Název Goodness Staženo

Statistika a pravděpodobnost - řešené příklady 1

Práce obsahuje 4 vypočítané příklady ze statistiky. Výsledky jsou zobrazeny číselně, a nikoliv graficky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

1135x

Popisná analýza dvourozměrného číselného souboru - řešená cvičení

Práce obsahuje dva graficky, a číselně řešené příklady na popisnou analýzu dvourozměrného číselného souboru.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

604x

Statistika a pravděpodobnost - řešená cvičení

Práce obsahuje 4 vypočítané příklady ze statistiky. Výsledky jsou zobrazeny číselně, a nikoliv graficky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

428x

Testy jednoho a dvou souborů - statistická cvičení

Práce testuje dané hypotézy na hladině významnosti 5%.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

355x

Statistika

V práci je pomocí příkladů vysvětlena popisná statistika, dále analýza časových řad, indexová analýza nebo matematická statistika.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

193x

Statistika - řešená cvičení

Práce obsahuje datový soubor s váhou zavazadel a výpočty minima, maxima, rozpětí, průměru, a směrodatné odchylky. Neobsahuje grafické znázornění ani z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

184x

Statistika - řešená cvičení

Jedná se o vypracované statické úkoly dle uvedeného zadání. Práce je ve formátu MS Excel a obsahuje výpočtové vzorce, postup, i řešení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

168x

Indexy, časové řady

Jedná se o studijní text, který na základě vzorců a výpočtů příkladu představuje jednotlivé typy indexů a časových řad.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

103x

Statistika - řešené příklady

Tato práce obsahuje řešené příklady ze statistiky. Věnuje se rozmanité problematice. Uvádí zadání, výpočet, i samotné řešení. Je zpracována ve formátu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

100x

Statistika

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Statistika

92x
1  2  3  4  »