Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Populační vývoj severní Afriky - bakalářská práce

Populační vývoj severní Afriky - bakalářská práce

Kategorie: Demografie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta, Praha 2

Charakteristika: První část této práce se věnuje vymezení zkoumaného regionu severní Afrika, problematice etnické a náboženské skladby obyvatelstva a stručnému nástinu historického vývoje jednotlivých zemí. Stěžejní část práce se zabývá analýzou populačního vývoje, a to zejména od 50. let 20. století. Poslední část práce se zabývá očekávaným budoucím populačním vývojem. Odhady vývoje v budoucnosti vycházejí z prognóz OSN do roku 2050.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení regionu Severní Afrika
2.1
Vymezení oblasti
2.2
Etnická a náboženská skladba obyvatelstva
2.3
Vývoj počtu obyvatel
2.4
Stručná charakteristika států severní Afriky
3.
Populační vývoj Severní Afriky
3.1
Věková a pohlavní struktura
3.2
Úmrtnost
3.2.1
Naděje dožití při narození
3.2.2
Kojenecká a dětská úmrtnost
3.2.3
Mateřská úmrtnost a potratovost
3.3
Plodnost
3.3.1Úhrnná plodnost
3.3.2
Plodnost podle věku
3.3.3
Rozšíření antikoncepce
3.3.4
Islám a plánované rodičovství
3.3.5
Postavení žen ve společnosti
3.3.5.1
Vzdělanost žen a negramotnost
3.3.5.2
Zaměstnanost žen
3.4
Sňatečnost
3.4.1
Polygamie
4.
Migrace
4.1
Urbanizace
4.2
Pracovní migrace
4.3
Uprchlíci
5.
Odhady budoucího populačního vývoje
6.
Závěr
Použité zdroje informací

Úryvek

"Marocké království
Od starověku bylo vnitrozemí dnešního Maroka osídleno berberskými kmeny, zatímco pobřeží postupně ovládali Féničané, Kartaginci a Římané. V 7. století dobyli Maroko Arabové. V 11. až 13. století dynastie marockých Almorávidů a Almohadů ovládly větší část severní Afriky i část Pyrenejského poloostrova. Od 15. století se marocké pobřeží snažili získat Portugalci a Španělé, o století později se neúspěšně pokoušeli Turci připojit Maroko k Osmanské říši. Od roku 1666 vládne v zemi současná aláwítská královská dynastie. Před 1. světovou válkou se Maroko stalo předmětem zájmu mnoha evropských mocností (Francie, Španělsko, Německo), přesto si udrželo formální nezávislost až do roku 1912, kdy bylo rozděleno na protektoráty Francouzské a Španělské Maroko a město Tanger, které mělo mezinárodní statut. Roku 1956 uznala Francie i Španělsko nezávislost svého protektorátu a Maroku byl předán i Tanger. Od 60. let si Maroko nárokovalo území Západní (Španělské) Sahary. Po odchodu Španělů roku 1976 byla Západní Sahara okupována marockými a mauretánskými vojsky, po rezignaci Mauretánie na toto území Maroko anektovalo celou oblast. Od roku 1976 do poloviny 80. let (příměří až roku 1991) vedlo Maroko válku se stoupenci nezávislosti Západní Sahary. V roce 1993 byly pod dohledem OSN obnoveny rozhovory o budoucnosti Západní Sahary.

Súdánská republika
Súdán je stát v severovýchodní Africe při pobřeží Rudého moře. Ve starověku bylo jeho území pod vlivem sousedního Egypta, od 7. století pronikali do oblasti Arabové, kteří súdánské území islamizovali. Řadu malých nezávislých států na súdánském území připojil v letech 1820-1821 Egypt. Nábožensky motivovaná revolta súdánského vůdce Mahdího vyústila v roce 1885 ve vytvoření nezávislého autokratického státu. Mahdistický stát byl roku 1898 dobyt a poté prohlášen egyptsko-britským kondominiem. Nezávislost země byla obnovena až roku 1956. Od počátku je země zmítána napětím mezi arabským severem a černošským jihem, které od 80. let přerostlo v občanskou válku trvající dodnes.

Tuniská republika
Pobřeží Tuniska osídlili již ve starověku Féničané, kteří zde založili své nejvýznamnější město Kartágo. Po porážce Římem se dostalo pobřeží pod vládu Římské říše, zatímco vnitrozemí kontrolovaly berberské kmeny. V 7. století bylo území dobyto Araby, roku 1574 se stalo Tunisko součástí Osmanské říše. Až do počátku 19. století bylo Tunisko centrem výnosného pirátství, poté soupeřily o vliv v zemi Velká Británie s Francií a později s Itálií. Roku 1881 vyhlásila Francie nad Tuniskem protektorát, který trval až do roku 1956, kdy země získala nezávislost. O rok později byla zrušena monarchie a vyhlášena republika. Tunisko je konsolidovaný arabský stát, praktikující umírněnou vnitřní i zahraniční politiku. V letech 1973–1974 Tunisko neúspěšně jednalo s Libyí o založení Islámské arabské republiky. V parlamentních volbách v březnu 1994 se poprvé od vyhlášení nezávislosti do parlamentu prosadili i opoziční poslanci."

Poznámka

Práce je doplněna o velké množství grafů a tabulek
Katedra demografie geodemografie.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7808
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse