Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Postavení dítěte ve společnosti - bakalářská práce

Postavení dítěte ve společnosti - bakalářská práce

Kategorie: Právo, Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku postavení dítěte ve společnosti, kterou pojímá především z právního hlediska. Úvodní část pohlíží na dítě ve vztahu k jeho rodině, zabývá se funkcemi rodiny, jejím vývojem či rodinnými vztahy a seznamuje s českým rodinným právem. Navazující oddíl zpracovává historický vývoj práv dítěte a podrobně popisuje obsah mezinárodní Úmluvy o právech dítěte. Závěrečný oddíl přibližuje některé organizace, jež se vztahují k právům dítěte, mezi nimiž se nejvíce prostoru dostává Dětskému fondu OSN.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dítě a jeho místo v rodině
2.1.
Rodina – význam malé sociální skupiny v životě dítěte
2.1.1.
Základy rodinného práva
2.1.2.
Vztahy mezi manžely
2.1.3.
Vztahy mezi rodiči a dětmi
2.1.4.
Vztahy náhradní rodinné výchovy
2.1.5.
Sociálněprávní a trestněprávní ochrana dětí a mládeže
3.
Práva dítěte
3.1.
Historie o právech dítěte
3.2.
Úmluva o právech dítěte
3.3.
Základní principy Úmluvy o právech dítěte
3.4.
Členění Úmluvy o právech dítěte
3.5.
Obsah Úmluvy o právech dítěte
4.
Organizace vztahující se k právům dítěte
4.1.
Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF)
4.2.
Mezinárodní organizace práce (ILO)
4.3.
Světová zdravotnická organizace (WHO)
5.
Závěr

Úryvek

" 1.1.1 ZÁKLADY RODINNÉHO PRÁVA
Rodinné právo lze definovat jako soubor právních norem, které regulují manželské a rodinné vztahy, tedy jak osobní, tak i majetkové vztahy mezi manžely a mezi rodiči a dětmi. Základem rodinného práva je zákon o rodině z roku 1963 , který byl podstatně obměněn v roce 1998 a jenž se počátkem padesátých let vyčlenil z občanského zákoníku a stal se součástí soukromého práva, v němž si jsou subjekty vzájemně rovny. Výjimkou jsou okolnosti, kdy jako jeden ze subjektů vystupuje stát a to v případě sociálně právní ochrany dítěte . Zákon o rodině musí být v souladu s Úmluvou o právech dítěte , jíž se budu zabývat níže, a dalšími mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, dále musí být ve shodě s Listinou základních práv a svobod a dalšími ústavními zákony. Základními druhy rodinně-právních vztahů, které rodinné právo spravuje jsou vztahy mezi manžely, vztahy mezi rodiči a dětmi a vztahy náhradní rodinné výchovy.
Obecně lze říci, že rodinné právo vychází z následujících principů:

- Rovnost subjektů rodinného práva
- Princip blaha dítěte
- Vzájemná pomoc - vyživovací povinnost
- V České republice je jedním z hlavních principů monogamie
- Manželství
- Zásada rozlučitelnosti manželství

1.1.2 Vztahy mezi manžely
Manželství je definováno jako trvalé společenství muže a ženy, založené zákonem stanoveným způsobem , které vzniká svobodným prohlášením obou partnerů. Toto prohlášení se v naší zemi koná veřejně, slavnostním způsobem, za přítomnosti dvou svědků a před příslušným obecním úřadem nebo před orgánem církve. Snoubenci by před uzavřením sňatku měli vzájemně poznat své vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby byl naplněn hlavní účel manželství, kterým je založení rodiny a řádná výchova dětí. Aby se zabránilo vzniku manželství, které by nesplňovalo svůj účel, vznikly podmínky, které musí být dodrženy, načež smí být manželství uzavřeno. V první řadě platí mezi snoubenci princip monogamie, budoucí manželé nesmí být v příbuzenském vztahu, musí být zletilí (výjimkou jsou situace, kdy soud zplnoletí staršího šestnácti let – většinou v případě těhotenství partnerky) a musí být právně způsobilí .
Muž i žena mají v manželství stejná práva i povinnosti a o všech záležitostech rodiny by měli rozhodovat společně. Jsou povinni spolu žít, být si věrni, vzájemně si pomáhat, společně pečovat o děti a vytvářet pro ně zdravé prostředí, jenž bude podporovat jejich vývoj.
Manželství zaniká rozhodnutím soudu o rozvodu, smrtí jednoho z manželů nebo prohlášením jednoho z manželů za mrtvého . Podle novelizace zákona o rodině z roku 1998 rozlišujeme tři varianty rozvodu – sporný rozvod (soud může rozvést manželství, pokud jsou vztahy mezi manželi natolik rozvráceny, že nelze doufat v obnovení společného soužití, popř. pokud nejsou naplněny některé ze základních povinností manželů, v případě neplodnosti, apod.) – nesporný rozvod (rozvod je možný při splnění určitých podmínek – manželství trvalo alespoň rok, manželé žijí alespoň šest měsíců odděleně; soud nezjišťuje příčinu rozvratu, pokud se manželé dohodnou na vypořádání vzájemných majetkových vztahů a jestliže předloží rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí) – ztížený rozvod (spočívá ve zvýšené ochraně manžela, který se na rozpadu manželství nepodílel a nesouhlasí s ním; manželství je rozvedeno soudem teprve tehdy, pokud spolu manželé nežijí déle než tři roky) .
Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2009 uzavřeno v České republice celkem 47,9 tisíc sňatků, což je nejnižší počet uzavřených manželství od roku 1918. Před dosažením 50 let vstoupilo během loňského roku do manželství 56 % svobodných mužů - v průměru ve věku 31,9 let a 63 % svobodných žen, kterým bylo průměrně 29,2 let . Tyto výsledky se týkají svobodných občanů, co se týče již rozvedených mužů a žen, pak jich loni uzavřelo manželství 40 % - muži a opětovně se provdalo 39 % rozvedených žen .
Co se týče rozvodovosti, tak již podle tabulky v příloze 1 vidíme, že za rok 2009 bylo rozvedeno 29,1 tisíc manželství, což je o 2,2 tisíce nižší než v roce 2008. Kromě toho se snížila také míra rozvodovosti - z uzavřených manželství skončilo 47 % z nich rozvodem, naproti tomu v roce 2008 to bylo 50%. Nejčastěji se lidé rozvádějí v období mezi 2. - 4. rokem manželství, průměrná manželství končící rozvodem trvala 12,5 roku a průměrný věk rozvádějících se byl 41,8 let u mužů a 39,0 u žen . V příloze 2 lze srovnat sňatky a rozvody v jednotlivých krajích České republiky. "

Poznámka

Zpracováno jako bakalářská práce na Katedře občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
V práci se objevují pravopisné chyby. Přílohy, na něž práce odkazuje, nejsou její součástí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22453
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse