Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Porovnání vzdělávacích systémů Polska a Slovinska

Porovnání vzdělávacích systémů Polska a Slovinska

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá srovnáním vzdělávacích systémů Polska a Slovinska. Nejprve uvádí obecné charakteristiky obou zemí a základní principy zdejšího vzdělávání. Poté srovnává dílčí oblasti vzdělávání - jako první je vždy uvedena situace v Polsku, následně je popsán stav ve Slovinsku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Porovnání základních principů vzdělávání
3.Rozdělení pravomocí
4.
Správa
5.
Financování
6.
Nestátní školy
7.
Předškolní výchova
8.
Povinné vzdělávání
9.
Vyšší sekundární vzdělání
10.
Odborné vzdělávání a odborná příprava
11.
Vysokoškolské vzdělání
12.
Vzdělávání dospělých
13.
Závěr
14.
Literatura

Úryvek

Od roku 1991 mohou zřizovat školy soukromé subjekty, sdružení rodičů a učitelů nebo církve. Financovány jsou příspěvky rodičů, organizací nebo církví. Mohou získat příspěvek od státu, avšak nanejvýš 50 % příspěvku pro státní školu. Tyto školy mají právo vydávat vysvědčení, které ostatní školy uznávají.

Ve Slovinsku lze také zřizovat soukromé školy, a to buď licencované, které se řídí stejnými pravidly, jako školy státní (v tomto případě získávají od státu 100 % příspěvku na studenta státní školy) nebo ostatní soukromé školy a předškolní zařízení.

Předškolní výchova
Předškolní výchova probíhá v Polsku je určena dětem od 3 do 6 let v předškolních zařízeních nebo v předškolních třídách základních škol. Děti ve věku 6 let mají právo na jeden rok předškolní výchovy a obce mají povinnost jim ho zajistit.
Učitelé předškolních zařízení mají stejná práva, povinnosti a platy jako učitelé 1.-3. tříd základních škol. Příprava učitelů by mělo probíhat na vysokých školách nebo na tříletých postsekundárních pedagogických školách.

Ve Slovinsku je předškolní výuka pro děti od 1 do 6 let dítěte nepovinná. Povinná je předškolní třída před nástupem do školy. V předškolních zařízeních jsou vychovatelé s pedagogickou kvalifikací a pomocní vychovatelé. Vychovatelé se připravují v tříletém vysokoškolském programu na pedagogických fakultách. Jejich povinností je zúčastňovat se dalšího vzdělávání po celou dobu jejich působení.

Povinné vzdělávání
Od roku 197 je v Polsku povinné vzdělávání prodlouženo do 18 let.
Základní školní docházka je povinná (a bezplatná) od 7 do 15 let.. Je rozdělena na dva stupně 1.-.3. ročník a druhý stupeň 4.-8. ročník.
Kurikulum je stanoveno velice volně a určuje minimální hodinou dotaci předmětů týdně pro určité předměty. Hlavními složkami výuky na nižším stupni je blok 12 hodin týdně a zahrnuje polštinu, učivo o společenském a přírodním prostředí, matematiku, ruční práce a technologie, umění a hudbu a tělesnou výchovu. Na druhém stupni mají žáci 22 – 26 hodin týdně.
V Polsku neexistuje standardizovaný nástroj pro hodnocení a posuzování výsledků. Pouze závěrečné známky za pololetí schvaluje pedagogická rada školy. Učitel hodnotí na školále 6 (výborně) až 1 (nedostatečně). Závěrečná zkouška na konci základní školy se nekoná.
Učitelé bývají připravování pro výuku jednoho předmětu. Připravují se na tříletých vysokých školách neuniversitního typu pro přípravu učitelů, dále mohou pokračovat dvouletým studiem na univerzitě a získat magistesrký titul.

Základní vzdělávání ve Slovinsku je osmileté, začíná dovršení 6,5 (výjimečně 6) roku dítěte. Je rozděleno do dvou stupňů po čtyřech letech. Současné kurikulum vychází z Programu činnosti základních škol, který obsahuje pracovní směrnice, učební plán a učební osnovy. Všichni žáci se učí stejné osnovy na stejné úrovni.
Žáci jsou hodnoceni slovně (zejména na nižším stupni) i známkami na škále 1-5. Na konci školí docházky dostávají žáci celkové vysvědčení o ukončení školní docházky. Toto vysvědčení je kritériem pro přijetí na sekundární školy, resp. pro obdržení stipendia.
Vzdělávání učitelů již od 80. let poskytováno v rámci univerzitních programů, které trvají 4 roky a další rok je věnován přípravě diplomové práce. Po skončení programu studenti získávají titul „profesor“ s uvedením aprobace. Další vzdělávání učitelů je právem, ale i povinností na všech úrovních."

Poznámka

Text má přehledné členění, pasáže o vzděláváni v jednotlivých zemích jsou odlišeny barvou písma.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2923
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse