Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Populární hudba v Československu v letech 1918-1945

Populární hudba v Československu v letech 1918-1945

Kategorie: Hudba moderní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce osvětluje vývoj populární hudby v Československu od vzniku samostatného státu do konce druhé světové války. Pojímá celé spektrum populární hudby, zabývá se popisem jednotlivých žánrových kategorií, avšak neuvádí žádné konkrétní autory, interprety či skladby. Jde tedy o jistou chronologickou posloupnost a systematizaci moderní populární hudby v letech 1918-1945 a postih jejích vzájemných širších vazeb a návazností.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rozvoj organizačního a technického zázemí československé populární hudby
3.
Instrumentální populární hudba
3.1
Dechová hudba
3.2
Salonní hudba
3.3
Moderní taneční hudba
4.
Lidová zpěvnost
4.1
Lidovky
4.2
Trampské písně
4.3
Politické a agitační písně
5.
Hudební divadlo
5.1
Poválečné revue
5.2
Opereta
5.3
Zvukový film
5.4
Písňová tvorba
6.
Populární hudba za okupace a za druhé světové války
6.1
Swing
7.
Závěr
8.
Seznam literatury

Úryvek

"INSTRUMENTÁLNÍ POPULÁRNÍ HUDBA

V instrumentální hudbě po vzniku samostatného státu byly nejvýznamnějšími tři proudy; v souvislosti s budováním nové československé armády došlo k rozvoji dechové hudby, významný prostor měla nadále salonní, t.j. netaneční, poslechová hudba, ale hudebníci hrající právě hudbu salonní se stále více orientovali i na moderní taneční hudbu, ovlivňovanou postupně ve stále větší míře jazzem.
Armádní dechová hudba hrála významnou úlohu již během první světové války a z vojenských dechových orchestrů jak legionářských, tak i rakousko-uherských jednotek mohlo tak už začátkem roku 1919 být založeno 43 posádkových hudeb o šedesáti hudebnících. Počet hudeb i hráčů pak během let kolísal, ale při zachování stejného obsazení, tzn. při rozdělení na nástroje dřevěné, fanfárové a melodické žestě a bicí nástroje. K výchově mladých hudebníků do armádních orchestrů byla v roce 1923 založena Vojenská hudební škola, vedoucí adepty od čtrnácti let dvouletou přípravou na dva hudební nástroje. Kromě kapel vojenských existovala také tělesa civilní, neprofesionální, reprezentující některá města, spolky, podniky atd. a jimi finančně i jinak (např. pracovními úlevami) podporovaná. Těchto kapel mohlo být v republice až ke dvěma tisícům, hlavně v menším až středním obsazení. Repertoár dechových souborů tvořily jednak úpravy klasických skladeb a oper, tance, písňové směsi, skladby pro sólové nástroje a orchestr, především ale nově vznikající pochody a také tzv. lidovky, orchestrálně zhudebněné textované písně s lidovými motivy převážně ze života. Pro své orchestry často také komponovali přímo jejich kapelníci.
Salonní hudba navázala na své předválečné bytí, byla nadále hudbou určenou hlavně k oddechovému poslechu a to i přesto, že často šlo o hudbu vážnou. Tato hudba však byla upravena a zjednodušena tak, aby ji bylo schopno ocenit co nejširší (i laické) obecenstvo. Kromě živé produkce v restauracích, kavárnách, na promenádách či jiných společenských místech zaznamenala další rozvoj hlavně díky spojení s novými masovými médii – rozhlasem a filmem. Obsazení kapel bylo různorodé – od samotného pianisty přes několikačlenná uskupení až po velké, často dvaceti i vícečlenné orchestry. Nejprotěžovanější oblastí repertoáru byla domácí produkce převážně lidových tanců (upravena a hrána ovšem k poslechu), dále díla českých, ale i světových klasiků, v neposlední řadě byli zastoupeni i autoři současné české populární hudby.
Zatímco hudba dechová i salonní zůstaly po válce zachovány až na drobné odchylky ve svých původních intencích, s moderní taneční hudbou, založenou na jazzových postupech, se k nám dostala zcela nová hudební praxe. První náznaky této hudby se v Praze začaly objevovat v některých (převážně nočních) kavárnách ještě za monarchie, své příležitosti se ale naplno chopila až v čerstvém ovzduší nové republiky, kdy byla často také chápána jako určité okno či kulturní most na západ. Jazz přinesl i změny v obsazení kapel. V prvé řadě nástup bicí soupravy, po které byl i celý proud (jazz) pojmenován, dále banjo, saxofon a další do té doby nevídané nástroje, na něž se museli hudebníci učit, pokud chtěli uspokojit poptávku po nové hudbě. Nová hudba si žádala i nové skladatele. Ti se rekrutovali jednak již ze zavedené generace autorů populárně poslechové hudby, hlavně ale z řad mladých skladatelů, jazzem a s ním spojeným stylem života i žijících. Kromě kompozic čistě jazzových se ale skladatelé snažili spojit nový jazz i s vážnou hudbou a posluchačům ji tak přiblížit. K užšímu spojení těchto dvou proudů však i přes četné pokusy navzájem kombinující prvky obou a dílčí úspěchy pro jejich vzájemnou nesourodost nikdy nedošlo. Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi moderní vážnou hudbou a jazzem byl odklon pozornosti od melodické linky, do té doby zaujímající výsadní postavení, k výraznému, pravidelnému rytmu, který se naopak s melodií střetával často v určitém kontrastu, způsobeném např. hojným novým používáním synkop, pro jazz typických, a vytvářejícím tak určité jiskřící napětí. Díky strojovému rytmu našla pak tato hudba své ideální uplatnění právě jako hudba taneční. Šlágry se často stávaly textované taneční písně."

Poznámka

Klíčové pojmy jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20466
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse