Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pořízení dlouhodobého majetku - maturitní otázka

Pořízení dlouhodobého majetku - maturitní otázka


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje způsobům pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho účtování.

Obsah

1.
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku
2a) Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dodavatelským způsobem
2b) Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností
3a). Darování
3b). Bezúplatné předání po skončení finančního leasingu
4.
Vklad od jiné osoby (např. vklady společníků do společnosti)
5.
Převod z osobního užívání do podnikání (u podnikatele – FO)
6.
Příklady

Úryvek

"2. Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností
Při tomto způsobu pořízení vznikají náklady, které se zaúčtují na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy, ale protože tyto výdaje souvisí s pořízením dlouhodobého majetku, lze je uplatnit v nákladech pouze formou odpisu. Z tohoto důvodu je nutno tyto částky zaúčtovat do výnosu jako ekvivalent nákladu. Výnosy se zachycuji na výnosovém učte Aktivace (účtová skupina 62), neboť vytvořením majetku vlastní činností se zvyšují aktiva. Vnitropodnikové služby (doprava, montáž) se mohou vyskytovat také při pořízení majetku od externího dodavatele - dochází k tzv. kombinovanému způsobu pořízení dlouhodobého majetku ( např. stroj nakoupen od externího dodavatele, ale montáž stroje si provedli zaměstnanci sami).
3. a) Darování
01, 02, 03/413

b) Bezúplatné předání po skončení finančního leasingu
- dlouhodobý majetek se zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem ve
prospěch účtu oprávek (01x/07x, 02x/08x)
- stejným způsobem by se účtoval také přebytek dlouhodobého majetku (zaúčtoval by se jako
plně odepsaný) "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x460e567dc7c2a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Porizeni_dlouhodobeho_majetku.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse