Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poruchy stravovacích návyků

Poruchy stravovacích návyků

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha 6 - Veleslavín

Charakteristika: Tato práce se velmi podrobně zabývá charakteristikou, projevy, dopady a léčbou mentální anorexie a bulimie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mentální anorexie
2.1
Specifické typy
3.
Příčiny mentální anorexie
3.1
Sociální příčiny
3.2
Individuální příčiny
4.
Průběh a následky mentální anorexie
4.1
K typickým symptomům nemoci patří
4.1.1
Odmítání potravy
4.1.2
Rapidní snižování hmotnosti
4.1.3
Přehnaná činorodost
4.1.4
Přehnaná starostlivost o druhé
4.1.5
Popírání tělesných signálů
4.2
Tělesné následky mentální anorexie
4.2.1
Úpadek sil
4.2.2
Poruchy látkové přeměny a zažívání
4.2.3
Srdečně oběhové potíže
4.2.4
Vynechání menstruace
4.2.5
Jiné následky
5.
Léčba mentální anorexie
6.
Mentální bulimie a záchvatovité přejídání
6.1
Specifické typy
7.
Jak bulimie vzniká
8.
Faktory ovlivňující člověka k záchvatovému přejídání a bulimii
8.1
Tělesné faktory
8.2
Psychologické faktory
8.3
Sociální faktory
9.
Průběh mentální bulimie a záchvatovitého přejídání
9.1
Ty, které souvisejí s potravou a jídlem
9.2
Ty, které jsou spojeny s obavami o tělesnou hmotnost a postavu
9.2.1
Negativní nálady
9.2.2
Přísné dodržování diet a hladovění
9.2.3
Vyvolávané zvracení
9.2.4
Užívání projímadel, diuretik
9.2.5
Jiné metody kompenzace
9.3
Projevy
9.3.1
Symptomy deprese
9.3.2
Symptomy úzkosti
9.3.3
Odpor a vztek
9.3.4
Důsledky pro společenský život
10.
Fyzické obtíže
10.1
Fyzické účinky záchvatovitého přejídání
10.2
Fyzické účinky metod kompenzace přejídání
11.
Léčba mentální bulimie

Úryvek

“Průběh a následky mentální anorexie
Přes závažnost anorektických příznaků představují nemocní s poruchami příjmu potravy velmi různorodou skupinu s různým průběhem. Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku 13 až 20 let, může se však výjimečně vyskytovat už u osmiletých dětí, ale je také možné setkat se s počátkem poruchy po třicátém, případně čtyřicátém roce věku.
Mentální anorexie vede k závažnému tělesnému poškození, které neléčené může končit smrtelně. Jako všechny toxikomanie vede také mentální anorexie k závažným psychickým a sociálním problémům, které mohou maniakální chování dále zhoršovat. Mezi ně patří společenské osamocení, euforické stavy a abnormálně vystupňovaný pocit nadřazenosti, ale také deprese s pocity viny, hanby a selhání. Tyto problémy se v průběhu nemoci mohou stát tak závažnými, že někteří pacienti vidí pro sebe východisko v pokusu o sebevraždu.
K typickým symptomům nemoci patří:
 Odmítání potravy – prvním symptomem mentální anorexie, který rodinným příslušníkům padne do očí, je zmenšený příjem potravy. Protože ale mnozí lidé pociťují občas menší chuť k jídlu, nepřikládá se tomu často zprvu žádný význam.
 Rapidní snižování hmotnosti – omezený příjem potravy vede nutně ke snížení hmotnosti. To jak rychle úbytek na váze pokračuje, závisí na tom, kolik potravy postižený ještě přijímá a kolik kalorií spotřebovává svými často přehnanými sportovními výkony. Rychlost redukce tělesné hmotnosti závislá samozřejmě také na počáteční váze.
 Přehnaná činorodost – k nejnápadnějším příznakům mentální anorexie patří nezlomná, dlouhodobě trvající činorodost postižených, ke které se svou železnou vůlí nutí ještě překvapivě dlouho poté, kdy už pro extrémní vyhubnutí trpí značnými tělesnými potížemi a rychlým úpadkem sil. Pacienti se tak ještě více utvrzují v mínění, že sou něčím zvláštním, a ještě dlouho se jim daří klamat své blízké o svém skutečném tělesném stavu.
 Přehnaná starostlivost o druhé – v nápadném protikladu k zanedbávání vlastních tělesných potřeb je u mnohých anorektiků jejich přehnaná starost o blaho druhých.
 Popírání tělesných signálů – takové potlačování životně důležité potřeby si chronicky podvyživené tělo nedá líbit bez protestů. Vysílá stále naléhavější signály. Anorektici je však ignorují, protože právě zanedbávání tělesných potřeb pro ně znamená vítězstvím nad vším „nečistým“ a jejich povýšení se na něco zvláštního. Berou proto sic na vědomí hlad a trpí jím, ale nepodléhají mu.
Tělesné následky mentální anorexie:
Tělesné následky, které se objeví jako důsledek odmítání potravy, závisí na délce trvání maniakálního chování. Často uplyne hodně času, než se pacienty dostanou k odbornému léčení, protože dokáží své blízké dlouhou dobu klamat a chlácholit. Někdy se však může stát, že je příliš pozdě, protože už došlo k takovým tělesným poškozením, že se nedá zabránit smrti. Na následky mentální anorexie umírá až 10 procent postižených, protože byla léčba zahájena příliš pozdě.
 Úpadek sil – všechny životní pochody vyžadují energii, která se přivádí potravou. Po nějaký čas může tělo žít z vlastních rezerv. Jak dlouho je to možné, závisí na tom, jaká byla výchozí váha na začátku onemocnění a kolik energie bylo během nemoci spotřebováno. Anorektici se silou nehospodaří, naopak mají sklon k přehnané tělesné aktivitě a opotřebovávají se proto rychle. Dochází ke zhroucení s těžkým tělesným vyčerpáním.
 Poruchy látkové přeměny a zažívání – když tělo dostává málo potravy, přestavuje rychle svou činnost, aby mohl být život zachován tak dlouho, jak to jen jde. Tato reakce nastupuje automaticky. Výrazně působí na látkovou přeměnu, která zodpovídá za získávání energie z potravy a za výdej energie. Rovněž jsou nedostatečnou výživou zasaženy zažívací orgány. Na žaludku můžou vznikat záněty sliznice i žaludeční vředy. Navíc se objevuje brzy chronické zpomalení střevní činnosti.
 Srdečně oběhové potíže – srdeční cévní systém zodpovídá za zásobování těla kyslíkem a výživnými i dalšími nutnými látkami. Prvním příznakem bývá pokles krevního tlaku a zpomalení frekvence pulsu, zvláště při přehánění tělesné námahy, která je pro anorektiky typická. V dalším průběhu se srdečně oběhové poruchy postupně zhoršují, nakonec se srdeční oběh zhroutí a srdce selže. K časným varovným příznakům, které upozorňují na začínající komplikace srdečně oběhového systému, patří především záchvaty závratí až mdloby.
 Vynechání menstruace – patří k typickým symptomům anorexie u převážně většiny ženských pubescentů. Takový následek bývá pacientkami všeobecně vítán a ještě zesiluje jejich odmítání díla. Podvědomě jim jde přeci právě o to, aby nedospívali. Dále pak anorexie brzdí výraznější tvarování prsů a zaměřuje se proti vytváření ženských tělesných proporcí.
 Jiné následky – chronický nedostatek vitamínů; zvýšená náchylnost k četným nemocem, oslabení obranyschopnosti organismu; projevy podvýživy na kůži, vlasech a nehtech – především příliš suchá, přecitlivělá kůže, pomalu rostoucí, lámavé a ve větším rozsahu padající vlasy a příliš měkké nehty; snížená tělesná teplota s abnormálním sklonem k prochladnutí i při poměrně vysokých teplotách zevního prostředí.
Léčba mentální anorexie
Vzhledem k tomu, že chorobná náruživá snaha zhubnout (mentální anorexie) je známá už delší dobu, jsou k dispozici nejrůznější léčebné postupy. Ty jsou dnes doplňovány novými druhy terapie, které jsou namířeny především proti přehnanému ideálu štíhlosti. Léčení musí být celkové, tedy psychické i somatické, aby bylo možné vyléčit všechny příčiny i následky mentální anorexie. U těžkých případů je k tomu žádoucí delší pobyt na klinice, při akutním ohrožení života dokonce i proti vůli pacienta, který sám není schopen rozumné úvahy.
Podle délky trvání chorobné závislosti se objevují rozdílně těžké následky choroby. K léčebným metodám patří rovněž správná výživa, ale v žádném případě to nesmí být „výkrmná kúra,“ jinak hrozí vážné tělesné poruchy a psychické reakce. Všechny léčebné postupy, včetně regenerující výživy předepisuje odborník, který také neustále sleduje průběh onemocnění. Jako těžká chorobná závislost vyžaduje mentální anorexie vedle odborného léčení těla zásadně a vždy také odbornou psychoterapii, která vyžaduje obvykle delší čas. Je třeba počítat s několika měsíci, které závisí na použitých léčebných metodách a na aktivní spolupráci pacienta."

Poznámka

Obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12850
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse