Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poptávka po zboží v závislosti na ceně - ekonometrie

Poptávka po zboží v závislosti na ceně - ekonometrie

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje výpočtu závislosti poptávky po zboží na ceně tohoto zboží. Mezivýpočty, i výpočty jsou zobrazovány nejen číselně, ale i graficky. Autor provádí také test průkaznosti hypotéz, test parametrů modelů a test indexu korelace. V závěru hodnotí, která z funkcí je nejvhodnější pro vyrovnání původních hodnot.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vyrovnání údajů lineární funkcí
3.
Vyrovnání hodnot nelineární funkcí
3.1
Určení normálních rovnic
3.2
Výpočet parametrů regresní funkce
3.3
Výpočet indexu determinace
4.
Další údaje pro lineární model
4.1
95% interval spolehlivosti funkce
4.2
95% intervalový odhad koeficientu korelace
4.3
95% intervalový odhad koeficientu regrese
5.
Další údaje pro nelineární model
5.1
95% pás spolehlivosti funkce
5.2
Test průkaznosti modelu na 5% hladině významnosti
5.3
Test parametrů modelu na 5% hladině významnosti
5.4
Test indexu korelace na 5% hladině významnosti
6.
Shrnutí

Úryvek

“6. Shrnutí
Výchozí údaje jsem vyrovnal pomocí přímky a pomocí lomené funkce.
Rovnice lineární funkce y = 141,76 - 2,7269x
lomená funkce y = 28,31 + 760,61/x
Index determinace lineární funkce 0,7846
lomené funkce 0,9349
Lineární funkce vystihuje původní data ze 78,46%, zatímco lomená funkce z 93,49%. Je tedy patrné, že lomená funkce je daleko vhodnější k vyrovnání původních hodnot.

Další údaje lineárního modelu
a) 95% interval spolehlivosti funkce je graficky zobrazen v grafu 4.
b) 95% intervalový odhad koeficientu korelace
koeficient korelace leží s 95% pravděpodobností v intervalu (-0,96; -0,67)
c) 95% intervalový odhad koeficientu regrese
s pravděpodobností 95% leží koeficient regrese v intervalu (-2,80; -2,65)
Další údaje nelineárního modelu – lomené funkce
a) 95% pás spolehlivosti funkce
Tento pás je zobrazen v grafu 15. Jsou tam zobrazeny původní hodnoty a jejich vyrovnání lomenou funkcí. Prostor mezi křivkami Yd a Yh vyjadřuje prostor, ve kterém se s 95% pravděpodobností nalézá křivka lomené funkce.
b) test průkaznosti modelu na 5% hladině významnosti
zamítám nulovou hypotézu, že na hladině významnosti 5% je ekonometrický model neprůkazný a příjmám alternativní hypotézu, že ekonometrický model průkazný a je statisticky významný.
c) test parametrů modelu na 5% hladině významnosti
b0 - nezamítám nulovou hypotézu, že regresní koeficient je nevýrazný
b1 - zamítám nulovou hypotézu, že regresní koeficient je nevýrazný na hladině významnosti 5% a příjmám alternativní hypotézu, že regresní koeficient je statisticky významný.
d) test indexu korelace na 5% hladině významnosti
zamítám nulovou hypotézu, že mezi x a y není závislost na hladině významnosti 5% a příjmám alternativní hypotézu, že mezi x a y je závislost a je statisticky významná."

Poznámka

Obsahuje tabulky a grafy. Čistého textu v práci je cca 5 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2025
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse