Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení a analýza časové řady

Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení a analýza časové řady

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části je na základě dat analyzován průměrný věk mužů a žen v jednotlivých okresních městech. Pro statistický rozbor je použito několik typů průměrů, charakteristika poloh, variability a šikmosti. Druhá část rozebírá, na základě dat o pohybu obyvatelstva v České republice v letech 1992-2007, příliv přistěhovalců do České republiky. Zde je vytvořena analýza úsekové absolutní časové řady. Obě části jsou zhodnoceny.

Obsah

1.
Počet obyvatel v oblastech, krajích a okresech České republiky k 2008 - data pro analýzu
2.
Průměrný věk v jednotlivých městech - analýza dat
2.1.
Rozdělení absolutních a relativních četností dat
2.2.
Charakteristiky polohy individuálních hodnot (4 typy průměrů – aritmetický, harmonický, geometrický, kvadratický, medián, kvartily, decily)
2.3.
Charakteristiky polohy v rozdělení četností dat (4 typy průměrů....)
2.4.
Charakteristiky variability v rozdělení četností (variační rozpětí, kvartilové a decilové rozpětí, kvartilové a decilové odchylky, střední diferenci, průměrnou absolutní odchylku od aritmetického průměru a mediánu, rozptyl, směrodatnou odchylku, poměrnou průměrnou odchylku, variační koeficient)
2.5.
Charakteristiky variability individuálních hodnot (variační rozpětí.....)
2.6.
Charakteristiky šikmosti individuálních dat (Pearsonova míry šikmosti s mediánem, kvartilová míra šikmosti, koeficient šikmosti).
2.7.
Charakteristiky šikmosti z rozdělení četností dat (Pearsonovy míry šikmosti, kvartilová míra šikmosti, koeficient šikmosti).
2.8.
Charakteristika koeficientu špičatosti z individuálních dat i z rozdělení četností
3.
Zhodnocení výsledků 1. části
4.
Pohyb obyvatelstva v České republice v letech 1992-2007 - data pro 2. část
5.
Přistěhovalci - analýza časové řady
5.1.
Druh časové řady
5.2.
První, druhá a třetí interpolace
5.3.
Vyrovnání časové řady čtyřčlennými klouzavými průměry
5.4.
Vyrovnání časové řady přímkou, parabolou a exponenciálou a určení prognózy vývoje na čtyři další období
5.5.
Charakterizování kvality vyrovnání průměrnou absolutní odchylkou a reziduální směrodatnou odchylkou, stanovení korelačních koeficientů
5.6.
K – transformace pro vyrovnání a extrapolaci časové řady
6.
Analýza dat
7.
Závěry a interpretace získaných poznatků

Úryvek

"Zhodnocení výsledků
Zhodnocení šikmosti z individuálních dat
Dle Pearsonových mír šikmosti mi z individuálních dat vyšlo u mužů nejednoznačný výsledek. Což mě trošku zaráží, ale výpočty jsem kontroloval několikrát. Takže se nejedná ani o levostranné a ani o pravostranné rozdělení. U žen vyšlo, že se jedná o pravostranné (záporné) rozdělení šikmosti. Dle kvartilové míry šikmosti u mužů mi vyšlo, že se jedná naopak o pravostranné rozdělení šikmosti, ale jelikož je to míra dosti nepřesná, je otázkou zda jí vůbec počítat. Stejně u žen mi vyšlo, že se jedná o levostranné rozdělení šikmosti, čili opačné než mi vyšlo u Pearsonových mír. Koeficient šikmosti je považován za nejspolehlivější určení šikmosti. Jak je vidět, potvrdil mojí předchozí domněnku že kvartilová míra šikmosti není spolehlivý ukazatel. U mužů mi vyšlo jednoznačně levostranné rozdělení šimosti a u žen že se jedná o pravostranné rozdělení šikmosti.

Zhodnocení šikmosti z rozdělení četností
Charakteristikami šikmosti měříme velikost nesouměrnosti (asymetrie) rozdělení četností. Dle Pearsonových mír šikmosti mi z rozdělení četností vyšlo, že u mužů se jedná o levostranné (kladné) rozdělení šikmosti. U žen naopak o pravostranné (záporné) rozdělení šikmosti. Dle kvartilové míry šikmosti u mužů mi vyšlo, že se jedná naopak o pravostranné rozdělení šikmosti. U žen mi vyšlo, že se jedná o levostranné rozdělení šikmosti, čili opačné než mi vyšlo u Pearsonových mír. Koeficient šikmosti je považován za nejspolehlivější určení šikmosti. U mužů mi vyšlo jednoznačně levostranné rozdělení šikmosti jako u Pearsonových mír a u žen že se jedná o pravostranné rozdělení šikmosti.

Zhodnocení špičatosti z idividuálních dat
U mužů mi vychází kladný 4. normovaný moment. Z toho vyplývá, že se u individuálních dat jeví rozdělení jako špičatější. U žen mi vychází taktéž kladný 4. normovaný moment, takže se jedná o rozdělení špičatější.

Zhodnocení špičatosti z rozdělení četností
Tady mi na rozdíl od výsledku z individuálních dat vychází, že je 4. normovaný moment záporný. Výpočet jsem několikrát zkontroloval, ale i tak mi to vychází takto. Z rozdělení četností se tudíž jeví, že se jedná o rozdělení plošší. U žen mi vyšel 4. normovaný moment kladný jako u individuálních údajů, takže z toho vyplývá, že se jedná o špičatější rozdělení.

Závěry a interpretace získaných informací o mém statistickém souboru
Můj statistický soubor se skládal ze dvou částí. Zkoumal jsem průměrný věk zvlášť u mužů a žen v jednotlivých okresních městech. Z výsledků je jednoznačně patrné, že ženy mají průměrný věk větší jak muži. V České republice očividně není velký rozdíl mezi jednotlivými kraji v průměrném věku, protože variační rozpětí je u mužů 3,2 a u žen 4 roky. Dále je jasné, že nejčetnější průměrný věk u mužů v jednotlivých městech je zhruba 38 let a u žen se nejčastěji průměrný věk pohybuje od 41,5 do 42 let v jednotlivých okresních městech. Aritmetický průměr průměrného věku je u mužů 38,6 let a u žen 41,6 let. Z toho vyplývá, že u nás je poměrně staré obyvatelstvo. S výhledem do budoucnosti to podle prognóz vypadá, že se průměrný věk bude zvyšovat, tudíž z toho vyplývá, že obyvatelstvo v České republice stárne."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 2 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Tato práce obsahuje překlepy.
Práce je ve formátu MS Excel *.xls.
Semestrální práce pro předmět Statistika.
Data pro analýzu byla přejata z následujících zdrojů: www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/.../$File/13010801.pdf; www.am.vsb.cz/~lit40/STA1/DATA/Obyvatelstvo_1992_2007.xls.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18281
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse