Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Posouzení možností financování podnikových investic z externích a interních zdrojů

Posouzení možností financování podnikových investic z externích a interních zdrojů

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této práce je posouzení možností financování podnikových investic z vlastních a cizích zdrojů. Autor se zamýšlí nad správným způsobem financování. Pokouší se objasnit kapitálovou strukturu podniku a možnosti optimalizace podnikových zdrojů. Věnuje se problematice podnikových investic, klasifikaci a charakteristice.

Obsah

Úvod
1.
Finanční řízení podniku
1.1.
Financování podniku
2.
Kapitálová struktura podniku
2.1.
Optimalizace zdrojů
3.
Podnikové investice
3.1.
Členění podnikových investic
4.
Zdroje financování podniku
4.1.
Interní zdroje financování
4.1.1.
Financování ze zisku
4.1.2.
Odpisy
4.1.3.
Ostatní vlastní zdroje
4.2.
Externí zdroje financování
4.2.1.
Financování z vlastních zdrojů
4.2.2.
Financování z cizích zdrojů
4.2.2.1.
Dlouhodobé a střednědobé úvěry
4.2.2.2.
Krátkodobé úvěry
4.2.2.3.
Zvláštní formy financování
4.2.2.4
Dotace
5.
Závěr

Úryvek

"4.2.2.2.5 Krátkodobé bankovní úvěry

Zdrojem financování, který je zatížen úrokem, je krátkodobý bankovní úvěr. Ten je také spojen s dalšími náklady, mezi které patří například poplatky za správu úvěru, za vedení účtu aj. U bankovních úvěrů je rozhodující, zda daný bankovní subjekt vyhodnotí podnik jako vhodný pro čerpání.
Banky především zohledňují stávající bonitu klienta, dále je pro ně směrodatná právní forma podnikání a mezi další kritéria rozhodující pro oddělení risku patří velikost podniku.

Kontokorentní úvěr

Pokud má podnik u banky běžný (většinou je vyžadován podnikatelský) účet, může mu být k tomuto účtu poskytnut kontokorent, nebo-li čerpání do minusu. Poté se jedná o kombinaci běžného a úvěrového účtu. Kontokorent je poskytován v pohyblivé výši.
Banka spravuje účet klienta, v okamžiku, kdy nejsou ještě pokryty všechny, popřípadě dohodnuté platby, kreditním zůstatkem na účtu, automaticky tento nedostatek finančních prostředků doplňuje úvěrem a to až do výše tzv. úvěrového rámce, jehož výše je předem stanovena. Jelikož je rozdíl mezi cenou spravování debetních a kreditních položek na účtu, existují i rozdílné úrokové sazby.
Zpravidla banky sjednávají kontokorentní úvěry na krátkou (povětšinou 1 rok) dobu, ale v případě, že klient řádně splácí a plní všechny stanovené povinnosti, které má vůči bance, je mu automaticky kontokorent poskytnut na další období. Toto pravidlo má nespornou výhodu pro obě zúčastněné strany, banka „získává“ nadále klienta a ten přitom nemusí uzavírat novou smlouvu.
Forma kontokorentního úvěru je vhodným řešením otázky rezervy pro případy vyrovnávání výkyvů, které vznikají při běžném hospodaření. To souvisí také s již zmiňovanou nutností udržovat neustále určitou likvidní pozici podniku.
V případě, že je kontokorent prodloužen, stává se z něho po čase střednědobý prostředek financování. Navíc pokud podnik již předem kalkuluje s možností dalšího prodloužení, může být chápán jako zdroj pro financování oběžných aktiv, která jsou ve firmě vázána trvale.
Veškeré výhody, které v sobě kontokorent zahrnuje, jsou oceněny poměrně vysokým úrokem, který bývá zpravidla vyšší než u jiných úvěrových produktů. Navíc při překročení debetu je bankou účtován sankční úrok a banka není povinna umožnit výběr či odvedení plateb v případě, že je překročen úvěrový limit. V takových případech pak může dojít k prodlení klienta ve splátkách a následně se nutností hradit penále za opožděné platby apod.

Krátkodobá účelová půjčka banky

Nejjednodušší typ bankovního úvěru je krátkodobá účelová půjčka, jejíž parametry (způsob ručení, úroková míra), jsou stanoveny bankou dle míry rizika jednotlivých klientů.

Revolvingový úvěr

Pokud si podnik zřídí úvěr, který je neustále doplňován, mluvíme o revolvingovém úvěru. Banka s klientem sjedná dobu a výši, do které je opakovaně úvěr čerpán, splácen a doplňován. Tato možnost je oceněna vyšší úrokem a navíc za doplnění je hrazen další poplatek. Tento úrok je zpravidla zřizován na dobu delší jednoho roku a řadíme jej ke střednědobým prostředkům financování. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14471
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse