Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Postavení firmy na trhu

Postavení firmy na trhu

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se teoreticky zabývá postavením firmy na trhu, zejména její nabídkou, cíli, i produktem. Charakterizuje náklady firmy v krátkém a dlouhém období, a rovněž její normální i ekonomický zisk. Závěrečná kapitola se věnuje firmě v rozdílných tržních strukturách. Popisuje firmu nejen v dokonalé konkurenci, i jako monopol, ale také v oligopolní tržní struktuře a monopolistické konkurenci.

Obsah

1.
Postavení firmy na trhu – firma a její nabídka, cíle firmy
1.1
Produkt firmy
1.2
Vliv času na produkci firmy
2.
Náklady firmy
2.1
Náklady firmy v krátkém období
2.1.1
Fixní náklady (fixed costs – FC)
2.1.2
Variabilní náklady (variable costs – VC)
2.1.3
Celkové náklady (total costs – TC)
2.1.4
Průměrné a mezní náklady
2.1.5
Průměrné celkové náklady ( average total costs – ATC)
2.1.6
Průměrné fixní náklady (average fixed cista – AFC)
2.1.7
Průměrné variabilní náklady ( average variable costs – AVC)
2.1.8
Mezní náklady (marginal costs – MC)
2.2
Náklady v dlouhém období
2.2.1
Náklady z rozsahu (diseconomies of scale)
2.2.2
Transakční náklady
2.2.3
Utopené náklady
3.
Zisk firmy
3.1
Normální zisk
3.2
Ekonomický zisk
4.
Firma v rozdílných tržních strukturách
4.1
Firma v dokonalé konkurenci
4.2
Firma jako monopol
4.2.1
Bariéry vstupu do odvětví
4.2.2
Bariéry ekonomické povahy
4.2.3
Cenová diskriminace
4.2.4
Monopolní firma jako "cenový tvůrce"
4.2.5
Průměrný a mezní příjem monopolní firmy
4.2.6
Monopolní cena a monopolní zisk
4.3
Monopoly a inovace
4.3.1
Relevantní trh
4.3.2
Měření tržní síly
4.3.3
Přirozený monopol
4.4
Firma v oligopolní tržní struktuře
4.4.1
Cenová koordinace
4.4.2
Kartel – smluvní oligopol
4.4.3
Cenové vůdcovství
4.4.4
Přínosy oligopolu
4.4.5
Teorie her
4.5.
Firma v monopolistické konkurenci

Úryvek

"4.5 Firma v oligopolní tržní struktuře
Oligopol je dvěma větami shrnut takto: je to tržní struktura na straně nabídky, která je charakteristická existencí malého počtu firem v odvětví, přičemž alespoň některé firmy mohou ovlivňovat celkovou cenu odvětví, resp. alespoň některé firmy jsou tvůrci ceny. Vstup do odvětví bývá zpravidla spojen s výskytem určitých bariér, vyráběný produkt může být jak homogenní, tak diferencovaný.

Pojem „oligopol“ má základ v řečtině - „oligo“ znamená „několik“, a „poleo“ znamená „prodávám“. Doslovný překlad je tedy – „několik prodávajících“. Oligopolní tržní struktura se skutečně vyznačuje malým počtem producentů, kteří si vzájemně konkurují. Mohlo by se zdát, že je-li počet firem malý, budou podniky velké. Ale není to podmínkou. V pozici oligopolu mohou být i dva nebo tři obchody s potravinami, které působí na relativně izolovaném území (malé město apod.) Oligopolní struktury se nevyskytují pouze v oblasti materiální výroby, nýbrž také v odvětvích, jako je bankovnictví, pojišťovnictví, denní tisk nebo obchod.

Dalším znakem postavení firem v oligopolní struktuře je vysoká vzájemná závislost a podmíněnost jejich ekonomického chování a jejich ekonomických výsledků. Plyne to z jejich velkého podílu na celkové nabídce odvětví. Rozhodne-li se firma v podmínkách dokonalé konkurence změnit rozsah nabídky nebo cenu své produkce, nikterak to neovlivní situaci jiných firem v odvětví. Oproti tomu v oligopolních podmínkách změna rozsahu produkce nebo ceny u jedné firmy působí na rivaly v odvětví, neboť ovlivní jejich prodeje a zisky. Proto firmy musí zvažovat pravděpodobný účinek těchto změn na konkurenční firmy v odvětví a jejich pravděpodobnou reakci.

Oligopolní odvětví se podle charakteru produkce mohou vyskytovat ve dvou variantách:
- homogenní oligopol
- diferencovaný oligopol

Firmy v homogenním oligopolu produkují víceméně stejný produkt, např. ocel, cement, hliník, čpavek apod. V praxi nebývá moc velký rozdíl mezi ocelí určitého typu, vyprodukovanou v Pittsburgu nebo v Ostravě, anebo čpavkem vyrobeným v italské nebo německé chemické firmě.
Diferencovaný oligopol je odvětvím, v němž firmy produkují výrobky, které jsou ale spotřebiteli vnímány jako diferencované – odlišné. Velkou roli zde hraje nejen např. provozní spolehlivost, energetická náročnost, ale i image výrobní značky a konkrétního výrobce. Tento typ se vyskytuje ve výrobě aut, počítačů, zvukové a tiskové reprodukční techniky, letadel, cigaret, parfumerických výrobků apod. Zde třeba už musíme rozlišit, jestli si chceme pořídit auto značky Seat nebo Opel.

Teorie oligopolu se zakládá na již zmiňované velké závislosti jednotlivých firem v odvětví. V tomto důsledku nelze určit poptávkovou křivku, dokud neznáme chování dané firmy. Firmy mohou projevit prudkou reakci, anebo vůbec žádnou. Dá se to zachytit pomocí zalomené poptávkové křivky oligopolní firmy. Firma A se pokusí zvýšit odbyt snížením ceny. A čeká, co udělá firma B. Mohou nastat dva případy. Firma B může firmu A následovat a také sníží cenu. Tím tolik nestoupne odbyt firmě A, o což firmě B šlo. "

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15375
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse