Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Postavení zemědělství ve světovém hospodářství - přednáška 5/20

Postavení zemědělství ve světovém hospodářství - přednáška 5/20

Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky zpracovávají problematiku postavení zemědělství ve světovém hospodářství, popisují situaci v USA, Japonsku, Číně, Evropě i v rozvojových zemích. Informují o hlavních zemědělských oblastech, struktuře zemědělství i jeho stručném historickém vývoji. Dále se práce zabývá světovým rybolovem, všímá si hlavních rybářských zemí a upozorňuje na související problémy. Předchozí část přednášek naleznete zde Podpory strukturální politiky ze strukturálních fondů - přednáška 4/20 a následující zde Postavení průmyslu v ČR a ve světovém hospodářství. Hlavní strojírenské oblasti světa - přednáška 6/20.

Obsah

1.
Postavení zemědělství ve světovém hospodářství
1.1.
Zemědělská půda
2.
Zemědělství v USA
2.1.
Struktura zemědělství
2.2.
Zemědělské regiony USA
2.3.
Bavlníkový pás
2.4.
Kukuřičný pás
2.5.
Pšeničný pás
2.6.
Mléčný pás
3.
Zemědělství Kanady
3.1.
Regiony
4.
Zemědělství Japonska
5.
Zemědělství Číny
5.1.
Historie
5.2.
Přírodní podmínky
5.3.
Rostlinná výroba
6.
Evropské zemědělství
6.1.
Rostlinná výroba
6.2.
Živočišná výroba
6.3.
Agrární zemědělský obchod
6.4.
Zásahy do agrárního sektoru
6.5.
Argumenty pro zásahy v agrárním sektoru
7.
Zemědělství v rozvojových zemích
7.1.
Zemědělství v Africe
7.1.1.
Živočišná výroba
7.2.
Zemědělství Jihozápadní Asie
7.2.1.
Rostlinná výroba
7.3.
Zemědělství Jižní, JV a V Asie
7.3.1.
Rostlinná výroba
7.3.2.
Živočišná výroba
7.4.
Zemědělství Latinské Ameriky
7.5.
Zemědělství Oceánie
8.
Světový rybolov
8.1.
Světová mořská produkce včetně akvakultury
8.2.
Vnitrozemský rybolov
8.3.
Mořský rybolov
8.4.
Hlavní oblasti mořského rybolovu bez akvakultury
8.5.
Hlavní rybářské země
8.6.
Export a import ryb a mořských živočichů
8.7.
Průměrná spotřeba rybího masa na osobu a rok
8.8.
Negativa mořského rybolovu
8.9.
Mořské právo
8.10.
Předpoklady dlouhodobé udržitelnosti odvětví – návrhy
8.11.
Ohrožený oceán

Úryvek

"Zemědělství v USA
- 40 % území využito pro zemědělství: 1,4 ha zemědělské půdy/1 obyvatele
o z toho 0,58 ha orné půdy a trvalých porostů/1 obyvatele
- podíl zemědělství na HDP: 1 %
- podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti: 2 %

- základem zemědělství USA jsou rodinné farmy (2 mil. farem)
o většinou izolované (ne vesnice jako v Evropě), úzce specializované dle oblasti: s tím souvisí specializovaná mechanizace na dané komodity
o výjimka Atlantská nížina: převaha smíšených hospodářství s širokým spektrem výrobků (kombinace rostlinné a živočišné výroby - typické pro Evropu)
o rozšířená vertikální kontraktace = farmáři uzavírají smlouvy s průmyslovými a obchodními organizacemi, které jim dodávají osiva, technologii, zajistí zpracování a prodej produkce
- hlavní význam dnes místo rodinných farem mají velké farmy s námezdní prací

- historie: rozsáhlé plochy pro zemědělství jedním z předpokladů rozmachu amerického hospodářství
o zemědělská výroba podpořila růst průmyslových center
o do pol. 19. st. hlavním specifikem USA existence 2 různých socioekonomických systémů: průmyslově farmářský Sever a otrokářsko-plantážnický Jih (válka 1861-5)

Struktura zemědělství
- převažuje rostlinná výroba kvůli větší exportní šanci
- rostlinná produkce:
o USA přebytková země (jako Kanada)
o soběstačnost ve všech rostlinných produktech, hlavní přebytky v obilí a sóje:
• 1300 kg obilí na obyvatele (podíl obilí na exportu: 20-30 %)
o podíl plodin na orné půdě: kukuřice (17 %), sója (17 %), pšenice (12 %)
o podíl na světové produkci: kukuřice a sója (40 %), pšenice (12 %)
- živočišná produkce:
o vlastní bílkovinná krmiva, rozsáhlé pastviny
o 130 kg masa/obyvatele: drůbeží (46 %), hovězí (30 %), vepřové (23 %)
o export drůbežího masa: specialita USA krůtí brojleři (nejkratší dobu vázán kapitál: rychlé přírůstky masa)
o deficit v hovězím a vepřovém: dovoz hovězího z Latinské Ameriky (Brazílie)

- saldo AZO (agrární zemědělský obchod) kladné: 4,8 mld. dolarů
- USA podporují liberalizaci mezinárodního obchodu, včetně agrárního: požadují snížení celní ochrany

Zemědělské regiony USA
- různorodost podmínek a nerovnoměrné osídlení vedlo k vytvoření 16 zemědělských regionů
- nejvýznamnější jsou 4: bavlníkový, kukuřičný, pšeničný, mléčný"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21177
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse