Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Porovnání vybraných statí týkajících se dopravy v Praze

Porovnání vybraných statí týkajících se dopravy v Praze


Kategorie: Doprava, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor šesti vybraných statí týkajících se dopravy v Praze. Zhodnocení je provedeno formou tabulky na základě kritérií, která jsou uvedena v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Kritérium hodnocení (porovnání)
1.1.
Příjemce, jemuž je stať určena
1.2.
Využitelnost dokumentu pro policy analysis
1.3.
Časový rámec, k němuž dokument odkazuje
1.4.
Způsob argumentace, na němž je založen
1.5.
Objektivity a neutrálnosti zpracování

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, cvičení k předmětu Metody analýzy a tvorby politik I.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e770a075b90f.zip (48 kB)
Nezabalený formát:
Porovnani_stati_doprava_v_Praze.pdf (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse