně řešené příklady na popisnou analýzu dvourozměrného číselného souboru.

Obsah

1.
Soubor obsahuje sestavu výšek a hmotností 50 studentů. Určete
1.1
Střední hodnotu a rozptyl obou parametrů
1.2
Kovarianci a korelaci
1.3
Regresní funkce a regresní nůžky
1.4
Znázorněte graficky (původní body X-Y + regresní přímky, 3D histogram)
2.
Soubor obsahuje známky z češtiny a matematiky u 400 studentů. Sestavte kontingenční tabulku a určete
2.1
Střední hodnotu a rozptyl obou parametrů
2.2
Kovarianci a korelaci
2.3
Podmíněné průměry
2.4
Regresní funkce a regresní nůžky
2.5
Znázorněte graficky (původní body X-Y + regresní polynomy a přímky, 3D histogram)

Úryvek

“Vzhledem k formátu práce není možný"

Poznámka

Práce ve formátu MS Excel (*.xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: stax0013.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Popis_anal_dvourozm_cis_soubor.xls (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse